În atenţia membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali care sunt şi membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România

Conform Protocolului privind recunoaşterea cursurilor de pregătire profesională încheiat între Camera Consultanţilor Fiscali şi Camera Auditorilor Financiari din România, CCF eliberează la cerere membrilor CAFR, care au efectuat cursuri de pregătire profesională adresate consultanţilor fiscali, adeverinţe pentru echivalarea la CAFR a orelor de pregătire profesională continuă nestructurată.