RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

  Comunicat

Ultimele zile pentru înscriere la examenul online de consultant fiscal 2020

Mai sunt 2 zile în care puteți depune dosarul pentru examenul de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent!

Dosarele pot fi transmise prin curier rapid sau servicii poștale astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 30 octombrie 2020, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei, după caz. 

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal (click aici);      

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal asistent (click aici);

Ordonanţa nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare

Guvernul Romaniei

 

Ordonanta nr. 71/2001

din 30/08/2001

Versiune actualizata la data de 19/07/2015

 

Ordonanţa nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

___________

@Text actualizat la data de 19.07.2015. Actul include modificările din următoarele acte:

- Legea nr. 198/2002 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 29/04/2002.

- O.U.G. nr. 24/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 30/03/2005.

- Ordonanţa nr. 94/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 31/08/2004.

- O.U.G. nr. 53/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 27/06/2007.

- Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.

- O.U.G. nr. 12/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 08/03/2013.

- Legea nr. 149/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09/05/2013.

- O.U.G. nr. 8/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28/02/2014.

- Legea nr. 197/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 16/07/2015.

___________

@Pus în aplicare prin:

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 04/02/2008.

- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 11/10/2011.

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 22/03/2012.

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 03/04/2012.

- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28/12/2012.

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 27/08/2014.

 

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

 

CAPITOLUL I

Consultanta si consultantul fiscal

Art. 1. - Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta, de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate.

Art. 2. - Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal si persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.

___________

Art. 2. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 3. - (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în:

a) acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

___________

Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

b) prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;

___________

Litera b) a fost modificată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

c) certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;

d) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei - Serviciul profesii juridice conexe;

___________

Litera g) a fost modificată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

h) Abrogată prin punctul 2. din Lege nr. 197/2015 începând cu 19.07.2015.

i) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

(2) Exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.

___________

Art. 3. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

 

CAPITOLUL II

Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal si consultant fiscal asistent

Art. 4. - (1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;

b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;

b2) administrare fiscala;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;

b4) activitate financiar-contabila;

b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale si bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

(2) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;

b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la alin. (1) lit. b);

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent.

(3) Dupa promovarea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent si inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea Consultanti fiscali asistenti, persoanele care au dobandit aceasta calitate pot sa isi desfasoare activitatea numai sub indrumarea unui consultant fiscal activ.

(4) Atributiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent in legatura cu activitatile prevazute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.

(5) Dupa efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate inscrie la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, in termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. c)-e).

(6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

___________

Art. 4. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 5. - La depunerea documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plateste in contul Camerei Consultantilor Fiscali taxa pentru inscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste prin hotarare a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

___________

Art. 5. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 6. - Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Camera Consultantilor Fiscali, in baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

___________

Pus in aplicare prin Regulament din 31/07/2007 incepand cu 02.09.2011.

Art. 6. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 7. Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 8. - (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligata sa se inregistreze in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea corespunzatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data comunicarii rezultatului examenului.

(2) Conditiile privind inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.

(3) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), dar nu mai tarziu de 24 de luni de la data comunicarii rezultatului examenului, persoana care nu s-a inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala poate fi inscrisa in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala atat la sectiunea persoane active, cat si la sectiunea persoane inactive, numai dupa urmarea unui stagiu de pregatire in domeniul legislatiei fiscale organizat de Camera Consultantilor Fiscali.

(4) Persoana care nu s-a inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala in termen de 24 de luni de la data comunicarii rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai inscrie in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare.

(5) Prevederile alin. (2)-(4) sunt aplicabile in mod corespunzator si consultantilor fiscali asistenti.

(6) Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de persoanele inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunile persoane active.

(7) Carnetul profesional va fi emis si vizat in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, atat pentru consultantii fiscali, cat si pentru consultantii fiscali asistenti.

___________

Art. 8. - a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 9. - (1) Consultantii fiscali pot sa isi desfasoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia in societati care au in obiectul de activitate consultanta fiscala. Societatea trebuie sa aiba cel putin un asociat/actionar si administrator care sa aiba calitatea de consultant fiscal.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala, societatile trebuie sa fie autorizate de Camera Consultantilor Fiscali.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(3) Abrogat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

___________

Art. 9. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

___________

CAPITOLUL II a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali

Art. 10. - (1) Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, este o organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ. Sediul Camerei Consultantilor Fiscali este in Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 si 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, in conditiile legii, prin hotarare a Consiliului superior al Camerei.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

(2) Camera se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin hotarare a Consiliului superior al Camerei.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

(3) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare si functionare.

