COMUNICAT privind înființarea Comitetului Fiscal și Comitetului Afacerilor Profesionale

Potrivit prevederilor art.42,alin.(1), (2), (3),din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior nr.6/2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr.189 din 22.03.2012:

“Consiliul superior al Camerei poate decide înființarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul afacerilor profesionale.

Comitetele de lucru pot fi permanente şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin Regulament propriu de funcţionare, aprobat de Consiliul Superior.

Comitetele de lucru sunt formate din specialişti, consultanţi fiscali cu experienţă. În comitetele de lucru pot fi desemnaţi, cu acordul conducătorilor instituţiilor, reprezentanţi ai ministerelor sau ai altor instituţii ori organizaţii care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului în care sunt desemnaţi.”

Conform prevederilor menţionate mai sus, Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali din România, a decis înființarea a două comitete de lucru, respectiv Comitetul Fiscal şi Comitetul Afacerilor Profesionale.

Comitetul Fiscal este constituit cu o structură organizatorică similară cu cea a Confederaţiei Fiscale Europene, activitatea sa desfăşurându-se în două subcomitete, respectiv cel de impozitare directă şi impozitare indirectă. Activitatea Comitetului Fiscal este condusă de către un preşedinte - doamna Mariana Vizoli şi doi vicepreşedinţi - doamna Mihaela Huţanu pentru impozitare directă şi doamna - Daniela Tănase pentru impozitare indirectă.

Atât preşedintele cât şi cei doi vicepreşedinţi ai Comitetului Fiscal sunt aleşi şi validaţi de către Biroul Permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali. Din partea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, activitatea Comitetului Fiscal şi Comitetului Afacerilor Profesionale este coordonată de către doamna vicepreşedinte Mihaela Mitroi.

Reprezentanţii Comitetului Fiscal, participă la toate şedinţele Confederaţiei Fiscale Europene, în cadrul celor două subcomitete fiscale de impozitare directă si respectiv impozitare indirectă, contribuind activ la toate dezbaterile privind aspectele fiscale din legislaţia europeană cât şi din legislaţia fiscală specifică fiecărui stat membru al C.F.E.

Comitetul Fiscal îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi imparţialităţii, în soluţionarea problemelor aflate în discuţie, în vederea elaborării unui punct de vedere comun, care apoi este prezentat în vederea avizării Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali vor fi permanent informaţi asupra tuturor aspectelor fiscale şi profesionale dezbătute în cadrul şedinţelor celor două comitete, respectiv Comitetului Fiscal şi Comitetului Afacerilor Profesionale.