CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Facilități la accesul în profesia de consultant fiscal asistent

 • Consultantul fiscal asistent reprezintă o treaptă intermediară spre profesia de consultant fiscal și vine în sprijinul tinerilor pasionați de fiscalitate care nu au încă experiența necesară pentru a răspunde responsabilităților impuse de lege, în vederea desfășurării în condiții optime a activității de consultanță fiscală.

 

 • Pentru accesul la profesia de consultant fiscal asistent, candidații la examen au următoarele facilități:
  • să fie licențiați ai unei instituții acreditate de învățământ superior, dar fără să fie obligatoriu profilul economic;
  • să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în orice domeniu;
  • posibilitatea susținerii examenului atât sub formă scrisă, cât și sub formă de interviu;
  • pot susține examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent sub formă de interviu, persoanele care au absolvit cu media generală minim 8, un program de Master acreditat, organizat de instituții de învățământ superior cu profil economic în parteneriat cu CCF. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master și suplimentul de diplomă.

 

 • Camera Consultanților Fiscali are încheiate următoarele Protocoale de colaborare cu mediul universitar în vederea organizării de studii masterale în domeniul fiscal:
  • Universitatea din Oradea - Programul de studii universitare de master "Fiscalitate și gestiune financiară"
  • Academia de studii economice din București - Facultatea de Drept - Programul de studii postuniversitare și de formare profesională ”Dreptul fiscal al afacerilor
  • Universitatea Ovidius din Constanța - Facultatea de Științe Economice - Programul de master ”Finanțe corporative și bănci
  • Academia de Studii Economice din București - Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori - Programul de master “Fiscalitate
  • Universitatea Titu Maiorescu din București - Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor - Programul de master “Fiscalitate și Politici Financiare
  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - Programul de master “Fiscalitate
  • Universitatea de Vest din Timișoara - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor - Programul de master “Fiscalitate și Consultanță Fiscală
  • Universitatea Danubius din Galați - Facultatea de Științe Economice - Programul de master “Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european
  • Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - Facultatea de Științe Economice - Programul de master “Fiscalitate și management financiar
  • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - Programul de studii universitare de master “Finanțe

 

 

 • După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, indiferent de modalitatea de desfășurare şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea “Consultanţi fiscali asistenţi”, persoanele care au dobândit această calitate îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

 

 • După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului.

 

 • Dovada efectuării stagiului se face la momentul înscrierii la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, prin documente atestate de unul sau mai mulți consultanți fiscali coordonatori.

 

 • Pe perioada stagiului consultantul fiscal asistent trebuie să efectueze anual un număr de 30 de ore de pregătire profesională, conform Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali. Îndeplinirea acestei obligaţii constituie condiţie pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

 

Detalii privind condițiile de obținere a calității de consultant fiscal asistent:

Hotărârea Consiliului Superior al CCF nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

-  Hotărârea nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

Essential SSL