INFORMARE

Camera Consultanţilor Fiscali în parteneriat cu Institutul Naţional al  Magistraturii, a organizat, în ziua de 12 decembrie 2011, Seminarul cu tema  „Implicaţiile Noului Cod Civil în materie fiscală”.

În cadrul evenimentului, care a constituit un bun prilej de întâlnire între magistraţi şi consultanţii fiscali, au fost dezbătute teme de interes privind noile modificări ale Codului Civil şi impactul acestora în materie fiscală, precum şi expertiza fiscală judiciară şi asistenţa fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale din România.  

Cu acest prilej, Camera Consultanţilor Fiscali a distribuit, tuturor magistraţilor prezenţi, Registrul consultanţilor fiscali, care pot efectua expertize fiscale, registru care a fost transmis şi Birourilor locale pentru expertize tehnice judiciare.

Seminarul s-a bucurat de un real interes din partea participanţilor, fapt care ne îndreptăţeşte să anticipăm organizarea şi a altor seminarii similare.


 
 alt alt 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI   INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII