Hotărâre din 21.02.2014 privind retragerea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Având în vedere prevederile art.11 lit. i) și ale art. 19 pct. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 1. lit. a) și ale art. 52 alin. (1) și alin. (2) lit. a), f) și j), ale art. 53 alin. (1) lit. d) și alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 25, 26 și 30 din Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior nr. 15/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 21.02.2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se retrage calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali următorilor consultanți fiscali prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consultanții fiscali, cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali, au obligația depunerii de îndată a carnetului profesional la Direcția de servicii pentru membri.

Art. 3. - De la data retragerii carnetului profesional, consultanților fiscali în cauză li se interzice practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și vor duce la îndeplinire celelalte prevederi ale prezente hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică pe site-ul de web al Camerei Consultanților Fiscali. Secretariatul general al Camerei Consultanților Fiscali va înştiinţa Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Consiliul Concurenţei despre interdicţia de practicare a profesiei şi de utilizare a titlului de consultant fiscal pentru persoanele din anexă.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 21.02.2014

Nr. 6 N

 

 

Anexă

Lista cu consultanții fiscali cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Nr. crt.

Nume și prenume

Nr. / An carnet

1

AGWA MIHAELA

2761 / 2007

2

AIRINEI ANA-MARIA

269 / 2007

3

ALBOIU GEORGE

3624 / 2007

4

ALEXANDRU MARIAN

3531 / 2007

5

ANAGNASTOPOL ZIZI

3024 / 2007

6

ANASTASE OLGUŢA-NICOLETA

2082 / 2007

7

ANASTASIU DUMITRA

2731 / 2007

8

ANCUŢEI ANTONETA

4424 / 2008

9

ANDREI ELISABETA TEREZA

3271 / 2007

10

ANDRONIC VIORICA-LUMINIŢA

714 / 2007

11

ANDRONIE CRISTINA

3516 / 2007

12

ANGHEL AURELIANA-AURELIA

3057 / 2007

13

ANTOHI AURELIAN

1840 / 2007

14

APOSTOL CONSTANTIN

3440 / 2007

15

APOSTOL IRINA-DANIELA

3012 / 2007

16

ARDELEANU IULIAN

914 / 2007

17

AXINTE ANA-MARIA

1011 / 2007

18

BABOI MARIAN-STELIAN

3009 / 2007

19

BÂLTAC ELENA

3088 / 2007

20

BANNER LUIZA

3415 / 2007

21

BANU CLAUDIA-ELENA

4113 / 2008

22

BARBU IONICA

