RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

  Comunicat

Ultimele zile pentru înscriere la examenul online de consultant fiscal 2020

Mai sunt 2 zile în care puteți depune dosarul pentru examenul de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent!

Dosarele pot fi transmise prin curier rapid sau servicii poștale astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 30 octombrie 2020, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei, după caz. 

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal (click aici);      

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal asistent (click aici);

Legea 352 din 3 dec 2007 privind aprobarea OUG 53/2007 pentru modificarea şi completarea OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 8 decembrie 2007


LEGE Nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

 
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 27 iunie 2007, cu următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 12, litera g) a articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) alte venituri realizate din amenzi sau activităţi specifice Camerei."
2. La articolul I punctul 16, litera c) a punctului 1 şi litera c) a punctului 2 ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.
..........................................................................
c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni."
3. La articolul I punctul 22, alineatele (2) şi (4) ale articolului 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi/sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră şi/sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală constituie faptă de concurenţă neloială şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
..........................................................................
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (6) se fac de către persoanele împuternicite de Cameră."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 3 decembrie 2007.
Nr. 352.