RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

CUM OBȚIN VIZA ANUALĂ ?

 

 

Pentru perioada 16 martie 2021 – 15 martie 2022, viza anuală de liberă practică se acordă numai membrilor activi - persoane fizice și persoane juridice - care nu înregistrează obligații restante, respectiv și-au îndeplinit următoarele obligații față de Camera Consultanților Fiscali:

  • au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2020 inclusiv;
  • nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul 2020 inclusiv);
  • nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2020, inclusiv – în cazul persoanelor fizice.

 

ATENȚIE!

  • Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu au obținut viza anuală este nelegală și conduce la aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.

 

În situația îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea vizei, prevăzute mai sus, la o dată ulterioară datei de 15 martie 2021, respectiv în perioada 16 martie 2021 – 15 martie 2022, dreptul de desfășurare a activității sub formă de viză de liberă practică se acordă, doar pentru perioada rămasă până la 15 martie 2022, după cum urmează:

  • dacă sunt îndeplinite condițiile cumulativ și/sau cererea este depusă în perioada 1 – 15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie 2022;
  • dacă sunt îndeplinite condițiile cumulativ și/sau cererea este depusă în perioada 16 – 30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie 2022.
Essential SSL