Hotărâre din 24.01.2014 privind retragerea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Având în vedere prevederile art.11 lit. i) și ale art. 19 pct. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 1. lit. a) și ale art. 52 alin. (1) și alin. (2) lit. a), f) și j), ale art. 53 alin. (1) lit. d) și alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 25, 26 și 30 din Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior nr. 15/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24.01.2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se retrage calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali următorilor consultanți fiscali prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consultanții fiscali, cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali, au obligația depunerii de îndată a carnetului profesional la Direcția de servicii pentru membri.

Art. 3. - De la data retragerii carnetului profesional, consultanților fiscali în cauză li se interzice practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și vor duce la îndeplinire celelalte prevederi ale prezente hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică pe site-ul de web al Camerei Consultanților Fiscali. Secretariatul general al Camerei Consultanților Fiscali va înştiinţa Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Consiliul Concurenţei despre interdicţia de practicare a profesiei şi de utilizare a titlului de consultant fiscal pentru persoanele din anexă.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali

Ion-Toni Teau

Bucureşti, 24.01.2014

Nr. 5 N

 

Anexă

 

Lista cu consultanții fiscali cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali

 

Nr crt.

Nume și prenume

Nr. / An carnet

1

BADEA GABRIELA-NICOLETA

600 / 2007

2

BADEA MARIA MONICA

2701 / 2007

3

BĂDOI ANGELICA

1979 / 2007

4

BĂLAN AURELIA-LUISA

3407 / 2007

5

BEJINARIU MIHAELA-GABRIELA

4640 / 2009

6

BILŢIU-DĂNCUŞ CORNELIA

2709 / 2007

7

BIVOLAN MARIANA

2254 / 2007

8

BIZGAN LUCREŢIA

1789 / 2007

9

BLĂNARU CORINA

3413 / 2007

10

BURLOIU MANUELA

3117 / 2007

11

BUTNARU CARMEN ELENA

2562 / 2007

12

BUTOI FLORINA

1146 / 2007

13

CACOVEANU LILIANA

1145 / 2007

14

CANACHE MIRELA

3243 / 2007

15

CARP CODRINA-ELENA

1714 / 2007

16

CELEA OANA

2252 / 2007

17

CERBEANU MARIA-ELENA

2882 / 2007

18

CHIREA ALINA

2817 / 2007

19

COMAN GHEORGHIŢA

3157 / 2007

20

CONSTANTINESCU MARIA-FLORENTINA

2103 / 2007

21

COSTEA VIOLETA

3998 / 2008

22

COTLEŞ CRISTIAN-PAUL

3478 / 2007

23

DANILĂ SILVIA

3304 / 2007

24

DAVID FLORINA CARMEN

808 / 2007

25

DELEANU ROXANA-ANEMARI

4442 / 2008

26

DIGUŢĂ RODI-AURELIA

1857 / 2007

27

DIN GEORGETA

2569 / 2007

28

DOROBANŢU ELENA

4690 / 2009

29

DUMITRESCU CRISTIAN-NICULAE

3451 / 2007

30

DUNUŢA ILINCA

3482 / 2007

31

EPURESCU CORNELIA-RUXANDRA

2921 / 2007

32

GEANTĂ NICOLETA

3777 / 2008

33

GHINESCU LUCIAN

3537 / 2007

34

GRIGORESCU PETRUŢA-CRISTINA

817 / 2007

35

HARET NICUŞOR-MARICEL

1020 / 2007

36

