Extras din "Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2016"

Extras din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al CCF nr.10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2016.

……………………………………………………

1.       Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care își îndeplinesc integral obligația de plată a cotizației fixe pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizația fixă după cum urmează:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

-  410 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

-  170 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

-  250 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

-  350 lei  - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016:

-  1.410 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

-  1.170 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

-    750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

-  2.350 lei - pentru persoanele juridice.

(2)  Membrii Camerei Consultanților Fiscali care își îndeplinesc integral obligația de plată a cotizației variabile pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizația variabilă după cum urmează:

    1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;

    2. pentru persoane juridice:  

                a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

                b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

                c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.”

……………………………………….