RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 2 / 2015 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 172/2015
Hotărârea nr. 1 / 2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015, publicată în M.O. nr. 46/2015
Hotărârea nr. 9 / 2014 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2015, publicată în M.O. nr. 8/2015
Hotărârea nr. 8 / 2014 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014, publicată în M.O. nr.737/2014
Hotărârea nr. 7 / 2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în M.O. nr. 628 / 2014
Hotărârea nr. 6 / 2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, publicată în M.O. nr.883/2014
Hotărârea nr. 5 / 2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014, publicată în MO nr.324/2014
Hotărârea nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr. 182/2014
Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, publicată în MO nr. 179/2014
Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2014, publicată în M.O. 88/2014
Hotărârea nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014, publicată în M.O. nr. 77/2014
Hotărârea nr. 9/2013 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013 publicată în MO nr. 539/2013
Hotărârea nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013, publicată în MO 295/2013
Hotărârea nr. 7/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.6/2012, publicată în M.O. nr. 295/2013
Hotărârea nr. 6/2013privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 244/2013