Invitatie Reteaua IMI S NET

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România reprezintă actul normativ cadru care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2006/123/CE privind Serviciile în cadrul Pieţei Interne, cunoscută sub denumirea de Directiva Servicii.

 

Punerea în aplicare a actului normativ de mai sus revine autorităţilor competente cu atribuţii în domeniul reglementării şi supravegherii unei game largi de servicii şi presupune iniţierea de măsuri concrete care să asigure realizarea obiectivelor Directivei Servicii.

Pentru a stabili gradul de implementare în România a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă, respectiv a Directivei Servicii, Ministerul Afacerilor Europene a efectuat o serie de studii şi teste, inclusiv pentru a identifica eventualele lacune de ordin legislativ, care ar putea  constitui obstacole nejustificate în calea funcţionării Pieţei Unice.

În scopul finalizării acţiunilor menţionate, Ministerul Afacerilor Europene organizează la data de 21 mai 2012, orele 09:30, la Hotelul Dacia din str. Matei Basarab nr. 19, Sector 3, o sesiune de lucru la care invită reprezentanţi ai mediului de afaceri ( domeniu în  care sunt incluse şi profesiile liberale ), precum şi partenerii sociali.

Evenimentul va fi organizat încadrul proiectului " Crearea şi consolidarea Reţeli IMI S NET pentru România ", care are ca obiectiv principal crearea unei reţele de servicii în vederea susţinerii implementării Directivei Servicii.

Pentru detalii privind evenimentul, vă puteţi adresa următoarelor persoane de contact: Claudia Secu, manager proiect (claudia.secu@maeur.ro) sau Ramona Ciucă, expert / e / mail: ramona.ciuca@maeur.ro

Totodată, vă rugăm să comunicaţi şi UPLR numele persoanei desemnate de dvs. pentru a participa la sesiunea de lucru.