Master profesional - Facultatea de Stiinte Economice din Bucuresti - Universitatea Titu Maiorescu

alt MASTER PROFESIONAL alt

Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2012-2013 la programul de studii FISCALITATE ŞI POLITICI FINANCIARE organizat împreună cu Camera Consultanţilor Fiscali din România.

Absolvenţii care vor avea media generală a programului de master minim 8 pot dobândi calitatea de consultant fiscal fără examen, doar prin susţinerea unui interviu.

Durata studiilor: 4 semestre

Forma de învăţământ: ZI – ACREDITATĂ

Număr de credite: 120

Număr de locuri: 50

Taxa de înscriere: 100 RON

Taxa de şcolarizare: 425 €/semestru

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, situat în Calea Văcăreşti, nr.189, sector 4, corp M, etaj 1.

Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia indiferent de specializarea şi anul absolvirii.

Mai multe detalii despre programul de master şi înscrieri puteţi obţine la telefon 021.324.83.26 şi pe internet la www.utm.ro  şi  www.facebook.com/utmsteco.