EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               COMUNICAT EXAMEN                ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE CONSULTANT FISCAL ȘI CONSULTANT FISCAL ASISTENT
                               HOTĂRÂRE EXAMEN
                               SUBIECTELE DE LA EXAMENUL DIN SESIUNEA 5 NOIEMBRIE 2016
Informații financiare

Camera Consultanţilor Fiscali

CUI: 18677087


Banca Comercială Română,
Sucursala Sector 4
IBAN: RO 91 RNCB 0075119726870001

Banca Transilvania,
Sucursala Lipscani

IBAN: RO 36 BTRL 04101202D58602XX