2491 / 2007

23

BARDAN SILVIA AIDA

2558 / 2007

24

BAROTI KRISZTINA

3037 / 2007

25

BARZACHE MARIANA

2753 / 2007

26

BĂCĂOANU GINTA IULIANA

2720 / 2007

27

BĂDESCU JENICA

2687 / 2007

28

BĂICOIANU VASILICA-VALENTINA

3963 / 2008

29

BELINSCA VICTORIŢA

2758 / 2007

30

BELU MIHAELA-MARIA

669 / 2007

31

BENEDEK ZSUZSANNA

4505 / 2008

32

BENEŞ NOROCELA-MIHAELA

4091 / 2008

33

BENING VIRGINIA

948 / 2007

34

BIBESCU ELENA

3263 / 2007

35

BIGAN DUMITRU DORU

1063 / 2007

36

BIGAN JANA

1062 / 2007

37

BLAJ SILVIA

668 / 2007

38

BOBE CARMEN-VASILICA

3808 / 2008

39

BOBÎRNAC MIHAIL

2736 / 2007

40

BOGDAN MANOLE-DECEBAL

5382 / 2011

41

BONDREA DANIELA

2261 / 2007

42

BORDA CRISTINA

4344 / 2008

43

BORŞAN ANGELA

4958 / 2010

44

BORUGĂ ION

4444 / 2008

45

BORZA GHEORGHE

3739 / 2008

46

BOTEA ION

232 / 2007

47

BRÂNZĂ ŞTEFAN

4266 / 2008

48

BRATU DOREL

2331 / 2007

49

BUD NICOLAE

4837 / 2010

50

BUGNARIU MARGARETA-DANIELA

4571 / 2009

51

BURDA GEORGETA

2242 / 2007

52

BUSUIOC FLORENTINA

4786 / 2009

53

BUTUCEA VASILICA

1257 / 2007

54

BUZATU CARMEN GEORGETA

2054 / 2007

55

CALENCIUC LIDIA

2404 / 2007

56

CALOIAN FLORENTIN

245 / 2007

57

CARCALETE ELENA

1358 / 2007

58

CÂRSTEA GEORGETA

2143 / 2007

59

CATANA IRINEL-DRAGA

1423 / 2007

60

CĂLIN CRISTIANA

5082 / 2010

61

CHEBAC VALERIA

1245 / 2007

62

CHEBAC VASILE

1244 / 2007

63

CHELSOI ELENA

1964 / 2007

64

CHIOREANU FLORIN

4949 / 2010

65

CHIRA ELENA-MARIA

4531 / 2008

66

CHIRILĂ ADRIANA-IULIANA

3468 / 2007

67

CHIRILĂ CONSTANTIN

1735 / 2007

68

CHIRIŢĂ SIMONA-NICOLETA

996 / 2007

69

CIOBANU FELICIA

1703 / 2007

70

CIOC MIHAELA

460 / 2007

71

CIORTEA CAMELIA-ROXANA

3480 / 2007

72

CIUCLEA ANCUŢA

4150 / 2008

73

CÎMPIAN LENUŢA-MIRELA

1793 / 2007

74

CLAIN LUMINIŢA

3187 / 2007

75

CLOPOTARIU DOINA

2830 / 2007

76

COJANU NICOLAE

4210 / 2008

77

COLAN DANIELA-CRISTINA

4796 / 2009

78

COLF NICOLETA-ROXANA

4204 / 2008

79

COMAN PAULA-LUMINIŢA

581 / 2007

80

COMANA ANDREEA-BEATRICE

4530 / 2008

81

COMĂNESCU ADRIAN-STELIAN

5037 / 2010

82

CONSTANTIN ANDREEA

4011 / 2008

83

CONSTANTIN CRISTINA

2366 / 2007

84

CONSTANTIN IULIAN

1682 / 2007

85

CORÂIU DORINA LILIANA

1188 / 2007

86

CORESCU NICOLETA-LUMINIŢA

5077 / 2010

87

CORICI ELENA-GISELA

2684 / 2007

88

CORICI MARIAN

2685 / 2007

89

COSTACHE ELEONORA-IULIA

4334 / 2008

90

COSTACHE MARIA

1028 / 2007

91

COVATARIU ELENA-ALICE

