Legislatie Fiscala

DIVERSE

Ordin nr. 393 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice  (M.O. nr.255/2013).

Ordin nr. 504 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS  (M.O. nr.252/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 32 din 23 aprilie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.245/2013).

Ordin nr. 521 din 19 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar (M.O. nr.244/2013).

Ordin nr. 435 din 3 aprilie 2013 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  (M.O. nr.204/2013).

Ordin nr. 430 din 3 aprilie 2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale  (M.O. nr.194/2013).

Ordin nr. 353 din 19 martie 2013 privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene  (M.O. nr.163/2013).

Ordin nr. 354 din 19 martie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004  (M.O. nr.152/2013).

Hotarare nr. 89 din 13 martie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (M.O. nr.145/2013).

Ordin nr. 296 din 15 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.142/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene  (M.O. nr.127/2013).

Ordin nr. 241 din 20 februarie 2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (M.O. nr.104/2013).

Ordin nr. 213 din 15 februarie 2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012  (M.O. nr.100/2013).

Ordin nr. 279 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale  (M.O. nr.32/2013).

Ordin nr. 1545 din 23 noiembrie 2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei (M.O. nr.20/2013).

Ordin nr. 1553 din 26 noiembrie 2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara  (M.O. nr.20/2013).

Ordin nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.16/2013).

Ordin nr. 1717 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal  (M.O. nr.896/2012).

Ordin nr. 1708 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice (M.O. nr.852/2012).

Ordin nr. 1822 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti  (M.O. nr.809/2012).

Ordin nr. 1823 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili  (M.O. nr.809/2012).

Ordin nr. 1751 al presedintelui ANAF privind legitimatiile de verificare fiscala  (M.O. nr.782/2012).

Lege nr. 656 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism  (M.O. nr.702/2012).

2.028.Ordin al vicepresedintelui ANAF pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara  (M.O. nr.693/2012).

1.352.Ordin al presedintelui ANAF privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale  (M.O. nr.654/2012).

1.107.Ordin al ministrului finantelor publice privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale  (M.O. nr.598/2012).

854. Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Hotararii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si a Hotararii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare (M.O. nr.596/2012).

232. Ordin al presedintelui Oficiului National de prevenire si Combatere a Spalarii banilor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare si Actiune Împotriva Retelelor Financiare Ilegale din Republica Franceza (TRACFIN) cu privire la cooperarea in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism  (M.O. nr.581/2012).

1.076.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind incasarea sumelor reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale  (M.O. nr.558/2012).

760. Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (M.O. nr.538/2012).

665. Hotarare nr. 665 din 4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (M.O. nr.481/2012).

846. Ordin nr. 846 din 15 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.577/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti  (M.O. nr.424/2012).

847. Ordin nr. 847 din 15 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili  (M.O. nr.424/2012).

108. Decizie nr. 108/2012 - privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012 (M.O. nr.251/2012).

136. Ordin nr. 136/2012 - privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru (M.O. nr.250/2012).

6.  Ordin nr. 6/2012 - pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere în conturile asigurătorilor a primelor de asigurare încasate de intermediarii în asigurări (M.O. nr.225/2012).

363. Ordin nr. 363/2012 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (M.O. nr.152/2012).

30/276. Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurle si al ministrului finantelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit (M.O. nr.148/2012).

492/C/205. Ordin al ministrului justitiei si al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (M.O. nr.148/2012).

191. Ordin nr. 191/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr.133/2012).

108. Ordin nr. 108/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.99/2012).

99. Ordin nr. 99/2012 - pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România (M.O. nr.96/2012).

78. Ordin nr. 78/2012 - pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.75/2012).

65. Ordin nr. 65/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr.71/2012).

65/2009. Hotărâre nr. 65/2009 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (M.O. nr.6/2012).

3025/2011. Ordin nr. 3025/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă” (M.O. nr.4/2012).

3026/2011. Ordin nr. 3026/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală (M.O. nr.4/2012).

3027/2011. Ordin nr. 3027/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (M.O. nr.4/2012).

3028/2011. Ordin nr. 3028/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu (M.O. nr.4/2012).

3029/2011. Ordin nr. 3029/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (M.O. nr.4/2012).

