RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Pregătire profesională

Pregătirea profesională

Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți se realizează în conformitate cu  Programul de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr. 2/2022,  publicată în MO nr. 147/14.02.2022.

Numărul de ore de pregătire profesională obligatorii este:

 • pentru consultanți fiscali activi     – 30 ore;
 • pentru consultanți fiscali inactivi   – 15 ore;
 • pentru consultanți fiscali asistenți – 30 ore;

Programul nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Efectuarea orelor obligatorii de pregătire profesională este una dintre condițiile obținerii vizei anuale pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal.

 

Programul de pregătire profesională se desfăşoară în perioada 1 martie – 15 decembrie, în principal, sub două forme:

 

 • cursuri de pregătire profesională în sistem on-line;
 • cursuri de pregătire profesională la sală;

Membrii Camerei Consultanților Fiscali își pot îndeplini obligația efectuării orelor de pregătire profesională anuală, astfel:

 • accesarea bibliotecii virtuale disponibilă pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, utilizând browser-ului Mozilla Firefox; Parcurgerea unui curs arhivat în biblioteca virtuală este acreditată o singură dată cu același număr de ore acordat participanților la transmiterea unui curs live;
 • participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de CCF on-line sau la sală;
 • echivalarea orelor de pregătire profesională prin adeverințe eliberate de organismele profesionale  cu care Camera Consultanților Fiscali are încheiate protocoale de colaborare; (CAFR, ANEVAR, CECCAR, INPPI, ASPAAS);
 • activitățile științifice desfășurate de consultanții fiscali care dețin titlul de doctor în domeniul economic/finanțe/contabilitate, activitățile didactice universitare desfășurate de consultanții fiscali în domeniul economic/finanțe/contabilitate, activitățile desfășurate de membrii Comisiilor de buget, finanțe și bănci ale Parlamentului României, precum și activitățile personalului de specialitate al acestor comisii care verifică și analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul curent;
 • consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care au participat în anul curent la cursuri organizate de Ministerul Finanţelor, de organizațiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, precum și cei care au promovat un program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pot solicita echivalarea numărului de ore de pregătire profesională efectuate în cadrul acestor cursuri în limita orelor obligatorii de pregătire profesională prevăzute pentru anul curent, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu aceste entități; 
 • fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la forumuri, conferințe, seminare și workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanților Fiscali sau în parteneriat cu aceasta, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul curent.

În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat în anul precedent mai multe ore de pregătire profesională față de numărul de ore obligatorii anuale, orele efectuate în plus se reportează ca ore efectuate în anul curent în limita numărului de ore de pregătire
profesională obligatorii pentru anul curent, conform stării de activ sau inactiv înregistrate la data de 1 ianuarie a anului curent. Orele efectuate în plus și care nu au fost reportate la această dată se vor anula de drept. Orele de pregătire reportate nu se cuprind în adeverințele eliberate de Camera Consultanților Fiscali ca ore efectuate în anul curent.

Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care figurează cu ore de pregătire profesională neefectuate cu mai mult de doi ani în urmă față de anul curent, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare, iar aceste ore nu reprezintă ore restante supuse stingerii.

Essential SSL