EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               LISTA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI LA EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               CHESTIONARE ȘI GRILE DE CORECTARE PENTRU EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               HOTĂRÂRE EXAMEN 
                               HOTĂRÂREA NR. 7/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI
Informații financiare

Camera Consultanţilor Fiscali

CUI: 18677087


Banca Comercială Română,
Sucursala Sector 4
IBAN: RO 91 RNCB 0075119726870001

Banca Transilvania,
Sucursala Lipscani

IBAN: RO 36 BTRL 04101202D58602XX