Consultare publică lansată de Comisia Europeană

Camera Consultanţilor Fiscali a primit de la  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o solicitare privind propuneri de îmbunătăţire a  Directivei 2005/36/CE, privind recunoaşterea calificărilor profesionale.


Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor este coordonator naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale  şi reprezintă România, la Bruxelles, în Comitetul european pentru recunoaşterea calificărilor profesionale şi în Grupul coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, instituite de Comisia Europeană.

În prezent, în cadrul reuniunilor Comitetului european şi ale Grupului coordonatorilor naţionali, la iniţiativa Comisiei Europene, în contextul evaluării modificărilor care trebuie aduse Directivei 2005/36/CE a fost lansată o consultare publică privind amendarea Directivei, care poate fi accesată la următoarea pagină de web:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali sunt rugaţi să transmită eventualele propuneri privind amendarea   Directivei 2005/36/CE, până la data de 15.02.2011, pe adresa office@ccfiscali.ro.

Ataşăm documentul de consultare publică elaborat de Comisia Europeană  (click aici)