CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2014


Saptamana 29 - 30 decembrie 2014

4.018. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal(M.O. nr.952/2014)

4.019. - Ordin privind prorogarea termenului prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA(M.O. nr.952/2014)

92. - Ordonanta pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative (M.O. nr.957/2014)

3.743. - Ordin pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“ utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala(M.O. nr.959/2014)

187. -  Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015(M.O. nr.961/2014)

1.802. -  Ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate(M.O. nr.963/2014)

4.023. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 1524 si art. 1525 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare(M.O. nr.963/2014)

1.806. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.780/2014(M.O. nr.965/2014)

91. - Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale(M.O. nr.966/2014)

1.798. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005(M.O. nr.967/2014)

1.800. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014(M.O. nr.967/2014)


Saptamana 22 - 28 decembrie 2014

3.998. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (M.O. nr.942/2014)

Saptamana 19 - 21 decembrie 2014

1.728. -  Ordin pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice (M.O. nr.911/2014)

561. -  Ordin pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare si sanctionare a practicilor de concurenta neloiala (M.O. nr.918/2014)


Saptamana 8 - 14 decembrie 2014

1.650. -  Ordin pentru modificarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004 (M.O. nr.900/2014)


Saptamana 1 - 7 decembrie 2014

1.628. - Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014(M.O. nr.875/2014)

1.620. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali (M.O. nr.881/2014)

3.633. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in situatii particulare ce decurg din tipul reprezentarii (M.O. nr.882/2014)

6. -  Hotarare pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor (M.O. nr.883/2014)

74. -  Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare (M.O. nr.888/2014)


 

Saptamana 24 - 30 noiembrie 2014

3.564. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii(M.O. nr.863/2014)

3.565. -  Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili(M.O. nr.863/2014)

1.056. - Hotarare privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unor cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale, precum si ale unitatilor de invatamant special de stat finantate din bugetele proprii ale judetelor (M.O. nr.864/2014)

 


Saptamana 18 - 23 noiembrie 2014

3.177. - Ordin privind formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile transportate pe fluviul Dunarea (M.O. nr.838/2014)


Saptamana 10 - 16 noiembrie 2014

990. - Hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc  (M.O. nr.817/2014)

1.017. - Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 942/2014  (M.O. nr.821/2014)

1.481. - Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera  (M.O. nr.824/2014)

24. - Norma privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare  (M.O. nr.824/2014)

7. - Ordin pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010  (M.O. nr.825/2014)

23. - Norma privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule  (M.O. nr.826/2014)

38. - Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014  (M.O. nr.832/2014)

39. - Circulara privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014  (M.O. nr.832/2014)


Saptamana 3 - 9 noiembrie 2014

36. - Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.805/2014)


Saptamana 27 octombrie - 2 noiembrie 2014

906. - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor (M.O. nr.779/2014)

1.449. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de plata a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise in baza Hotararii Guvernului nr. 537/2014 privind conditiile, procedura ai termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor ai nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor(M.O. nr.784/2014)

1.169/120.237. - Ordin al ministrului economiei si al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.T.V.-01-2000 (M.O. nr.790/2014)

439. - Ordin privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011 (M.O. nr.790/2014)

437. -  Ordin privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea pct. 35 din Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010 (M.O. nr.791/2014)


Saptamana 20 - 26 octombrie 2014

3.093. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul acestei proceduri  (M.O. nr.761/2014)

1.400. -  Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 si pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005  (M.O. nr.767/2014)

1.407/1.917. - Ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului delegat pentru buget si al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 „Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici“ catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (M.O. nr.768/2014)

1.064. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 (M.O. nr.773/2014)

1.086. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investitii in intreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", domeniul major de interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", operatiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" pentru intreprinderi din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" si a cererii de propuneri de proiecte aferente  (M.O. nr.777/2014)


Saptamana 6 - 12 octombrie 2014

3.001. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii  (M.O. nr.733/2014)

2.906. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.736/2014)

8. - Hotarare privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014  (M.O. nr.737/2014)


Saptamana 29 septembrie - 5 octombrie 2014

58. - Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative  (M.O. nr.711/2014)

354. -  Ordin privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei  (M.O. nr.713/2014)

32. -  Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.714/2014)


Saptamana 22 – 28 septembrie 2014

2.869. - Ordinal presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.693/2014)


Saptamana 15 – 21 septembrie 2014

1.210. -  Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014  (M.O. nr.682/2014)

1.234. -  Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014  (M.O. nr.682/2014)


Saptamana 8 – 14 septembrie 2014

1.090. - Ordin al ministrului finantelor publice privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010(M.O. nr.658/2014)

1.191. -  Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005  (M.O. nr.670/2014)