1691 / 2007

92

CRĂCIUN ELENA

3126 / 2007

93

CRISTESCU NADIA ELENA

28 / 2007

94

CRISTIAN GHEORGHE

1870 / 2007

95

CRISTICA MIHAELA-SIMONA

4379 / 2008

96

CUJBĂ ELENA MIHAELA

3514 / 2007

97

DAN DANIELA

3578 / 2007

98

DANILUC GHEORGHE

1080 / 2007

99

DASCĂLU CRISTIANA

3123 / 2007

100

DĂNCEANU MARICEL

2810 / 2007

101

DEZOS DANIELA

739 / 2007

102

DIACONESCU MĂDĂLINA-MAGDALENA

5018 / 2010

103

DIMITRIU MARIA

2642 / 2007

104

DINCĂ LILIANA

3188 / 2007

105

DINU CAMELIA ANGELA

2188 / 2007

106

DINU ELENA-CARMEN

1911 / 2007

107

DINU MARINELA

2291 / 2007

108

DINU VALERIU

1912 / 2007

109

DINULESCU CARMEN-GEORGIANA

666 / 2007

110

DINULESCU DANIEL

665 / 2007

111

DOBRESCU ION

1086 / 2007

112

DOBRINOIU IONELA CAMELIA

2823 / 2007

113

DOBRIŢOIU DANA

2983 / 2007

114

DOBROIU VIORICA

188 / 2007

115

DOBROTĂ VASILE

433 / 2007

116

DODAN ADELA

3004 / 2007

117

DOGARU MARIA

2641 / 2007

118

DONISAN CORNELIA-NICOLETA

3085 / 2007

119

DRAGU LIVIU

4676 / 2009

120

DRĂGAN MARIA-MAGDALENA

2670 / 2007

121

DRĂGHICI ALEXANDRU

1971 / 2007

122

DRĂGOI CARMEN-ELISABETA

4460 / 2008

123

DRENEA FLORENTINA

375 / 2007

124

DRULĂ MIHAI

2144 / 2007

125

DRULESCU LUMINIŢA-LAURA

2894 / 2007

126

DUMITRACHE DRAGOŞ-ALEXANDRU

4057 / 2008

127

DUMITRESCU GABRIELA-ANCA

4110 / 2008

128

DUMITRU ION

4798 / 2009

129

DUMITRU LUCREŢIA LUMINIŢA

69 / 2007

130

DUMITRU MIHAELA

4100 / 2008

131

DUMITRU SORA

1785 / 2007

132

DUŢĂ MIRELA-CRISTINA-OANA

484 / 2007

133

EDU CRISTIAN

3560 / 2007

134

EICHER HUBERTUS LUDWIG

4435 / 2008

135

ENE GEORGIANA

3405 / 2007

136

FALIBOGA DANIELA-ELENA

1759 / 2007

137

FIRCĂ ELENA

1533 / 2007

138

FIRICĂ VIOREL DAN

420 / 2007

139

FÎRŢESCU DAN

1355 / 2007

140

FLOREA ELENA

2527 / 2007

141

FLOREA SORIN

2652 / 2007

142

FLOREA VASILE

137 / 2007

143

FORSEA SIMONA-TEODORA

3426 / 2007

144

GEORGESCU MARIA

2756 / 2007

145

GEORGESCU-BUZĂU IONICA

4158 / 2008

146

GHELU LIDIA

2565 / 2007

147

GHEORGHE NICOLAE

1031 / 2007

148

GHEORGHIU FLORENTINA-RITA

4401 / 2008

149

GHEORGHIU SMARANDA-MIHAELA

2611 / 2007

150

GHEŢU SIMONA-MARIA

3716 / 2008

151

GHINEA ADRIAN-DUMITRU

2655 / 2007

152

GHINEA GINA - MARIA

2654 / 2007

153

GHIRA EUGEN-LIVIU

930 / 2007

154

GIURGIU LIVIA

2466 / 2007

155

GOLAŞU DANIELA

4992 / 2010

156

GRECESCU VALY-CLAUDIA

4673 / 2009

157

GRECU ELENA

2811 / 2007

158

GRIGORE CRISTIAN

2616 / 2007