HOMIUC ANCA-NICOLETA

3437 / 2007

37

HRIŞCĂ GABRIELA-MARIA

3746 / 2008

38

IACOMI LUMINIŢA-ILEANA

611 / 2007

39

IANCU IULIANA VIORICA

3163 / 2007

40

IFRIM RĂZVAN-BRUNO

400 / 2007

41

IGNAT BERNADETA

3336 / 2007

42

ILIUŢA PAULA-MAGDA

3311 / 2007

43

ION DANIELA

3051 / 2007

44

IONESCU IOANA

3217 / 2007

45

IONIŢĂ ŞTEFANIA MARIA

3881 / 2008

46

IONIŢOAIA ELENA

4409 / 2008

47

ISPAS CAMELIA-MIOARA

1736 / 2007

48

IUGA MĂRIUCA

4232 / 2008

49

IVAN ION

1404 / 2007

50

LEONARD PATRICK

3598 / 2007

51

LUŢU RAMON COSTEL

2156 / 2007

52

MAGYAROSI REKA

2679 / 2007

53

MARAVELA FLORINA

4339 / 2008

54

MARC AURELIA LIZICA

2958 / 2007

55

MARINEANU CLAUDIA

1422 / 2007

56

MAVRODIN TIBERIU-VALENTIN

4536 / 2008

57

MICU ŞTEFĂNICA

3391 / 2007

58

MORTOIU VICTORIA-MIRELA

3378 / 2007

59

MUNTEAN ALINA CRISTINA

143 / 2007

60

NEACŞU LIVIU-ANDREI

1238 / 2007

61

NEACŞU NICOLETA

2399 / 2007

62

NEAGU MIHAELA

3476 / 2007

63

NEGOIŢĂ (ŞCHIOPU) GEORGIANA

4284 / 2008

64

NEGUŢ EMANOIL

82 / 2007

65

NEGUŢ IONEL ADRIAN

2197 / 2007

66

NENIŢESCU DOMNICA ELENA

3387 / 2007

67

NIŢĂ ANDREEA MAGDALENA

3419 / 2007

68

NIŢĂ CARMEN-NORICA

4455 / 2008

69

OLARU CARMENA-DORINA

3446 / 2007

70

OLTEI RODICA

4195 / 2008

71

PALOŞ LOREDANA

3120 / 2007

72

PÂRVU CĂTĂLINA MAGDALENA

2594 / 2007

73

PÂRVU VASILCA

1461 / 2007

74

PERA FLORIANA

4659 / 2009

75

PETRE IONEL-GABRIEL

4441 / 2008

76

PETRE MARGARETA-SIMONA

4438 / 2008

77

PICIOREA ELENA-RUXANDRA

908 / 2007

78

PINTEA SORINA

424 / 2007

79

PINTILIE DAN-ALEXANDRU

3399 / 2007

80

PINTILIE GEANINA

3398 / 2007

81

PODARIU GEANINA-MIOARA

2004 / 2007

82

POPA ŞTEFAN

3681 / 2008

83

POPESCU CORNELIA

1636 / 2007

84

POPESCU MARIN

338 / 2007

85

POTECEA OLGA

3931 / 2008

86

PRICOPE MARIA

4071 / 2008

87

PRICOPE OLGA-CONSTANŢA

3472 / 2007

88

RASVAN MARIEA

2358 / 2007

89

RĂDULESCU GEORGE-CLAUDIU

2335 / 2007

90

ROTARIU LĂCRĂMIOARA

4254 / 2008

91

SANDU MARCELA

2168 / 2007

92

SANDU MIHAELA-DANIELA

2163 / 2007

93

SĂNDULACHE SILVICA

231 / 2007

94

SIMIONESCU VETUŢA

2773 / 2007

95

STĂNCIULESCU OLGA

3152 / 2007

96

STĂNESCU CRISTINA VIOLETTA

684 / 2007

97

STOIAN MARIA-GEORGIANA

686 / 2007

98

STOIAN SIMONA

1296 / 2007

99

ŞTEFAN MONICA

1403 / 2007

100

TĂBÎRCĂ CAMELIA

3006 / 2007

101

TIMOFTE CRISTINEL-VASILE

1625 / 2007

102

TOADER MONICA-CRISTINA

3053 / 2007

103

TOADER NICOLAE-LIVIU

706 / 2007

104

TOPLICEAN MARIANA

2986 / 2007

105

TRĂSNEA EMILIAN

1984 / 2007

106

TUDOR ROXANA THEODORA

793 / 2007

107

TUDOSE CRISTIAN

3360 / 2007

108

TURCU MARIANA

3664 / 2007

109

ŢIC-CHILIMENT MARIANA

3319 / 2007

110

UNGUREANU CRISTIAN-MIHAI

251 / 2007

111

UNGUREANU ELENA CRISTINA

1908 / 2007

112

URSU MANUELA-CRISTINA

4542 / 2009

113

VASILESCU ZVETLANA-SILVIA

3500 / 2007

114

VOICU MARIANA

3412 / 2007

115

VOINEA RALUCA-HELGA

4288 / 2008

116

VRANA LUMINIŢA

1849 / 2007

117

ZAMFIRESCU VICTORIEA

3149 / 2007

118

ZANCA ILZY

3329 / 2007