CURS DE PROMOVARE A NORMELOR DE CERTIFICARE A DECLARAȚIILOR FISCALE ALE CONTRIBUABILILOR

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din OG nr. 71/2001, așa cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, activitatea de consultanță fiscală constă și în certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii.

În conformitate de prevederile art. 3 alin. (2) din același act normativ, Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali a aprobat prin Hotărârea nr. 6/2014, cu avizul Ministerul Finanțelor Publice, Normele de certificare a declarațiilor fiscale ale contribuabililor.

Normele cuprind, atât noțiuni și principii generale de certificare cât și cerințe speciale de verificare în vederea certificării declarațiilor fiscale aferente principalelor impozite care se fac venituri la bugetul de stat, respectiv impozit pe profit, TVA, accize, impozit pe venit. De asemenea, normele cuprind și modalitatea de întocmire a Raportului de certificare, ce stă la baza elaborării Notei de certificare care se depune la organul fiscal.

Pentru a veni în sprijinul consultanților fiscali, care vor efectua certificări ale declarațiilor fiscale ale contribuabililor, Camera Consultanților Fiscali organizează cursuri de promovare a acestor norme, precum și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal precum și a Procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali.

Cursurile se vor desfășura atât în București, cât și în Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Constanța.

Primul curs a avut loc vineri 12 decembrie 2014, între orele 10:00 - 13:00, în sala Iridium – Hotel Howard Johnson Grand Plaza, Calea Dorobanților nr. 5-7, sectorul 1.