RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Pregătire profesională

 • Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți se realizează în conformitate cu Programul de pregătire profesională continuă, elaborat în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2021.
 • Pentru anul 2021, numărul de ore de pregătire profesională obligatorii este pentru:
 • consultanți fiscali activi   – 30 ore;
 • consultanți fiscali inactivi   – 15 ore;
 • consultanți fiscali asistenți – 30 ore. 

 

Programul nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

 

Efectuarea orelor obligatorii de pregătire profesională este una dintre condițiile obținerii vizei anuale pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal.

În anul 2021, programul de pregătire profesională se desfăşoară în perioada 15 martie – 15 decembrie 2021, în principal, sub două forme:

        -  cursuri de pregătire profesională în sistem online;

        -  cursuri de pregătire profesională la sală (programul de pregătire profesională continuă pentru anul 2021, asigurat de către Camera Consultanților Fiscali pentru membrii săi sub formă de cursuri la sală, se va organiza și desfășura, de principiu, în semestrul al II-lea, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și de restricțiile impuse de autorități).

 Membrii Camerei Consultanților Fiscali își pot îndeplini obligația efectuării orelor de pregătire profesională anuală prin:

 • participarea efectivă la cursurile online anunțate prin newsletter, precum și pe site-ul www.ccfiscali.ro;
 • accesarea bibliotecii online disponibilă pe platforma de Forum a Camerei Consultanților Fiscali, prin utilizarea browser-ului Mozilla Firefox. Parcurgerea unui curs arhivat în bibliotecă este acreditată cu același număr de ore acordat participanților la susținerea efectivă a cursurilor online. Cursurile nu se acreditează decât o singură dată, indiferent de modalitatea de urmărire.
 • participarea la cursuri, conferințe, colocvii, seminare, pe teme de fiscalitate organizate de Camera Consultanților Fiscali sau în parteneriat cu aceasta. Fiecare participare este echivalată cu 5 ore de pregătire profesională.
 • Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, echivalarea cu 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2021.
 • participarea la cursuri pe teme de fiscalitate organizate de alte organisme profesionale, cu care Camera Consultanților Fiscali are încheiate protocoale privind recunoașterea reciprocă a cursurilor de pregătire profesională (CAFR, ANEVAR, CECCAR, INPPI, ASPAAS).
 • activitatea științifică desfășurată de consultanții fiscali care dețin titlul de doctor în domeniul economic/finanțe/contabilitate, activitatea didactică universitară desfășurată de consultanții fiscali în domeniul economic/finanțe/contabilitate, activitatea desfășurată de membrii Comisiilor de buget, finanțe și bănci ale Parlamentului României, precum și activitatea personalului de specialitate al acestor comisii care verifică și analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul 2021.
 • participarea consultanților fiscali și consultanților fiscali asistenți la cursurile din anul 2021, organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară se echivalează cu ore de pregătire profesională în limita numărului de ore obligatorii prevăzute pentru anul 2021, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu aceste entități.

 

Pregătirea profesională nu este obligatorie în anul în care membrii CCF au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat în anul 2020 mai multe ore de pregătire profesională față de numărul de ore obligatorii anuale, orele efectuate în plus se reportează ca ore efectuate în anul 2021 în limita numărului de ore de pregătire profesională obligatorii pentru anul 2021. Orele de pregătire reportate nu se cuprind în adeverințele eliberate de Camera Consultanților Fiscali ca ore efectuate în anul 2021.

Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care figurează cu ore de pregătire profesională neefectuate până în anul 2019 inclusiv se sancționează conform prevederilor legale în vigoare, iar aceste ore nu se reportează ca ore restante.

Detalii privind pregătirea profesională continuă:

 

Essential SSL