RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Clarificări foarte importante în aplicarea DAC 6 !

Ca urmare demersurilor oficiale realizate de Camera Consultanților Fiscali la nivelul Ministerului Finanțelor Publice a fost clarificat modul de aplicare a excepției de la obligația raportării la Agenția Națională de Administrare Fiscală a aranjamentelor transfrontaliere, de către intermediarii consultanți fiscali, având în vedere obligația acestora de păstrare a secretului profesional, prevăzută de legislația națională de organizare a profesiei și normelor proprii de desfășurare a activității.

Astfel, potrivit răspunsului Ministerului Finanțelor Publice, în măsura în care își desfășoară activitatea conform normelor care le reglementează profesia, consultanții fiscali pot invoca în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală aplicarea excepției de la obligația lor de raportare, prevăzută de Codul de procedură fiscală în transpunerea Directivei DAC 6, și în consecință să nu efectueze raportarea în condițiile în care nu au primit acordul scris al contribuabilului pe care îl reprezintă în acest sens.
În această situație, consultanții fiscali au doar obligația notificării asupra aranjamentului transfrontalier, fie către un alt intermediar cunoscut lui, dacă este cazul, fie către contribuabilul în cauză. Obligația de raportare la Agenția Națională de Administrare Fiscală îi revine contribuabilului în condițiile prevăzute de legea de transpunere (Codul de procedură fiscală), precum și de condițiile economice și fiscale concrete de realizare a tranzacțiilor  dacă nu există un alt intermediar obligat la raportare.
Pentru detalii, puteți accesa adresa Camerei Consultanților Fiscali înregistrată sub nr. 2474/03.06.2020 către Ministerul Finanțelor Publice (click aici) și răspunsul primit de la Ministerul Finanțelor Publice (click aici ).

Conducerea Camerei Consultanților Fiscali

Essential SSL