Informații financiare

Camera Consultanţilor Fiscali

CUI: 18677087






Banca Comercială Română,
Sucursala Sector 4
IBAN: RO 91 RNCB 0075119726870001





Banca Transilvania,
Sucursala Lipscani

IBAN: RO 36 BTRL 04101202D58602XX