CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Prezentare Generală

Camera Consultanilor Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fară scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Alexandru Constantinescu, nr 61, Sector 1.

Camera Consultaţilor Fiscali este constituită din consultanţi fiscali, consultanți fiscali asistenți, societăți de consultanță fiscală, membri activi şi inactivi, înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Camera Consultaţilor Fiscali asigură accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activităţii de consultanţă fiscală precum şi organizarea și coordonarea acesteia.

Cadrul juridic pentru organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activitaţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

The Chamber of Tax Advisors is a professional organization of public utility, a non-profit legal entity, seated in Bucharest, 61 Alexandru Constantinescu Street, district 1, which includes tax advisors and assistant tax advisors who have acquired this status, as well as tax consultancy companies authorized by the Chamber, in accordance with the provisions of Government Ordinance no. 71/2001 on the organization and exercise of the tax consultancy activity, as subsequently amended and supplemented.  

The Chamber is the competent authority which organizes, coordinates and authorizes the activity of tax consultancy in Romania, ensures access to the profession of tax advisor and protects the legitimate interests of its members, in accordance with the law.

Essential SSL