___________

Art. 10. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 11. - Camera are, in principal, urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;

a1) organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;

___________

Litera a1) a fost introdusa prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;

d) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala;

___________

Pusa in aplicare prin Norma din 20/11/2012 incepand cu 28.12.2012.

e) tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala;

___________

Litera e) a fost modificata prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

f) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;

g) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;

h) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;

i) stabileste masuri disciplinare;

j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;

k) editeaza publicatii de specialitate;

l) alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.

m) elaboreaza si aproba Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;

___________

Litera m) a fost introdusa prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

n) elaboreaza si aproba Normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

___________

Litera n) a fost introdusa prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

___________

Art. 11. a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 198/2002 incepand cu 29.04.2002.

Art. 12. - Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent al Consiliului superior.

___________

Pus in aplicare prin Regulament din 28/03/2012 incepand cu 03.04.2012.

Art. 12. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 198/2002 incepand cu 29.04.2002.

Art. 13. - Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

a) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal si de consultant fiscal asistent;

b) cotizatiile membrilor Camerei;

c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

d) donatii si sponsorizari;

e) prestari de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesionala;

f) penalitati aplicate in conditiile prezentei ordonante.

___________

Art. 13. - a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 14. Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

a) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

___________

Litera a) a fost modificata prin punctul 8. din Lege nr. 198/2002 incepand cu 29.04.2002.

b) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

c) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

(2) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 15. - Membrii Camerei sunt:

a) persoanele carora li s-a eliberat carnetul profesional si s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala;

___________

Litera a) a fost modificata prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

b) societatile care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Camera si s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.

___________

Litera b) a fost modificata prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

___________

Art. 15. a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

___________

Art. 16. Abrogat prin punctul 9. din Lege nr. 198/2002 incepand cu 29.04.2002.

 

CAPITOLUL IV

Compatibilitate. Retragerea calitatii de consultant si a autorizatiei de functionare

Art. 17. - Consultantii fiscali si societatile de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, si activitati de:

a) expertiza contabila si audit financiar. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activitatile de expertiza contabila si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective;

b) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.

___________

Art. 17. - a fost modificat prin linia din Lege nr. 149/2013 incepand cu 12.05.2013.

Art. 18. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 19. - Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage consultantilor fiscali in urmatoarele situatii:

1. In cazul persoanelor fizice:

a) cand atribuirea calitatii de consultant fiscal a fost obtinuta ca urmare a savarsirii unei infractiuni;

___________

Litera a) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.

b) cand consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;

c) cand plata cotizatiei nu s-a efectuat la termen, iar intarzierea depaseste 12 luni.

___________

Litera c) a fost modificata prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 11.12.2007.

2. In cazul persoanelor juridice, in situatia in care:

a) societatea s-a dizolvat;

___________

Litera a) a fost modificata prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

b) dupa data de inregistrare la Camera se constata ca nu mai indeplinesc conditiile legale de functionare potrivit prezentei ordonante si Regulamentului de organizare si functionare al Camerei;

c) cand plata cotizatiei nu s-a efectuat la termen, iar intarzierea depaseste 12 luni.

___________

Litera c) a fost modificata prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 11.12.2007.

d) cand atribuirea autorizatiei de functionare a fost obtinuta ca urmare a savarsirii unei infractiuni.

___________

Litera d) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.

___________

Art. 19. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 20. - (1) Sunt interzise practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanta fiscala in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;

b) a fost retrasa autorizatia societatilor de consultanta fiscala;

c) a fost aplicata sanctiunea disciplinara constand in suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru;

d) a fost retrasa calitatea de membru al Camerei fara indeplinirea procedurii disciplinare;

e) in alte situatii prevazute de lege.

(2) In cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasa calitatea de membru al Camerei, carnetul si parafa sunt nule de drept.

(3) Persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa predea carnetul si parafa.

(4) Aplicarea oricareia dintre masurile prevazute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de indata a sectiunii corespunzatoare din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.

(5) Impotriva masurilor luate potrivit alin. (1) se poate formula plangere in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Toate actele intocmite dupa retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a autorizatiei societatilor de consultanta fiscala sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatata si din oficiu.

___________

Art. 20. - a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

 

CAPITOLUL V

Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala

Art. 21. - (1) Membrii Camerei vor fi inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala ca membri activi sau inactivi. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, sectiunile corespunzatoare din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sunt aduse la cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei si vor fi actualizate permanent cu modificarile intervenite. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala si modificarile intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justitiei, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justitiei, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si, la cerere, oricaror altor institutii indreptatite. Conditiile de comunicare se stabilesc pe baza de protocol.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(2) In Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala vor fi mentionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei:

a) pentru persoanele fizice:

- numele si prenumele;

- numarul carnetului profesional;

- localitatea de domiciliu;

- alte date de identificare a persoanei;

b) pentru societatile de consultanta fiscala:

- denumirea si sediul social;

- numele si prenumele, numarul carnetului profesional si localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii de consultanta fiscala;

___________

Linia a fost modificata prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

- numele si prenumele asociatilor/actionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;

- alte date de identificare.

___________

Litera b) a fost modificata prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, in termen de 30 de zile.

