RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

COMUNICAT
  cu privire la suspendarea certificarii declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali pana 01.01.2013

Membrii Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali au luat act cu surprindere de ultima decizie a Guvernului de a suspenda certificarea declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali, pana la 01.01.2013.

Apreciem ca aceasta decizie este cu atat mai surprinzatoare cu cat Ministerul Finantelor Publice a elaborat si analizat timp de un an un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedurs fiscals prin care urma sa fie extinsa certificarea  si pentru declaratiile rectificative dar si pentru deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată.

Totodata, in ce priveste motivarea reprezentantilor Guvernului care sustin ca aceasta masura a fost luata pentru a evita “nemultumirea contribuabililor si prejudicierea relatiei contribuabil-stat” amintim doar o parte din avantajele aduse de certificarea declaraţiilor de catre un consultant fiscal, atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare:

  - protejează contribuabilii faţă de costurile suplimentare suportate de aceştia ca urmare a controalelor ulterioare ale organelor fiscale, prin care sunt stabilite diferenţe suplimentare şi majorări de întârziere, ca urmare a întocmirii eronate a declaraţiilor de impozite şi taxe, şi a deconturilor de TVA;

  - evitarea de către contribuabili a sancţiunilor materiale şi penale în cazul erorilor de stabilire a impozitelor şi taxelor;

  - îmbunătăţirea transparenţei si asigurarea unui mediu economic stimulativ şi nediscriminatoriu;

  - încurajarea conformării voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale;

  - eficacitate şi eficienţã crescută în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, estimându-se o reducere semnificativă a evaziunii fiscale.