UPLR organizează conferința cu tema “Expertiza judiciară în România - prezent și viitor“ 3 octombrie 2017, București

Marți, 3 octombrie 2017, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Palatul Patriarhiei din București, Aleeea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Conferința cu tema “ Expertiza judiciară în România - prezent și viitor “.

Scopul Conferinței este acela de a se efectua un schimb de experiență și bune practici privind activitatea de expertiză judiciară, precum și generarea de idei care să conducă la îmbunătățirea acestei activități în România.

Principalele aspecte care vor fi abordate în cadrul Conferinței se referă la: rolul expertizelor în realizarea actului de justiție; caracterul multidisciplinar al expertizelor judiciare; disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară; relația cu birourile de expertiză judiciară; standardele profesionale; etica și răspunderea disciplinară; onorariile experților; calculul prejudiciilor; discuții privind oportunitatea și/sau necesitatea modificării și completării Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară.

La Conferintă vor participa reprezentantii asociatiilor de profesii liberale a căror activitate înglobează întocmirea de expertize judiciare, precum și cei ai autorităților și instituțiilor publice implicate în înfăptuirea și derularea actului de justiție în România.

Lucrările Conferinței vor începe la orele 09:00 și se vor încheia la orele 17:00.

Înregistrarea participanților se va face între orele 08:30-09:00.

Taxa de participare la eveniment este de 300 lei.

Pentru consultanții fiscali participarea la acest eveniment echivalează cu 5 ore de pregătire profesională.

Înscrierea la eveniment se va face până la data de 29 septembrie 2017, inclusiv, la tel/fax: 021.312.45.82 sau pe adresa de e - mail: uplr@uplr.ro, completând formularul anexat (click aici).