897. Ordin nr. 897/2011 - privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 (M.O. nr.932/2011).

898. Ordin nr. 898/2011 - privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 420/2010 (M.O. nr.932/2011).

16. Ordin nr. 16/2011 - pentru modificarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 (M.O. nr.908/2011).

287. Lege nr. 287/2011 - privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare (M.O. nr.894/2011).

965. Decret nr. 965/2011 - pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare (M.O. nr.894/2011).

908. Decret nr. 908/2011 - privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (M.O. nr.865/2011).

910. Decret nr. 910/2011 - privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (M.O. nr.865/2011).

246. Lege nr. 246/2011 - pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr.865/2011).

238. Lege nr. 238/2011 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (M.O. nr.861/2011).

903. Decret nr. 903/2011 - privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (M.O. nr.861/2011).

1.165. Decizie nr. 1165/2011 - referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) şi (2), art. 103 lit. h) şi art. 104 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr.855/2011).

1.166. Decizie nr. 1166/2011 - referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) şi art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr.855/2011).

268. Ordin nr. 268/2011 - privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale (M.O. nr.855/2011).

222. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O. nr.852/2011).

862. Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O. nr.852/2011).

98. Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat (M.O. nr.827/2011).

253. Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în România (M.O. nr.813/2011).

1.554. Ordin al ministrului sanatatii privind desemnarea Laboratorului de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti ca laborator naţional de referinţă pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele (M.O. nr.813/2011).

1.788/C Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (M.O. nr.800/2011).

5.564. Ordin privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia (M.O. nr.790/2011).

2.721. Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 (M.O. nr.767/2011).

3.294. Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administratie Fiscala privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale (M.O. nr.747/2011).

2.667. Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2003/2011 (M.O. nr.743/2011).

2.651. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență (M.O. nr.682/2011).

645. Hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (M.O. nr.645/2011).

668. Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (M.O. nr.631/2011).

823. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.616/2011).

2.461. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes'' (M.O. nr.613/2011).

2.441. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.003/2011 (M.O. nr.608/2011).

14. Ordonanță pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr.604/2011).

624. Ordin privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 400/2010 (M.O. nr.559/2011).

754. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate și a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M.O. nr.553/2011).

10. Hotărâre privind aprobarea Registrului consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală (M.O. nr.548/2011).

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (M.O. nr.469/2011).

2.220. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și a comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (M.O. nr.456/2011).

2.221. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și a comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul programului „Prima casă" (M.O. nr.456/2011).

2.222. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (M.O. nr.456/2011).

124. Ordin al ministrului administrației și internelor privind activitățile desfășurate la nivelul Ministerului Administrației și Internelor de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese (M.O. nr.433/2011).

603. Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale (M.O. nr.426/2011).

784. Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (M.O. nr.413/2011).

564. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (M.O. nr.407/2011).

785. Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (M.O. nr.407/2011).

95. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (M.O. nr.404/2011).

92. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii (M.O. nr.402/2011).

549. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii (M.O. nr.402/2011).

433. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (M.O. nr.345/2011).

62. Legea dialogului social (M.O. nr.322/2011).

460. Decret privind promulgarea Legii dialogului social (M.O. nr.322/2011).

6/87. Ordin al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (M.O. nr.315/2011).

1.925. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.901/2010 (M.O. nr.311/2011).

202. Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România (M.O. nr.282/2011).

337. Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului adițional la Protocolul de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 (M.O. nr.260/2011).

1.765. Ordin al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (M.O. nr.195/2011).

3. Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr.193/2011).

1.718. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M.O. nr.186/2011).

426. Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996 și regulamentele emise în aplicarea acesteia (M.O. nr.186/2011).

5. Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 (M.O. nr.185/2011).
1.719. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (M.O. nr.176/2011).

15. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr.153/2011).

1.649. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (M.O. nr.140/2011).

33/1.633. Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O. nr.138/2011).

1.654. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor bănești primite sub formă de donații pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.810/2010 (M.O. nr.137/2011).

46/C. Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (M.O. nr.133/2011).

1.635. Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (M.O. nr.126/2011).

62. Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Normele privind privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.193/2004 (M.O. nr.119/2011).

