RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 11/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017, publicată în M.O. nr. 757/2017
Hotărârea nr. 10/2017 privind înscrierea ca membru al CCF a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere,publicată în MO nr. 714/2017
Hotărârea nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 7/2014, publicată în MO nr. 514/2017
Hotărârea nr. 8/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017, publicată în MO nr. 372/2017
Hotărârea nr. 7/2017 privind alegerea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 318/2017
Hotărârea nr. 6/2017 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al CCF, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferința ordinară anuală a CCF publicată în MO nr. 321/2017
Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată in MO nr. 184/2017
Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, publicată in MO nr. 184/2017
Hotărârea nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 185/2017
Hotărârea nr. 2/2017 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, publicată în MO nr. 162/2017
Hotărârea nr. 1/2017 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017, publicată în MO nr. 104/2017
Hotărârea nr. 11/2016 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2017, publicată în MO nr. 1038/2016
Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al CCF nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2016, publicată în MO nr. 868/2016
Hotărârea nr. 9/2016 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016, publicată în MO nr. 751/2016.
Hotărârea nr. 8/2016 privind alegerea președintelui Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată in MO nr. 601/2016