159

GROZA FLORIN

2965 / 2007

160

GULEI-GRĂDINARU GHEORGHE

4432 / 2008

161

GURAN OVIDIU-CĂTĂLIN-DUMITRU

2015 / 2007

162

GUŢĂ LĂCRĂMIOARA CAMELIA

2559 / 2007

163

HANDRO ALINA IOANA

2639 / 2007

164

HÂRLAB MIHAI-ADRIAN

4846 / 2010

165

ICHIM GABRIEL

1624 / 2007

166

ILIE LOREDANA-ELENA

2549 / 2007

167

ILINCA IOSIF CONSTANTIN

2765 / 2007

168

ION IULIA-BOGDANA

5036 / 2010

169

IONEL MARIAN

3608 / 2007

170

IONESCU CARMEN-ECATERINA

2544 / 2007

171

IONESCU DANIELA

1112 / 2007

172

IONESCU LILIANA

4901 / 2010

173

IONIŢĂ GHERGHINA

4618 / 2009

174

IORDACHE VIOLETA

2077 / 2007

175

IOSIF GEORGETA

439 / 2007

176

ISAC CLAUDIA-MAGDALENA

4973 / 2010

177

ISPAS IULIA

3042 / 2007

178

ISTRĂTESCU MARIA

619 / 2007

179

IUGA SALVINA-MONICA

4404 / 2008

180

IVAN CRISTINA

2028 / 2007

181

JALBĂ LILIANA

4414 / 2008

182

JÎPA COSTICĂ

3049 / 2007

183

KOLOZSI LAURENŢIU-VALENTIN

3112 / 2007

184

KOVÁCS ANDREA

1098 / 2007

185

KOVARI BLANCA-VERONA

4707 / 2009

186

LAZĂR CELLA-MIHAELA

1996 / 2007

187

LAZĂR MARIOARA

3447 / 2007

188

LEORDEANU IONEL

503 / 2007

189

LIA ZINA

1975 / 2007

190

LUCA GIOVANINA

4315 / 2008

191

LUICAN ELENA

3819 / 2008

192

LUPŞA-CHIŢU EMILIA

2116 / 2007

193

MACOVEI MARIA-CORNELIA

1621 / 2007

194

MANEA SILVIA

3340 / 2007

195

MANOILĂ ELENA

3286 / 2007

196

MANOLE SIMONA

2707 / 2007

197

MANTU NICOLAE

4389 / 2008

198

MARAFET ALEXANDRU

2824 / 2007

199

MARDARU ANETA

2600 / 2007

200

MAREŞ ALBINIŢA

511 / 2007

201

MARIN DANIELA

2982 / 2007

202

MARIN LIDIA-MĂDĂLINA

3457 / 2007

203

MARIN NICOLETA

3640 / 2007

204

MARINESCU LUCIAN

3686 / 2007

205

MARINESCU VASILE ADI

3529 / 2007

206

MARŢINCU ANIŞOARA

3155 / 2007

207

MATAC LIVIU-MARIAN

3812 / 2008

208

MATEI GHEORGHE-ALBERTO

4451 / 2008

209

MAXIM IONEL

5235 / 2010

210

MĂNTESCU DORINA

3274 / 2007

211

MĂRCULESCU LILICA

636 / 2007

212

MICTARIU MIOARA

2595 / 2007

213

MICU RUCSANDA ANCA

3735 / 2008

214

MIHAI ADRIANA

1765 / 2007

215

MIHAILĂ MARIA

2515 / 2007

216

MIHAIU DANIELA-ZOE

888 / 2007

217

MIHALACHE MIRELA-NICOLETA

2567 / 2007

218

MIHALAŞCU-HERA VIORICA

5167 / 2010

219

MIHALE VIOLETA-BOCICA

1568 / 2007

220

MIHĂILĂ ZENOVIA MARIANA

2666 / 2007

221

MILCA ALEXANDRU

5173 / 2010

222

MILESCU TEODORA-ADRIANA

2665 / 2007

223

MINCULESCU AURORA-ZOE

3363 / 2007

224

MINUŢA ANGELA

3210 / 2007

225

MÎRZAC CAMELIA-OLIMPIA

5369 / 2011

226

MÎRZAC MARIAN

