RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Clarificări privind aplicarea OMFP nr. 2148/2020 - referire la exporturile efectuate de pe teritoriul României

Pe site la rubrica Legislație fiscală – Corespondență cu MFP s-a publicat  adresa nr. DEX 308/21.01.2021 a DGRFP București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, ca urmare a solicitării transmise de către Camera Consultanților fiscali către Ministerul Finanțelor Publice  cu privire la justificarea scutirilor de TVA pentru exportul de bunuri.  

Solicitarea Camerei Consultanților Fiscali s-a datorat unor neclarități semnalate de numeroși contribuabili ca urmare a modificărilor aduse Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 prin OMFP nr. 2148/2020 în ce privește calitatea de exportator din punct de vedere vamal și exportator din punct de vedere al TVA și a persoanei care este în măsură să aplice scutirea de TVA la exportul de bunuri.

Recomandăm analizarea răspunsul primit de la autoritatea fiscală, fiind oferite numeroase exemple edificatoare de natură să clarifice situația exporturilor efectuate de pe teritoriul României.