Legislatie Fiscala

FINANŢE BĂNCI

1.525.Ordin nr. 1525 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, si a formularului "Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii", cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995  (M.O. nr.796/2012).

2. Norme in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei  (M.O. nr.783/2012).

68. Ordonanta de urgenta nr. 68 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.778/2012).

196. Lege nr. 196 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice  (M.O. nr.743/2012).671. Decret nr. 671 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice  (M.O. nr.743/2012).

1.330.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.706/2012).

1.272.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012 (M.O. nr.679/2012).

1.273.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna octombrie 2012  (M.O. nr.679/2012).

1.163.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2012  (M.O. nr.630/2012).

1.039.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2012  (M.O. nr.542/2012).

23. Circulara nr. 23 din 16 iulie 2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2012 (M.O. nr.499/2012).

917. Ordin nr. 917 din 28 iunie 2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012  (M.O. nr.449/2012).

19. Circulară nr. 19/2012 - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2012 (M.O. nr.410/2012).

774. Ordin nr. 774/2012 - Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2012 (M.O. nr.374/2012).

7. Regulament nr. 7/2012 - privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului (M.O. nr.350/2012).

570. Ordin nr. 570/2012 - privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2012 (M.O. nr.288/2012).

13. Circulară nr. 13/2012 - privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2012 (M.O. nr.262/2012).

479. Ordin nr. 479/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012 (M.O. nr.254/2012).

415. Ordin nr. 415/2012 - privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012 (M.O. nr.217/2012).

12. Circulară nr. 12/2012 - privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (M.O. nr.213/2012). 

9. Circulară nr. 9/2012 - privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012 (M.O. nr.195/2012). 

270. Ordin nr. 270/2012 - privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012 (M.O. nr.139/2012).

2.448. Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011 (M.O. nr.848/2011).

37. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (M.O. nr.780/2011).

2.727. Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2011 (M.O. nr.767/2011).

32. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României (M.O. nr.695/2011).

30. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2011 (M.O. nr.676/2011).

28. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2011 (M.O. nr.622/2011).

2.467. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2011 (M.O. nr.611/2011).

13. Ordonanță privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (M.O. nr.607/2011).

26. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie—23 august 2011 (M.O. nr.577/2011).

25. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna august 2011 (M.O. nr.544/2011).

2.358. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2011 (M.O. nr.538/2011).

2.357. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2011 (M.O. nr.531/2011).

2.317. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului (M.O. nr.522/2011).

22. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2011 (M.O. nr.464/2011).

2.229. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011 (M.O. nr.457/2011).

20. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai—23 iunie 2011 (M.O. nr.436/2011).

125. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.433/2011).

585. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.433/2011).

18. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iunie 2011 (M.O. nr.383/2011).

2.042. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011 (M.O. nr.380/2011).

17. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie — 23 mai 2011 (M.O. nr.349/2011).

42. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (M.O. nr.303/2011).

1.936. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2011 (M.O. nr.300/2011).

15. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2011 (M.O. nr.300/2011).

14. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie—23 aprilie 2011 (M.O. nr.282/2011).

1.801. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare (M.O. nr.238/2011).

1.805. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligațiuni denominate în euro pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1.500 milioane euro, cu o scadență de minimum 5 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției (M.O. nr.236/2011).

1.817. Ordin al ministrului finanțelor publice privin completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (M.O. nr.236/2011).

1.825. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009 (M.O. nr.235/2011).

12. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna aprilie 2011 (M.O. nr.230/2011).

1.823. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011 (M.O. nr.222/2011).

11. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie—23 martie 2011 (M.O. nr.201/2011).

1.688. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011 (M.O. nr.152/2011).

9. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna martie 2011 (M.O. nr.149/2011).

7. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie—23 februarie 2011 (M.O. nr.124/2011).

5. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna februarie 2011 (M.O. nr.84/2011).

2. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010—23 ianuarie 2011 (M.O. nr.38/2011).

3. Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2011 (M.O. nr.38/2011).

121. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.890/2010).

2.885. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011 (M.O. nr.888/2010).

121. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.890/2010).

2.885. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011 (M.O. nr.888/2010).

42. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2010 (M.O. nr.864/2010 ).

25. Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora (M.O. nr.856/2010).

2.770. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010 (M.O. nr.807/2010).

40. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna decembrie 2010 (M.O. nr.806/2010 ).

2.718. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2010 (M.O. nr.780/2010).

2.564. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2010 (M.O. nr.724/2010).

2.413. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 888/2005 (M.O. nr.695/2010).

2.373. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2010 (M.O. nr.671/2010).

2.329. Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.651/2010).

31. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august — 23 septembrie 2010 (M.O. nr.646/2010).

420. Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.638/2010).

30. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR valabil în luna septembrie 2010 (M.O. nr.618/2010).

2.190. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2010 (M.O. nr.615/2010).

29. Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2010 (M.O. nr.581/2010).

28. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2010 (M.O. nr.581/2010).

25. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR valabil în luna august 2010(M.O.nr. 538/2010).

2.042. Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010 (M.O. nr.535/2010).

23. Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2010  (M.O. nr.498/2010).

1.908. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente luniiiulie 2010 (M.O. nr. 451/2010).

22. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2010 (M.O. nr. 447/2010).

19. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2010 (M.O. nr. 360/2010).

18. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR valabil în luna iunie 2010 (M.O. nr. 360/2010).

1.741. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2010 (M.O. nr. 360/2010).

1.072. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului (M.O. nr. 297/2010).

1.032. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului (M.O. nr. 291/2010).

15. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR valabil în luna mai 2010 (M.O. nr. 288/2010).

1.024. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2010 (M.O. nr. 283/2010).

13. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie—23 aprilie 2010 (M.O. nr. 252/2010).

47. Hotărâre pentru modificarea Normei privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0) (M.O. nr. 247/2010).

11. Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie—23 mai 2010 (M.O. nr. 231/2010).

10. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR valabil în luna aprilie 2010 (M.O. nr. 205/2010).

877. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2010 (M.O. nr. 204/2010).

44. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (M.O. nr. 200/2010).

4. Ordinul Nr. 4/2010 pentru modificarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul BănciiNaționale a României nr. 18/2007 (M.O. nr. 196/2010).

5. Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit (M.O. nr. 192/2010).

4. Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 24/2009 privind lichiditatea instituțiilor de credit (M.O. nr. 192/2010).

3. Regulament privind comisioanele practicate de Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor de eliberare și primire de numerar în relația cu instituțiile de credit și Trezoreria Statului (M.O. nr. 180/2010).

9. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie—23 martie 2010 (M.O. nr. 179/2010).

708. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010 (M.O. nr. 140/2010).

8. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR valabil în luna martie 2010 (M.O. nr. 136/2010).

7. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010 (M.O. nr. 103/2010).

6. Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în moneda naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010 (M.O. nr. 103/2010).

4. Circulară  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR valabil în luna februarie 2010 (M.O. nr. 73/2010).

141. Ordin al ministrului finanţelor publice  privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010 (M.O. nr. 68/2010).

110. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților, publicat în  (M.O. nr. 65/2010).

2. Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, (M.O. nr. 39/2010).

1. Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţii de externalizare a activităţilor acestora (M.O. nr. 39/2010).

3. Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2010 (M.O. nr. 38/2010).

2. Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009 – 23 ianuarie 2010 (M.O. nr. 38/2010).

1. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă  a BNR valabil în luna ianuarie 2010 (M.O.  nr. 2/2010).

3474/2009. Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010 (M.O.  nr. 2/2010).