5370 / 2011

227

MÎRZALI EROL

2560 / 2007

228

MOCANU LUCREŢIA

707 / 2007

229

MOGOŞANU ELENA-LAURA

454 / 2007

230

MOICEANU LILIANA

4299 / 2008

231

MOLDOVAN CARMEN-ADRIANA

1265 / 2007

232

MOLDOVEANU ROXANA-TOMINA

4296 / 2008

233

MORARU GABRIELA

2232 / 2007

234

MOTOTOLEA MIHAELA-CRISTINA

4969 / 2010

235

MUNTEAN MARIA

3077 / 2007

236

NAGY CORNELIA

764 / 2007

237

NAN PAULA-AURELIA

4136 / 2008

238

NANCU DUMITRU

5162 / 2010

239

NASTEA IOANA

33 / 2007

240

NĂSTASE SONIA-MIHAELA

2891 / 2007

241

NEAGU ALEXANDRU

3641 / 2007

242

NEAGU ANCA

3642 / 2007

243

NECŞULESCU ECATERINA

1532 / 2007

244

NEGREA DANA-CARMEN

785 / 2007

245

NEGULESCU ANCA

1690 / 2007

246

NEMEŞAN ADINA

5027 / 2010

247

NEMŢANU LUCICA

3543 / 2007

248

NICOLA MIHAELA

5380 / 2011

249

NICOLAE LUCICA-FELICIA

3208 / 2007

250

NICULAE IONUŢ LUCIAN

2543 / 2007

251

NICULAE MANUELA

4223 / 2008

252

NICULAE MARIA

4779 / 2009

253

NICULAE MARINA

3220 / 2007

254

NICULAE MIHAELA

2874 / 2007

255

NICULAE RUJA RUCSANDRA

2550 / 2007

256

NICULESCU JANA

2408 / 2007

257

NISTOR NICOLETA

1950 / 2007

258

NIŢĂ DAN

2887 / 2007

259

NIŢU MĂRIOARA

376 / 2007

260

OANĂ NICOLETA

3513 / 2007

261

ODOROAGĂ MIRELA

3880 / 2008

262

OLARIU NICOLAIE

3785 / 2008

263

OMERALI GEAN

2561 / 2007

264

ONESCU LILIAN

1012 / 2007

265

ONU GABRIELA

1509 / 2007

266

OPREA ANA MARIA

962 / 2007

267

OPREA LUCICA

3044 / 2007

268

ORFANU AURICA

1821 / 2007

269

PALALOGA ATINA

2164 / 2007

270

PAMFIL ALISTIŢA

3651 / 2007

271

PANAIT LILIANA

3034 / 2007

272

PANAITE ALINA

5028 / 2010

273

PANE VERGICĂ

4667 / 2009

274

PAPONI ELENA SIMONA

2007 / 2007

275

PARASCHIVESCU ELENA

3098 / 2007

276

PÂRVU GHEORGHE

1049 / 2007

277

PASCU OVIDIU DRAGOS

5398 / 2011

278

PAŞA ALINA-STERIANA

3393 / 2007

279

PATACHI MARIANA

604 / 2007

280

PAŢACHIA MARIUS

5301 / 2011

281

PAŢALIU NICULAE

391 / 2007

282

PĂDURARU ELENA-CARMEN

4371 / 2008

283

PĂNESCU ANCA-LILIANA

5142 / 2010

284

PĂSCUŢOI IRINA

4032 / 2008

285

PĂULESCU VIORICA

422 / 2007

286

PĂUNESCU SORINA

736 / 2007

287

PEPI MITICA

4693 / 2009

288

PERSU MARILENA

2136 / 2007

289

PETCU ELENA

3985 / 2008

290

PETCU MARIUS

1521 / 2007

291

PETCULESCU NICULINA

845 / 2007

292

PETRE ALINA-MIRELA

5115 / 2010

293

PETRE CRISTIAN-ROBERTINO

4206 / 2008

294

PETREA ANA NICOLETA

1871 / 2007

295

PETRE-LUCA MIHAELA

4658 / 2009

296

