Legislatie Fiscala

COD FISCAL

Ordin nr. 476 din 22 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.244/2013).

Ordin nr. 520 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia (M.O. nr.241/2013).

Ordin nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.203/2013).

Ordin nr. 426 din 2 aprilie 2013 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare  (M.O. nr.203/2013).

Lege nr. 90 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.197/2013).

Decret nr. 363 din 4 aprilie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.197/2013).

Hotarare nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004  (M.O. nr.136/2013).

Hotarare nr. 50 din 19 februarie 2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete  (M.O. nr.105/2013).

Ordin nr. 184 din 13 februarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.101/2013).

Ordin nr. 140 din 4 februarie 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011 (M.O. nr.90/2013).

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.54/2013).

Hotarare nr. 20 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.48/2013).

Ordin nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.45/2013).

Ordin nr. 17 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale  (M.O. nr.36/2013).

Ordonanta nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale  (M.O. nr.18/2013).

Ordin Nr. 1992 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA  (M.O. nr.17/2013).

Ordin nr. 1913 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.850/2012).

Ordin nr. 1768 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal  (M.O. nr.795/2012).

Ordin nr. 1519 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare  (M.O. nr.792/2012).

Ordin nr. 1790 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"  (M.O. nr.791/2012).

Lege nr. 208 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.772/2012).

Decret nr. 697 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.772/2012).

Lege nr. 209 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.772/2012).

Decret nr. 698 din 12 noiembrie 2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.772/2012).

Ordin nr. 1449 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent  (M.O. nr.763/2012).

Lege nr. 202 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.743/2012).

Decret nr. 677 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.743/2012).

Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.712/2012).

644. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.712/2012).

1.529. Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" (M.O. nr.707/2012).

1.400.Ordin al presedintelui ANAF privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente  (M.O. nr.695/2012).

1.436.Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.688/2012).

15. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.621/2012).

1.834.Ordin al vicepresedintelui ANAF pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile (M.O. nr.595/2012).

1.087.Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 26/2011 (M.O. nr.592/2012).

1.092.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia  (M.O. nr.590/2012).

1.100.Ordin al presedintelui ANAF privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular (M.O. nr.569/2012).

106. Lege nr. 106 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.461/2012).

455. Decret nr. 455 din 3 iulie 2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.461/2012).

892. Ordin nr. 892 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 ""Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ si 209 ""Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (M.O. nr.430/2012 ).

891. Ordin nr. 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate  (M.O. nr.429/2012).

24. Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.384/2012).

700. Ordin nr. 700/2012 - pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.356/2012).

647. Ordin nr. 647/2012 - privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.316/2012).

418. Ordin nr. 418/2012 - pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M.O. nr.234/2012).

256. Hotărâre nr. 256/2012 - pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete (M.O. nr.233/2012).

418. Ordin nr. 418/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal" (M.O. nr.199/2012).

208. Ordin nr. 208/2012 - pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile (M.O. nr.145/2012).

207. Ordin nr. 207/2012 - privind aprobarea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile (M.O. nr.138/2012).

247. Ordin nr. 247/2012 - privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.129/2012).

245. Ordin nr. 245/2012 - privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora (M.O. nr.128/2012).

225. Ordin nr. 225/2012 - privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit annual (M.O. nr.122/2012).

163. Ordin nr. 163/2012 - privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.120/2012).

50. Hotărâre nr. 50/2012 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.78/2012).

70. Ordin nr. 70/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr.75/2012).

74. Ordin nr. 74/2012 - pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice (M.O. nr.73/2012).

52. Ordin nr. 52/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.72/2012).

53. Ordin nr. 53/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum şi ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal" (M.O. nr.60/2012).

33. Ordin nr. 33/2012 - pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare" (M.O. nr.33/2012).

16. "Lege nr. 16/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale (M.O. nr.20/2012).

19. Decret nr. 19/2012 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale (M.O. nr.20/2012).

2.993/2011. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" si a Ordinului ministrului economiei si finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (M.O. nr.14/2012).

3.665/2011. Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (M.O. nr.1/2012).

3.729. Ordin nr. 3729/2011 - pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.434/2010 (M.O. nr.942/2011).

125. Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.938/2011).
Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la Conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 (M.O. nr.917/2011).

Protocol la Conventia dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. (M.O. nr.917/2011).

Decret nr. 934/2011 - privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 (M.O. nr.917/2011).

2.875. Ordin nr. 2875/2011 - privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale (M.O. nr.871/2011).

1.252. Ordin nr. 1252/2011 - privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.855/2011).

2.795. Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA (M.O. nr.824/2011).

3.389. Ordin al presedintelui Agentiei nationale de Administrare Fiscala privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere (M.O. nr.804/2011).

894. Ordin privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.787/2011).

3.261. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (011) „Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății” (M.O. nr.727/2011).

