Hotărâre din 17.12.2013 privind retragerea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Având în vedere prevederile art.11 lit. i) și ale art. 19 pct. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 1. lit. a) și ale art. 52 alin. (1) și alin. (2) lit. a), f) și j), ale art. 53 alin. (1) lit. d) și alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 25, 26 și 30 din Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior nr. 15/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17.12.2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se retrage calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali următorilor consultanți fiscali prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consultanții fiscali, cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali, au obligația depunerii de îndată a carnetului profesional la Direcția de servicii pentru membri.

Art. 3. - De la data retragerii carnetului profesional, consultanților fiscali în cauză li se interzice practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și vor duce la îndeplinire celelalte prevederi ale prezente hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică pe site-ul de web al Camerei Consultanților Fiscali. Secretariatul general al Camerei Consultanților Fiscali va înştiinţa Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Consiliul Concurenţei despre interdicţia de practicare a profesiei şi de utilizare a titlului de consultant fiscal pentru persoanele din anexă.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali

Ion-Toni Teau

Bucureşti, 17.12.2013

Nr. 4

 

 Lista cu consultanții fiscali cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei  Consultanților Fiscali

Nr crt.

Nume și prenume

Nr. / An carnet

1

BÂLBÂE MARIA-MIHAELA

1565 / 2007

2

BANCIU ROMULUS VALENTIN

1350 / 2007

3

BANU ILIE

3048 / 2007

4

BĂCANU VASILE

3425 / 2007

5

BĂDIŢĂ ADINA IONELA

778 / 2007

6

BĂNULESCU ANA CORINA

803 / 2007

7

BRADEA LIDIA-DANA

3404 / 2007

8

BUZILĂ CONSTANTIN

1243 / 2007

9

BUZOIANU MONA

2268 / 2007

10

CÂTEIA AURELIA

238 / 2007

11

CEPARU IRINA

1647 / 2007

12

CERCHEZ ADINA-MIHAELA

3434 / 2007

13

CÎRNECI RODICA

1026 / 2007

14

CÎRSTIAN DORINA

857 / 2007

15

COMAN PAUL

3874 / 2008

16

CONEA ELENA

2607 / 2007

17

CONSTANTIN MARIA

2806 / 2007

18

CONSTANTIN MARIN

2807 / 2007

19

COSMA ELENA

2755 / 2007

20

CRĂINEANU FELICIA

1718 / 2007

21

CRĂINEANU MARIAN ALIN

1719 / 2007

22

CRISTESCU CONSTANŢA

892 / 2007

23

CUZIAC MIHAELA LARISA

3533 / 2007

24

DALIMON VIORICA

2513 / 2007

25

DAMIAN CARMEN

3851 / 2008

26

DARIE ADRIANA-LENUŢA

3497 / 2007

27

DIACONESCU FLORIAN GHEORGHE

118 / 2007

28

DOBRE MARIA

2286 / 2007

29

DRAGON IOANA

3089 / 2007

30

DRAGUŞIN NELA

2764 / 2007

31

DRĂGAN GEORGETA-BEATRICE

3322 / 2007

32

DUMINICĂ VERONICA-MAGDALENA

608 / 2007

33

DUMITRIU CAROLINA-MONALISA

3011 / 2007

34

FĂNIŢĂ GABRIELA-ALINA

4581 / 2009

35

FLORIŢĂ EMIL

3583 / 2007

36

FRĂŢILĂ PAUL GABRIEL

404 / 2007

37

FUGACIU-MIHĂILESCU PETRE

634 / 2007

38

GABOR CARMEN

1412 / 2007

39

GHEORGHIEVICI LUIZA

46 / 2007

40

GHEORGHIEVICI MIHAI-DAN

939 / 2007

41

IGNAT ELENA

1717 / 2007

42

ILIE MARGARETA

1942 / 2007

43

ILIE VASILICA-DANIELA

3005 / 2007

44

LARI ELENA

2677 / 2007

45

LAZAR COSTINA

1768 / 2007

46

LEONTE FLORICA

2072 / 2007

47

LIŢĂ GABRIELA-DANIELA

3333 / 2007

48

LIŢĂ NICOLAE

3334 / 2007

49

MATEI IOANA DOROTHY

3368 / 2007

50

MĂCELARU SILVIA

2571 / 2007

51

MEZDREA DIANA-LILIANA

671 / 2007

52

MIHALCEA VICTOR

4200 / 2008

53

MINU MIHAELA

2034 / 2007

54

MIREA CRISTINA

3423 / 2007

55

MÎRZAC LETIŢIA-MARINA

3719 / 2008

56

MOLDOVEANU GABRIELA

1523 / 2007

57

MUSCUREL IULIA

2229 / 2007

58

MUŞAT CARMEN-MARIANA

4282 / 2008

59

NANE IONELA

3539 / 2007

60

NĂNUŢI DAN

3409 / 2007

61

NEACŞU LIVIU

3555 / 2007

62

NEAGU LELIA-RODICA

4809 / 2009

63

NEDELCU MIHAELA

3316 / 2007

64

NEDELCU NICOLAE LUCIAN

201 / 2007

65

NEDELEA DANUŢA-MARIANA

4147 / 2008

66

NEGRICI ALINA-ELENA

893 / 2007

67

NEGRU CRISTINEL

3223 / 2007

68

NISTOR FLOAREA

3346 / 2007

69

NISTOR MANDACHE  IOAN

2512 / 2007

70

NUŢĂ MARIAN

1901 / 2007

71

ODOR VANINA-MIHAELA

4332 / 2008

72

OLARIU ELENA

4458 / 2008

73

PANAITESCU MARIA

618 / 2007

74

PANAITESCU-BASGAN CARMEN-CONSTANŢA

1237 / 2007

75

PĂTRU AURORA

1310 / 2007

76

PETE ŞTEFAN

3630 / 2007

77

PETREA DOINA

1536 / 2007

78

PETREA EMIL

1538 / 2007

79

PITIC ANETA

865 / 2007

80

PITIC STELIAN

866 / 2007

81

POPA GHEORGHE

1550 / 2007

82

POPESCU NICULINA

2939 / 2007

83

RADU OVIDIU

1701 / 2007

84

RAŢA IULIAN

2788 / 2007

85

RAŢIU GABRIELLA

1893 / 2007

86

RISTEA ANDREI

3432 / 2007

87

ROŞCULETE DORIN IULIAN

1133 / 2007

88

ROŞCULETE MARICICA

1132 / 2007

89

RUBLĂ VIOREL

1399 / 2007

90

SAVA LUMINIŢA

4317 / 2008

91

SPINEANU CARMEN GABRIELA

3554 / 2007

92

STAN MIHAELA

2051 / 2007

93

STANCIU NARCISA-DANIELA

2694 / 2007

94

STOIAN OCTAVIAN

3299 / 2007

95

STOICA MIHAELA

587 / 2007

96

ŞERB VIOLETA

4408 / 2008

97

TĂLĂNGESCU MIHAIL

557 / 2007

98

TEOHARI NASTASIA

3133 / 2007

99

TOMA GABRIEL

4422 / 2008

100

TOŞU ILIE-COSMIN

3977 / 2008

101

TRUŢĂ TEODORA

4220 / 2008

102

TUDOR ION

3266 / 2007

103

TUDOR MARIANA

1761 / 2007

104

ŢECU FLORICA

3597 / 2007

105

VIŞAN MARIA

3262 / 2007

106

VLAD VIORICA

2879 / 2007