PETRESCU CRISTINA-RODICA

3050 / 2007

297

PETROV ROBERT-VALENTIN

3858 / 2008

298

PITRON LILIANA

1760 / 2007

299

PITURU MAGDALENA

4309 / 2008

300

PIUARU MAGDALENA-CRISTINA

1553 / 2007

301

PÎRVU FINETA

384 / 2007

302

PLĂMĂDIALĂ PAVEL

1507 / 2007

303

POLEUCĂ MARILENA-FLORINA

5372 / 2011

304

POLHAC ANA MELANIA

1982 / 2007

305

POP CRISTIAN-DANIEL

1148 / 2007

306

POP GINA-VALERIA

1150 / 2007

307

POP MIHNEA-ANDREI

5071 / 2010

308

POPA ADELA-NICOLETA

3859 / 2008

309

POPA EMILIA-MARIANA

4118 / 2008

310

POPA MONIKA

4727 / 2009

311

POPEANGĂ PETRE

3850 / 2008

312

POPESCU DANIEL-ANTON

2974 / 2007

313

POPESCU FLORICA

3744 / 2008

314

POPESCU GEORGIANA-DORINA

1415 / 2007

315

POPESCU MARIA

1464 / 2007

316

POPOIU IOAN-VIRGILIU

2951 / 2007

317

POPOVICI PAUL

2029 / 2007

318

POSTICA OLGA

5247 / 2010

319

PREDA SANDA FULVIA

1934 / 2007

320

PROZAN MIHAELA-VIORICA

3568 / 2007

321

PUIU GEANINA MIHAELA

3536 / 2007

322

RADU ROXANA-CRISTINA

4003 / 2008

323

RADUŢA ELENA

2924 / 2007

324

RAICU GELA

2659 / 2007

325

RĂDOI ION-IULIAN

5385 / 2011

326

RĂDULESCU GEORGETA

2737 / 2007

327

RĂUŢĂ CARMEN-VIORICA

2673 / 2007

328

REBEGEA ANGELA

3786 / 2008

329

RICAN CARMEN-MIHAELA

3296 / 2007

330

RISTEA RODICA

2933 / 2007

331

ROBCIUC LUIZA CECILIA

1357 / 2007

332

ROGALSCHI NICOLETA-DANIELA

4107 / 2008

333

ROŞU GICA

3875 / 2008

334

ROTARU CONSTANTIN

2973 / 2007

335

ROTARU MARIANA

3151 / 2007

336

RUSĂNESCU ADINA

3940 / 2008

337

RUSU MIRCEA

1443 / 2007

338

RUSU SANDA

1444 / 2007

339

SANDU-CAPRĂ MIHAI

3614 / 2007

340

SANISLAV AURELIA

3520 / 2007

341

SAVA ELENA

192 / 2007

342

SAVA RALUCA

1746 / 2007

343

SĂLĂJAN FLOAREA

1460 / 2007

344

SCHIAUCU NICOLETA-MONICA

3592 / 2007

345

SCURTU EUGENIA CRISTINA

531 / 2007

346

SEGĂRCEANU RODICA

97 / 2007

347

SGĂRDEA FLORINEL-MARIAN

3944 / 2008

348

SIBICEANU ELENA

1544 / 2007

349

SIMION DRAGOMIRA

3115 / 2007

350

SIMION IONEL

3116 / 2007

351

SINTEA LUCICA

2149 / 2007

352

SLĂTINEANU PAUL

3827 / 2008

353

SMARANDA MARIA

3179 / 2007

354

SMOLINSCHI MAGDALENA

3197 / 2007

355

SOFRONIE RUXANDRA

763 / 2007

356

SPINU LOREDANA-ILEANA

2403 / 2007

357

STAN IOANA-GABRIELA

3156 / 2007

358

STAN MARIANA

2279 / 2007

359

STAN SILVIA-DANIELA

2011 / 2007

360

STANCIU NICOLETA-CLAUDIA

3158 / 2007

361

STANCU ANGELA ELENA EMANUELA

3294 / 2007

362

STANCU HORIA-DAN

3295 / 2007

363

