Achiziţie echipamente de rețea de calculatoare, cu servicii de instalare și conectare incluse

Camera Consultanților Fiscali cu sediul în București, Str. Alecu Russo nr. 13-19, et.4. ap. 8 şi 9, sector 2, CF RO 18677087, organizație profesională de utilitate publică, vă invită să depuneți ofertă, conform Caietului de sarcini prezentat, în scopul atribuirii contractului pentru furnizarea de echipamente de rețea de calculatoare, cu servicii de instalare și conectare incluse, pentru sediul administrativ (S+P+1E+M) deținut de Camera Consultanților Fiscali, în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sector 1, București.


Caietul de sarcini aferent achiziției îl puteți solicita pe e-mail la adresa office@ccfiscali.ro.

Oferta poate fi depusă la sediul CCF până 8 august 2018, ora 17:00.