3.253. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale (M.O. nr.713/2011).

2.618. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (M.O. nr.712/2011).

2.604. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.707/2011).

3.138. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun” și ale formularului „Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (M.O. nr.707/2011).

2.556. Ordin al ministrului finanțelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și Atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, în condițiile art. 244(1) alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (M.O. nr.705/2011).

3.139. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, a modelului și conținutului formularului „Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat (M.O. nr.699/2011).

3.193. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora (M.O. nr.698/2011).

3.194. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe alocarea adăugată”, precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (M.O. nr.698/2011).

25. Ordonanță pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (M.O. nr.628/2011).

30. Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.627/2011).

2.389. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1 ), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (M.O. nr.597/2011).

680. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției dintre România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993 (M.O. nr.577/2011).

2.230. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) și art. 144 (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006 (M.O. nr.498/2011).

2.215. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 296 (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.455/2011).

642. Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de țigarete (M.O. nr.447/2011).

2.223. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor (M.O. nr.441/2011).

2.142. Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.433/2011).

88. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.411/2011).

545. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.411/2011).

94. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.404/2011).

551. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscal (M.O. nr.404/2011).

2.156. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor (M.O. nr.398/2011).

49. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale (M.O. nr.381/2011).

2.016. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 (M.O. nr.372/2011).

2.017. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare adeconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (M.O. nr.362/2011).

1.984. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (M.O. nr.361/2011).

1.977. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr.282/2011).

1.872. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011 (M.O. nr.278/2011).

1.873. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 (M.O. nr.278/2011).

1.874. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011 (M.O. nr.278/2011).

1.967. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentruaprobarea modelului și conținutului unui formular (M.O. nr.271/2011).

1.930/623/431/186 Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea obligațiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare și transmitere a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.254/2011).

248. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate (M.O. nr.191/2011).

14. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.183/2011).

255. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.183/2011).

150. Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.150/2011).

724. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare (M.O. nr.131/2011).

233. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.101/2011).

183. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr.91/2011).

73. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.89/2011).

120. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional” și „Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional” (M.O. nr.74/2011).

120. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional” și „Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional” (M.O. nr.74/2011).

55. Ordin al ministrului finanțelor publice privind indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr.47/2011).

52. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor și la jocurile de noroc tip slot-machine (M.O. nr.37/2011).

13. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) „Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal” (M.O. nr.25/2011).

1.397. Hotărâre privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.897/2010).

1.355. Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.896/2010).

117. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.891/2010).

1.347. Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011 (M.O. nr.887/2010).

279. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.878/2010).

1.269. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.878/2010).

1.397. Hotărâre privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.897/2010).

1.355. Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.896/2010).

117. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.891/2010).

1.347. Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011 (M.O. nr.887/2010).

1.269. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.878/2010).

279. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.878/2010).

2.767. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia (M.O. nr.855/2010).

7.630. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize (M.O. nr.804/2010).

1.475/2.466. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor instrucțiuni privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.706/2010).

87. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.669/2010).

82. Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.638/2010).

599. Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului declarației privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.588/2010).

2.142. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun comercializate în regim duty-free (M.O. nr.583/2010).

2.086/4.504. Ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil (M.O. nr. 573/2010).

791. Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 542/2010).

768. Hotarâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004.. (M.O. nr.534/2010).

1.935/1.856/C. Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, platş şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietaţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.533/2010).

147. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.490/2010).

59. Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 442/2010).

1.907. Ordin al ministrului finanțelor publice privind nivelul accizei minime pentru țigarete (M.O. nr. 439/2010).

1.889. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007 (M.O. nr. 436/2010).

58. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 431/2010).

54. Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 421/2010).

1.803. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit”  (M.O. nr. 308/2010).

462. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 307/2010).

76. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 307/2010).

1.048. Ordin al ministrului finanțelor publice pentrumodificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelorpublice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobareacomponenței Comisiei pentru autorizarea operatorilorde produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare aacesteia (M.O. nr. 297/2010).

296. Hotărâre pentru modificarea pct. 70¹ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr. 239/2010).

61. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 214/2010).

804. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoțire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv (M.O. nr. 202/2010).

1667. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) -e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 (M.O. nr. 201/2010).

22. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 201/2010).

768/2010/68/2009. Ordin al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 (M.O. nr. 175/2010).

326. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 144/2010).

22. Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 144/2010).

24. Lege pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 143/2010).

291. Ordin al ministrului finanţelor publice privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia (M.O. nr. 141/2010).

8. Ordonanță de urgență privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională „Romtehnica” - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2010 (M.O. nr. 112/2010).

200. Ordin al ministrului finanţelor publice privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr. 101/2010).

10. Ordonanţă  pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili, publicată în (M.O. nr. 69/2010).

3652/2009. Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, publicat în (M.O. nr. 14/2010).