CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

CUM OBȚIN VIZA ANUALĂ?

 

 

Viza anuală de liberă practică se acordă membrilor activi care au îndeplinit urmatoarele obligații față de Camera Consultanților Fiscali:

 1. au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2021 inclusiv;
 2. nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul 2021 inclusiv);
 3. nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2021 inclusiv – în cazul persoanelor fizice.

 

În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor de mai sus de către membrii activi - persoane fizice și persoane juridice până la data de 15 martie anul curent inclusiv, viza anuală se acordă in format electronic pentru perioada 16 martie 2022 - 15 martie 2023.

Obligațiile de la punctele a), b) si c) le puteți îndeplini astfel:

 1. declarațiile de activitate se pot completa direct pe site-ul CCF și transmise electronic, click aici sau pot fi accesate de la formulare și trimise după completare și semnate la adresa de e-mail viza@ccfiscali.ro
 2. Plata cotizațiilor restante se poate face în contul CCF deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani
  1. IBAN: RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX
  2. CIF: 18677087
 3. Orele restante se pot recupera astfel:
 • Prin accesarea bibliotecii online disponibilă pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, prin utilizarea browser-ului Mozilla Firefox. Parcurgerea unui curs arhivat în bibliotecă este acreditată cu același număr de ore acordat participanților la susținerea efectivă a cursurilor online. Cursurile nu se acreditează decât o singură dată, indiferent de modalitatea de urmărire.
 • Prin participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de CCF până la data de 15 martie 2022;
 • Prin transmiterea adeverințelor de echivalare eliberate de alte organisme profesionale.

 

 

În situația îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea vizei, prevăzute mai sus, la o dată ulterioară datei de 15 martie 2022, respectiv în perioada 16 martie 2022 – 15 martie 2023, dreptul de desfășurare a activității sub formă de viză de liberă practică se acordă, doar pentru perioada rămasă până la 15 martie 2023, astfel:

 • dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile și/sau cererea este depusă în perioada 1 – 15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie 2023;
 • dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile și/sau cererea este depusă în perioada 16 – 30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie 2023.

 

 

 • Nu aveți dreptul să desfășurați activitate de consultanță fiscală conform 2 din Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
 • Nu veți fi înscris pe tabloul experților fiscali judiciari de la nivelul birourilor de expertiză fiscală conform g, art.2 din Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
 • Puteți fi exclus din CCF dacă întârzierea la plata cotizației restante depășește 12 luni de la scadență conform 12 din Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

 

 

 

 

Informații financiare

 

 

Informații financiare Camera Consultanților Fiscali

CIF: 18677087

Banca Transilvania, Sucursala Lipscani

IBAN: RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX

 

Vă anunțăm închiderea contului IBAN RO91 RNCB 0075 1197 2687 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 4. 

În cazul în care aveți salvate datele acestui cont pentru plățile către CCF, vă rugăm să le actualizați cu datele contului IBAN RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX  care rămâne deschis la Banca Transilvania – Sucursala Lipscani.

 

Essential SSL