(4) Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la sectiunea persoane inactive din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

___________

Art. 21. a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

___________

CAPITOLUL V a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

 

CAPITOLUL V1

Exercitarea in Romania a profesiei de catre consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei

Art. 211. - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei in una dintre urmatoarele forme:

a) in mod independent sau in asociere;

b) consultanti fiscali salariati in Romania;

c) prin prestarea de servicii, in conditiile art. 219.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei, in situatia in care acestia sunt titulari ai unui titlu de calificare obtinut pe teritoriul unui stat tert, daca au o experienta profesionala in domeniul consultantei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarilor profesionale si doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la alin. (1) lit. a).

(3) Solicitantii informeaza Camera cu privire la forma juridica de exercitare a profesiei. Odata cu recunoasterea titlurilor de calificare, acestia se inscriu in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare.

___________

Art. 211. - a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 212. - (1) In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) consultant fiscal - orice persoana provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal intr-un stat membru;

b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in care consultantul fiscal a obtinut dreptul de a desfasura activitatea de consultant fiscal inainte de a practica profesia in Romania;

c) grupare - orice entitate cu sau fara personalitate juridica, organizata potrivit legislatiei unui stat membru, in cadrul careia consultantii fiscali isi desfasoara activitatea de consultanta fiscala impreuna, sub nume comun.

(2) Consultantii fiscali care profeseaza in Romania sub titlul profesional din statul de origine pot desfasura activitati profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislatiei din Romania.

Art. 213. - Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la art. 211 alin. (1) lit. a), Camera recunoaste titlurile de calificare prezentate de cetatenii in cauza, in baza cererii si a documentelor doveditoare.

___________

Art. 213. - a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 214. - In cazul in care cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania nu prezinta documentele prevazute la art. 213 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autoritatilor competente ale statului membru de origine ori de provenienta al persoanei in cauza o confirmare a faptului ca persoana respectiva este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal in acel stat membru.

___________

Art. 214. - a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 215. - Camera poate cere solicitantului sa opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care sa nu depaseasca 3 ani sau pentru a da o proba de aptitudine, in urmatoarele cazuri:

a) daca formarea solicitantului priveste domenii teoretice sau practice substantial diferite fata de cele cerute in Romania pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal;

b) daca activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) nu se regasesc in cadrul aceleiasi profesii in statul membru de origine sau de provenienta al solicitantului si daca diferenta corespunde unei formari specifice cerute in Romania si acopera domenii care difera substantial de cele acoperite de titlul de calificare detinut de solicitant.

___________

Art. 215. - a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 216. - Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate in Romania, cu modificarile ulterioare.

Art. 217. Abrogat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

Art. 218. Abrogat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

Art. 219 - (1) In conditiile prezentului capitol, consultantii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European pot desfasura activitati de consultant fiscal in Romania sub forma prestarii de servicii.

(2) Activitatea de prestare de servicii prevazuta la art. 211 lit. c) se exercita in Romania prin asigurarea serviciilor de asistenta fiscala pentru persoanele fizice sau persoanele juridice in fata organelor fiscale sau in fata autoritatilor jurisdictionale, in conditiile stabilite in statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fara a fi necesara inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(3) Pentru exercitarea activitatii de consultant fiscal sub forma prestarii de servicii, consultantul fiscal trebuie sa respecte conditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati si la secretul profesional.

(4) Consultantul fiscal care presteaza servicii in Romania este obligat sa dovedeasca autoritatilor romane calitatea de consultant fiscal dobandita intr-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spatiului Economic European.

___________

CAPITOLUL V1 a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

 

CAPITOLUL VI

Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica

Art. 22. Abrogat prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

Art. 23. - Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari.

Art. 24. - Ministerul Finantelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante.

Art. 241. - (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Finantelor Publice va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante.

(2) La solicitarea Camerei, ministrul finantelor publice poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Finantelor Publice care sa faca parte din comisiile sau comitetele infiintate in cadrul Camerei.

(3) Specialistii prevazuti la alin. (2) pot fi remunerati potrivit hotararii Consiliului superior al Camerei.

___________

Art. 241. - a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

Art. 25. - (1) In cazul aplicarii sanctiunilor disciplinare prevazute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, in conditiile legii, se pot aplica si penalitati cuprinse intre 25% si 100% din cotizatia fixa anuala. In aplicarea nivelului penalitatii se va tine seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale ale persoanei sanctionate, precum si de gradul de pericol social al faptei savarsite.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(2) Exercitarea activitatilor de consultanta fiscala de catre persoanele fizice care nu au dobandit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonante sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum si de catre persoanele juridice care nu au fost autorizate de Camera sau care nu s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(3) Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(4) Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 11.12.2007.

(5) Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(6) Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

___________

Art. 25. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

Art. 26. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 261. - Hotararile adoptate de Conferinta nationala sau de Consiliul superior al Camerei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

___________

Art. 261. a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 53/2007 incepand cu 27.06.2007.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 71.