Legislatie Fiscala

DREPT

44. Ordonanta de urgenta privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M.O. nr.606/2012).

134. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M.O. nr.545/2012).

63. Lege nr. 63/2012 - pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O. nr.258/2012).

354. Decret nr. 354/2012 - privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O. nr.258/2012).

479. Ordin nr. 479/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M.O. nr.227/2012).

119. Ordonanţă de urgenţă nr. 119/2011 - privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale (M.O. nr.929/2011).

1.172. Hotărâre nr. 1172/2011 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (M.O. nr.864/2011).

1.100. Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 (M.O. nr.795/2011).

1.037. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.O. nr.775/2011).

2.029/C Ordin al ministrului justitiei privind modificarea anexei A1 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării (M.O. nr.754/2011).

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.738/2011).

1.927/C. Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011 (M.O. nr.707/2011).

79. Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.696/2011).

2.570. Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M.O. nr.686/2011).

1.786/C Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia (M.O. nr.666/2011).

15. Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat (M.O. nr.658/2011).

1.749/C Ordin al ministrului justiției privind modificarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/2010 (M.O. nr.655/2011).

2.247. Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M.O. nr.581/2011).

154. Lege pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.510/2011).

632. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.510/2011).

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.505/2011).

151. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.493/2011).

629. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.493/2011).

149. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.490/2011).

627. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.490/2011).

131. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (M.O. nr.452/2011).

608. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (M.O. nr.452/2011).

100. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O. nr.426/2011).

559. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O. nr.426/2011).

71. Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.409/2011).

518. Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.409/2011).

46. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (M.O. nr.350/2011).

39. Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 51¹ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.O. nr.224/2011).

294. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 51¹ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.O. nr.224/2011).

34. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (M.O. nr.205/2011).

277. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (M.O. nr.205/2011).

8. Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de
procedură civilă (M.O. nr.159/2011).

247. Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă (M.O. nr.159/2011).

2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr.158/2011).

241. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr.158/2011).

40. Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.91/2011).

208. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (M.O. nr.784/2010 ).

1.088. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (M.O. nr.784/2010 ).

85. Ordonanță de urgență privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr.654/2010).

169.Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei (M.O. nr.505/2010).

135.Lege privind Codul de procedură penală (M.O. nr.486/2010).

134.Lege privind Codul de procedură civilă (M.O. nr.485/2010).

309.Ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 (M.O. nr. 461/2010).

524.Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal (M.O. nr. 351/2010).

93.Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal (M.O. nr. 351/2010).

509.Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (M.O. nr. 327/2010).

85.Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (M.O. nr. 327/2010).

508.Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr. 323/2010).

84.Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr. 323/2010).

956.Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate, specializate în litigii internaționale, de încheiere și derulare a contractului de asistență și reprezentare juridică a României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 668/2007 (M.O. nr. 251/2010).

49.Lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale (M.O. nr. 195/2010).

343.Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. nr. 151/2010).

34.Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. nr. 151/2010).

329.Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (M.O. nr. 145/2010).