Workshop-ul „Oportunități și amenințări ale modificărilor intervenite în legislația fiscală și contabilă” - 12 aprilie 2013

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Titu Maiorescu din Bucureşti are deosebita plăcere de a vă invita la workshop-ul „Oportunități și amenințări ale modificărilor intervenite în legislația fiscală și contabilă” ce va avea loc în data de 12 aprilie 2013, ora 14:00.

La eveniment şi-au confirmat prezenţa specialiști de renume din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ANAF. Lucrările workshop-ului vor cuprinde dezbateri cu privire la închiderea exercițiului financiar 2012 și întocmirea Situațiilor financiare, precum și la modificările legislative în impozitarea venitului microîntreprinderii, impozitarea profitului, TVA la încasare, deducere TVA pentru protocol, combustibil achizitionat pentru autoturisme etc.

Pentru detalii, vă rugăm consultaţi: invitație.pdf, formular de participare.pdf, formular de participare.doc, program și tematică.pdf

Acest workshop va fi desfășurat la sediul Universității Titu Maiorescu din București, Calea Văcărești, nr. 189, corp M.

Având în vedere numărul limitat de locuri disponibile, vă rugăm să vă înscrieţi pentru participare transmitand formularul anexat completat si copia op-ului reprezentand plata taxei de participare la adresa: workshop.economic@prof.utm.ro