RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

  Comunicat

Ultimele zile pentru înscriere la examenul online de consultant fiscal 2020

Mai sunt 2 zile în care puteți depune dosarul pentru examenul de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent!

Dosarele pot fi transmise prin curier rapid sau servicii poștale astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 30 octombrie 2020, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei, după caz. 

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal (click aici);      

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal asistent (click aici);

Legea 197 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în MO, Partea I nr.529/2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, cu următoarele modificări:

1. La articolul VII punctul 2, literele a), b) și g) ale alineatului (1) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:

a) Acordarea de asistență și prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;

b) Prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;

…………………………………………………………………………………………

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoresti sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției – Serviciul profesii juridice conexe;”.

2. La articolul VII punctul 2, litera h) a alineatului (1) al articolului 3 se abrogă.

3. La artiocolul VII punctul 4, alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanții fiscali asistenți trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanților Fiscali.”

Art. II. – La anexa nr. 1 “Lista utilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale” la Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“5. Administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfășoară activități de interes public național.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR                     PREȘEDINTELE SENATULUI

                              VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 9 iulie 2015.

Nr. 197.