Termenul de depunere a declaratiilor de activitate pentru anul 2013, pentru consultantii fiscali

Termenul de depunere a Declaraţiilor privind veniturile realizate de persoanele fizice autorizate / persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013, respectiv a Declaraţiei cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2013 - persoane fizice / persoane juridice a fost 15 februarie 2014

(click aici pentru formularele aferente anului 2013)

Transmiterea acestora se poate face prin fax la 021.340.40.60 , email la office@ccfiscali.ro, viza@ccfiscali.ro,  sau direct la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sectorul 2.

Totodată, vă reamintim că termenul de depunere a Raportului de activitate pentru anul 2013 pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice sau societăţi, a fost 31 ianuarie 2014, conform Hotărârii nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali. În cazul în care nu aţi depus acest document, vă rugăm să îl completaţi şi să îl trimiteţi prin aceleaşi mijloace menţionate mai sus.

(click aici pentru formularul Raportului de activitate, Anexa 2 la Hot. CS nr. 14/2011)


În cazul în care aţi depus aceste documente, vă mulţumim.

Direcţia de Servicii pentru Membri