EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               COMUNICAT EXAMEN                ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE CONSULTANT FISCAL ȘI CONSULTANT FISCAL ASISTENT
                               HOTĂRÂRE EXAMEN
                               SUBIECTELE DE LA EXAMENUL DIN SESIUNEA 5 NOIEMBRIE 2016
Camera Consultanţilor Fiscali organizează examen de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în București, în data de 24 iunie 2017.


Înscrierile la examen se fac în perioada 22 mai 2017 - 9 iunie 2017 pe site-ul: www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun - în aceeaşi perioadă - direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

 

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere, se face prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

 

Detalii pentru consultant fiscal (click aici)                Detalii pentru consultant fiscal asistent (click aici) ;

 

Informații suplimentare se pot obţine la tel. 021/3110966


Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2017 (click aici).