Legislatie Fiscala

FINANȚE PUBLICE LOCALE

1.309.Hotarare nr. 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013  (M.O. nr.898/2012 ).

156. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  (M.O. nr.680/2012).

603. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  (M.O. nr.680/2012).

157. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare  (M.O. nr.680/2012).

604. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare (M.O. nr.680/2012). 

12. Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012  (M.O. nr.715/2012).

13. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M.O. nr.179/2011).

254. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M.O. nr.179/2011).

85. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M.O. nr.66/2011).

173. Ordin al ministrului administrației și internelor pentru împuternicirea instituțiilor prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare  (M.O. nr.564/2010).