STANCU MARIANA-LUMINIŢA

4207 / 2008

364

STANCU VIORICA

3638 / 2007

365

STĂNCESCU EVELYNE

2923 / 2007

366

STĂNCESCU MARIA-CORNELIA

869 / 2007

367

STĂNESCU CLAUDIA-MARIA

4380 / 2008

368

STĂNESCU MIHAI

3639 / 2007

369

STĂNICĂ ANGELA

3386 / 2007

370

STĂNICĂ EMIL

3389 / 2007

371

STĂNICEL ELENA

365 / 2007

372

STEGĂROIU CRISTINA-MARIANA

4169 / 2008

373

STOIAN ION

364 / 2007

374

STOIAN TUDOR

1324 / 2007

375

STOICA ANDA-LIVIANA

2856 / 2007

376

STOICA VASILICA

614 / 2007

377

STOICESCU MARILENA-LARISA

4734 / 2009

378

STOINEA GABRIELA

3742 / 2008

379

STRIINU ALINA-ROXANA

4454 / 2008

380

STROE MIHAELA-FLORICA

917 / 2007

381

STROE SORIN-CONSTANTIN

918 / 2007

382

SUBA DOINA CRISTINA VERGNI

1562 / 2007

383

SUHAN MANUELA-VASILICA

650 / 2007

384

SULICIU GRIGORE

3211 / 2007

385

ŞCHIOPU MIOARA

2787 / 2007

386

ŞERĂNGĂU CONSTANŢA

5355 / 2011

387

ŞERBAN EUGEN

3236 / 2007

388

ŞERBĂNOIU GEORGETA

2311 / 2007

389

ŞINCAN ELENA

247 / 2007

390

TALABĂ PETRONELA-CRISTINA

3794 / 2008

391

TALAPAN CRISTINA-LUIZA

4065 / 2008

392

TANASĂ VIOREL

4360 / 2008

393

TARCATU DOINA

3925 / 2008

394

TAT MIHAELA-ELENA

947 / 2007

395

TĂNĂSESCU MARIA

596 / 2007

396

TOADERE SIMONA-NELIDA

5011 / 2010

397

TOHĂNEAN CECILIA

3672 / 2007

398

TOMA FLOAREA

4419 / 2008

399

TOMA SILVIA

3889 / 2008

400

TONCEA GHEORGHE

3040 / 2007

401

TOPA MARIA

2050 / 2007

402

TRĂNCĂU ION

4534 / 2008

403

TRUPCEA DANA MIHAELA

3882 / 2008

404

TUDOR BOGDAN-CĂTĂLIN

1762 / 2007

405

TUDOR CRISTIAN-DORU

4902 / 2010

406

TUDORACHE MIHAELA

2400 / 2007

407

TUDORAN MIHAELA CORINA

2089 / 2007

408

TUDORICĂ NICOLETA

3252 / 2007

409

TUDOSE CRISTINEL-CONSTANTIN

4895 / 2010

410

TUDOSE MARIA-MANUELA

4174 / 2008

411

TURCU MONICA

2976 / 2007

412

TURCU ZMARANDIŢA

2977 / 2007

413

ŢIBULEAC NATALIA

3521 / 2007

414

ŢICLEA DANIEL MARIAN

1873 / 2007

415

ŢURLOIU-FIRICĂ IOANA-ALINA

419 / 2007

416

URETEAN MARIA

3868 / 2008

417

URSAN MARIUS-CRISTIAN

2952 / 2007

418

UZUNĂ STELIAN

1258 / 2007

419

VASILE EMILIA

396 / 2007

420

VIHRISTENCU MARGA

5371 / 2011

421

VISCOCEL DELIA CRISTINA

3199 / 2007

422

VIZIREANU VALENTINA

3226 / 2007

423

VÎNĂTOIU MARIANA

639 / 2007

424

VLĂDUŢ NICOLETA-LORENA

2916 / 2007

425

VOICU FLORIAN

3213 / 2007

426

VOICU-VULCĂNEANU ADELINA

5158 / 2010

427

VOINEA GEORGETA

1561 / 2007

428

VRĂJITORU MARIANA

2993 / 2007

429

ZANFIRACHE MARIANA

3508 / 2007