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (M.O. nr.115/2011).

96. Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (M.O. nr.108/2011).

95. Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare (M.O. nr.87/2011).

76. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurilor și modalităților de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, și din drepturile care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, precum și de reținere și gestionare a cheltuielilor legale (M.O. nr.60/2011).

29. Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 (M.O. nr.54/2011).

11. Ordin al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicației informatice privind transmiterea în format electronic a informațiilor conform art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice (M.O. nr.44/2011).

2.922/C/2010 2.922/C/2010. Ordin al ministrului justiției privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995 (M.O. nr.19/2011).

2.924/C/2010 Ordin al ministrului justiției pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 943/C/2005 (M.O. nr.19/2011).

278. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.898/2010).

1.268. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.898/2010).

2.871. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (M.O. nr.889/2010).

2.872. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (M.O. nr.889/2010).

1.268. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.898/2010).

278. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.898/2010).

2.872. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (M.O. nr.889/2010).

2.871. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (M.O. nr.889/2010).

182. Hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (M.O. nr.856/2010).

1.207. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.854/2010).

246. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.854/2010).

1.216. Decret pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M.O. nr.853/2010).

255. Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M.O. nr.853/2010).

1.209. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (M.O. nr.844/2010).

248. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (M.O. nr.844/2010).

2.759. Ordin al ministrului finanțelor publice privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării contribuabililor mari și mijlocii (M.O. nr.820/2010).

2.731. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București (M.O. nr.820/2010).

2.730. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O. nr.820/2010).

2.722. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" (M.O. nr.783/2010).

2.465. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (M.O. nr.716/2010).

2.395. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București (M.O. nr.683/2010).

2.394. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene (M.O. nr.683/2010).

2.393. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O. nr.683/2010).

90. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (M.O. nr.674/2010).

95/153/1.998/3.241. Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010—2014 (M.O. nr.650/2010).

2.307. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Statutului CEC BANK — S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008 (M.O. nr.647/2010).

2.176/C. Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale  (M.O. nr.647/2010).

419. Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 și 501 din Legea concurenței nr. 21/199 (M.O. nr.638/2010).

2.191. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.616/2010).

1.410/2.182. Ordin al ministrului afacerilor externe și al ministrului finanțelor publice pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (M.O. nr.616/2010).

769. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002 (M.O. nr.595/2010).

2.160. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare (M.O. nr.593/2010).

Legea cetățeniei române nr. 21/1991 (M.O. nr. 576/2010).

176. Ordin al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei (M.O. nr. 572/2010).

1.987. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizațiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007 (M.O. nr. 560/2010).

2.026. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004 (M.O. nr. 539/2010).

10. Ordin pentru modificarea Normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatory a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009 (M.O. nr. 538/2010).

2.007. Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010  (M.O. nr.512/2010).

 

1.966. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica (M.O. nr.509 /2010).

148. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (M.O. nr.490 /2010).

1.930/150. Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei si internelor pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare (M.O. nr.480 /2010).

75. Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr. 458/2010).

76. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr. 453/2010).

129. Lege pentru completarea art. 322  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (M.O. nr. 453/2010).

51. Ordonanță de urgență privind reglementarea unormăsuri pentru reducerea unor arierate din economie,precum și alte măsuri financiare (M.O. nr. 413/2010).

520. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (M.O. nr. 351/2010).

89. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (M.O. nr. 351/2010).

519. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii (M.O. nr. 351/2010).

88. Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii   (M.O. nr. 351/2010).

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (M.O. nr. 350/2010).

464. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (M.O. nr. 307/2010).

78. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (M.O. nr. 307/2010).

66. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (M.O. nr. 226/2010).

82. Instrucțiuni ale ministrului administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative (M.O. nr. 213/2010).

798. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, amodelarului, a caracteristicilor și a modului de tipărire, livrare, difuzare și păstrare a timbrelor fiscale mobile (M.O. nr. 180/2010).

820. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Convenției privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare și a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2010, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de FNGCIMM în numele și în contul statului român în cadrul Programului de sprijin (M.O. nr. 179/2010).

183. Ordin al ministrului finanţelor publice privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale (M.O. nr. 99/2010).

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal (M.O. nr. 22/2010).