RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Întâlniri de lucru în vederea discutării unor aspecte practice cu privire la aplicarea OG nr.6/2019

In cursul zilei de miercuri 4 septembrie a avut loc prima întâlnire dintr-o serie de întâlniri organizate de MFP împreună cu ANAF, la care au fost invitați si reprezentanții organizațiilor profesionale din domeniul economic in vederea discutării unor aspecte practice cu privire la aplicare OG 6/2019 (click aici pentru a vizualiza invitația ce include si celelalte întâlniri programate).
Din partea CCF au participat dl. Dan MANOLESCU si d-na Iulia David Sobolevschi.
Pe lângă prezentarea principalelor prevederi ale OG 6/2019 si ale OMFP 2810/2019 (click aici pentru a vizualiza prezentarea) in cursul discutiilor au mai fost dezbătute si clarificate următoarele aspecte:

  • Conform art. 3 din OG /2019 debitorii au obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția de a beneficia de restructurare pana la data de 30 septembrie 2019 (in cazul in care notificarea nu se depune nu vor mai putea beneficia de restructurare).  Solicitarea de restructurare împreună cu planul de restructurare si cu testul creditorului privat prudent trebuie depuse pana la data de 8 februarie 2020;
  • Ordinul de aplicare a prevederilor Cap. II al OG 6/2019 este in curs de aprobare si cel mai probabil va fi publicat săptămâna viitoare (OMFP 2810/2019 vizează doar Cap. I al ordonantei);
  • Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării produce efecte doar in vederea aplicării OG 6/2019 ceea ce presupune ca in măsura in care restructurarea nu produce efecte, contribuabilul este considerat repus in termen in ceea ce privește efectele suspendării actului administrativ;
  • Expertul independent angajat in vederea întocmirii planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent prevăzute de ordonanţă, poate fi orice persoană juridică sau fizică care îndeplineşte condiţiile legale pentru efectuarea de expertize.   A fost confirmat faptul ca un consultant fiscal este considerat expert ce poate desfasura aceasta activitate fara a fi obligatorie inscrierea in tabloul de expertize fiscale.
  • In ceea ce priveste independenta expertului a fost confirmat faptul ca prin independeta nu se intelege ca nu ar trebui ca respectivul expert sa fi avut anterior contracte cu respectivul client.  Prin urmare un consultatnt fiscal care are deja un client pentru care desfasoara divesre activitati de consultatna fiscala poate fi angajat de catre acelasi client ca expert independent in vederea realizarii planului de restrucurare ai a testului creditorului privat prudent;
  • In discuții s-a pus accentul pe faptul ca, având in vedere complexitatea procesului, este de aspteptat ca in vederea realizarii planului si a testului sa colaboreze mai multi experti cu competente conexe in acest sens fiind introdusa in OMFP 2810/2019 o prevedere speciala la art 3, alin. 5 : „În sensul alin. (4), expertul independent poate fi şi un grup de experţi. Grupul de experţi, cu acordul debitorului, desemnează expertul responsabil cu realizarea monitorizării debitorului şi a întocmirii raportului periodic sau intermediar privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare.”

In măsura in care considerați ca sunt si alte întrebări sau aspecte care trebuie lămurite cu privire la OG 6/2019 va rugam sa ni le comunicați la adresa office@ccfiscali.ro in vederea centralizării si trimiterii acestora care MFP.

Essential SSL