RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Camera Consultanţilor Fiscali organizează examen de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în București, în data de 2 noiembrie 2019

Înscrierile la examen se fac în perioada 30 septembrie 2019 – 18 octombrie 2019   pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun – în aceeaşi perioadă -  direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti - Cod Poștal 011472.

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere,  se fac prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Detalii pentru consultant fiscal(click aici); Detalii pentru consultant fiscal asistent(click aici);

           Informații suplimentare se pot obţine la tel.021/3110966.

           Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2019 (click aici).

 

Essential SSL