Legislație care reglementează activitatea

Legea 197 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în MO, Partea I nr.529/2015
Hotărârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali - text actualizat cu modificările ulterioare
Ordonanţa nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare
Legea 149/30.04.2013 publicată în MO, Partea I nr.257/09.05.2013
O.U.G. nr. 12 / 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, publicată în M.O. nr. 127/2013
Hotararea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali , publicata in MO nr. 894/2012
Legea 352 din 3 dec 2007 privind aprobarea OUG 53/2007 pentru modificarea şi completarea OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
Decizia 916 din 18 oct. 2007 - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi art. 4 din HG 1052/2006
Ordonanţa de urgenţă nr.53/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
Legea nr.198/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală