RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Procedura pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, în sistem online

 

ORDIN
privind aprobarea Procedurii pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent,

în sistem online

          În baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

          având în vedere prevederile art. 28 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020,

         Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, emite următorul ordin:

         Articol unic - Se aprobă Procedura pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, în sistem online, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

          
Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Dan Manolescu

 

Bucureşti, data 06.11.2020.
Nr. 136.


ANEXĂ

 

                    Procedura pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent,
 în sistem online

 

Etapa 1 - Înscrierea candidaților pe platforma de examen online

 1. Candidații înscriși la examen, ale căror dosare au fost aprobate, vor fi înscriși automat (se va crea un cont online) pe platforma de examen online.ase.ro, pe baza datelor din Cererea de înscriere la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, date preluate de către Camera Consultanților Fiscali și confirmate ca fiind exacte, prin e-mail, de către candidați.
 2. Candidații vor primi, până pe data de 16 noiembrie, inclusiv, un e-mail de confirmare a efectuării înscrierii pe platforma de examen online, pe adresa de e-mail indicată în Cererea de înscriere la examen.

 Etapa 2 - Pregătirea examenului online

 1. Platforma pe care se va susține examenului online este online.ase.ro
 2. Candidații vor primi pe adresa de e-mail indicată în Cererea de înscriere la examen, în data de 17 noiembrie, un mesaj ce conține datele individuale necesare accesării platformei online.ase.ro precum și datele de conectare la sesiunea Zoom.

Mesajul va conține:

  1. informații necesare accesării platformei digitale utilizată pentru examenul online;
  2. detaliile contului individual (nume utilizator și parola);
  3. date de contact ale administratorului platformei;
  4. alte informații utile.
 1. Cu două zile înainte de susținerea examenului (18 noiembrie), candidații pot participa la o sesiune online de instruire privind desfășurarea examenului și utilizarea platformei de examen, prin aplicația Zoom.us, într-un interval orar anunțat pe site-ul CCF și pe adresa de e-mail a candidaților, adresă precizată în Cererea de înscriere la examen. Cu această ocazie, candidații vor putea testa platforma de examen online.ase.ro  prin parcurgerea unei simulări de examen.

Etapa 3 - Susținerea examenului online

 1. La ora 10:00 în ziua examenului, candidații trebuie să acceseze sesiunea Zoom, ce va fi folosită pentru realizarea prezenței, validarea identității candidaților, monitorizarea derulării examenului. Datele de conectare la sesiunea Zoom sunt cele comunicate prin e-mail, conform punctului 2 de la etapa 2 din prezenta procedură.
 2. În vederea verificării identității, candidații trebuie să dispună de un dispozitiv (telefon mobil, tabletă, laptop, calculator personal etc.) care să permită comunicare video și audio continuă prin intermediul aplicației Zoom Us (https://zoom.us/). Pentru a avea o conexiune mai stabilă este recomandată instalarea aplicației ZOOM (click aici https://zoom.us/download, descărcați și instalați aplicația destinată dispozitivului dvs.). Aplicația Zoom este disponibilă pentru platformele Windows, Linux, Android și iOS. De asemenea, este recomandat ca navigatorul Internet folosit pentru conectarea la platforma de examen (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc.) să fie actualizat la ultima versiune.
 3. Verificarea identității se va face prin activarea canalelor video și audio în cadrul sesiunii Zoom. Candidații vor prezenta documentul de identitate prin utilizarea camerei video și vor furniza informațiile solicitate de membrii Comisiei de examen.
 4. Monitorizarea derulării examenului se va efectua atât video, cât și audio, pe tot parcursul examenului. Candidații trebuie să mențină deschisă conexiunea video și audio, aferentă sesiunii Zoom, pe tot parcursul examenului. Sesiunea de monitorizare va fi înregistrată de către Comisia de examen. Înregistrarea va fi arhivată conform prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
 5. Candidații care pierd conexiunea video și audio pe parcursul derulării examenului vor fi eliminați din cadrul examenului și vor fi declarați respinși. În vederea evitării pierderii conexiunii video și audio, este recomandată utilizarea unei conexiuni mobile la Internet, precum și utilizarea unui laptop/tabletă/telefon care să poată funcționa pe baza acumulatorului intern pentru cel puțin 4 ore de la ora conectării.
 6. Pe parcursul derulării examenului comunicarea dintre Comisia de examen și candidați se va efectua prin intermediul sesiunii Zoom.
 7. Examenul online va începe la ora 11:00 pe platforma online.ase.ro.  Examenul este disponibil în același timp pentru toți candidații.
 8. Examenul se va închide automat la ora anunțată pentru toți candidații. În situația în care un candidat nu a finalizat examenul până la ora terminării acestuia, sesiunea de examinare se va închide automat și vor fi evaluate toate întrebările pentru care candidatul a bifat un răspuns până la acel moment.
 9. După expirarea termenului de desfășurare al examenului, candidații pot vedea în pagina examenului: punctajul final obținut, întrebările primite, răspunsurile corecte și răspunsurile date la aceste întrebări.

 Etapa 4 - Contestații

 1. Rezultatele obținute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de două zile lucrătoare (23 și 24 noiembrie) de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii.
 2. Contestația se depune, opțional, la sediul Camerei Consultanților Fiscali direct, prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, la adresa examen@ccfiscali.ro. Recomandăm să optați pentru transmiterea acesteia prin e-mail.

 Precizări privind sancțiunile posibile:

Dacă în timpul examenului sau ulterior desfășurării acestuia, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din Regulamentul de examen, pe baza înregistrărilor audio-video sau în alt mod, se constată încălcarea regulilor prevăzute în prezenta procedură sau fraudarea examenului sub orice formă, inclusiv prin substituirea de persoană, se aplică prevederile art. 35 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscali sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2020.