2.781. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania  (M.O. nr.672/2014)

2.782. -  Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)  (M.O. nr.672/2014)

781. -  Hotarare privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei si a Biroului Vamal de Frontiera Vicovu de Sus (Romania) - Krasnoilsk (Ucraina) si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (M.O. nr.673/2014)

2.783. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicatia de tranzit NCTS-RO  (M.O. nr.673/2014)


Saptamana 1 – 7 septembrie 2014

366. - Decizie nr. 366 din 25 iunie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (M.O. nr.644/2014)

55. - Ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala  (M.O. nr.646/2014)

1.154. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice  (M.O. nr.646/2014)

1.168. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie catre populatie transformate in depozite la Trezoreria Statului  (M.O. nr.655/2014)

1.177. - Ordin al ministrului delegat pentru biget privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme  (M.O. nr.655/2014)


Saptamana 25 – 31 august 2014

1.083. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului  (M.O. nr.625/2014)

23. - Ordonanta pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar (M.O. nr.636/2014)


Saptamana 18 – 24 august 2014

2.365. -  Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit  (M.O. nr.615/2014)

1.050. - Ordin al ministrului finantelor publice privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia  (M.O. nr.615/2014)

13. - Ordonanta nr. 13 din 31 iulie 2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.616/2014)

1.015. - Ordin al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale  (M.O. nr.616/2014)

2.446. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale  (M.O. nr.616/2014)

2.447. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale  (M.O. nr.616/2014)


Saptamana 4 – 10 august 2014

2.323. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid (M.O. nr.581/2014)

25. -  Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.585/2014)

988. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011  (M.O. nr.586/2014)

9. -  Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014  (M.O. nr.588/2014)


Saptamana 28 iulie – 3 august 2014

923. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O. nr.555/2014)

2.280. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in certificarea platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar  (M.O. nr.560/2014)

2.281. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic  (M.O. nr.560/2014)


Saptamana 21 - 27 iulie 2014

936. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici  (M.O. nr.540/2014)


Saptamana 14 - 20 iulie 2014

111. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice  (M.O. nr.526/2014)

519. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice  (M.O. nr.526/2014)

917. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006  (M.O. nr.528/2014)

1.421. -  Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun  (M.O. nr.529/2014)

1.847. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.535/2014)


Saptamana 7 - 13 iulie 2014

872. - Ordin al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.503/2014)

1.420. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (M.O. nr.508/2014)

1.703. - Ordinal presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.510/2014)


Saptamana 30 iunie - 6 iulie 2014

1.731. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.489/2014)

1.742. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (M.O. nr.489/2014)


Saptamana 23 – 29 iunie 2014

40. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale  (M.O. nr.455/2014)

1.672. - Ordin pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit si contributiilor sociale  (M.O. nr.462/2014)

46. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.475/2014)

808. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget  privind modificarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 (M.O. nr.475/2014)

1.694. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale  (M.O. nr.479/2014)

480. - Ordonanta de urgenta nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora (M.O. nr.480/2014)


Saptamana 2 – 8 iunie 2014

1.296. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.412/2014)


Saptamana 26 mai - 1 iunie 2014

70. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare (M.O. nr.368/2014)

415. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare (M.O. nr.368/2014)

16. - Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014 (M.O. nr.375/2014)

25. - Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.377/2014)

421. - Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.384/2014)


Saptamana 19 - 25 mai 2014

70. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare (M.O. nr.368/2014)

415. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare (M.O. nr.368/2014)

16. - Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014 (M.O. nr.375/2014)

25. - Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.377/2014)

421. - Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.384/2014)


Saptamana 12 - 18 mai 2014

69. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.355/2014)

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.355/2014)

663. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 "Pensii" al Conventiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital în ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din pensii si/sau al sumelor platite din asigurari sociale obtinute din Romania de un rezident al Canadei (M.O. nr.360/2014)

665. - Ordin al ministrului finantelor publice privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii (M.O. nr.360/2014)


Saptamana 21 - 27 aprilie 2014

19. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.308/2014)

795. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare (M.O. nr.308/2014)


Saptamana 14 - 20 aprilie 2014

556. - Ordinal ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014 (M.O. nr.276/2014)

13. - Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014 (M.O. nr.279/2014)


Saptamana 7 - 13 aprilie 2014

530. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.247/2014)

491. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 (M.O. nr.249/2014)

544. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale  (M.O. nr.270/2014)


Saptamana 31 martie – 6 aprilie 2014

496. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi (M.O. nr.236/2014)

14. - Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.241/2014)

15. - Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (M.O. nr.241/2014)

44. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare (M.O. nr.241/2014)


Saptamana 24 – 30 martie 2014

25. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (M.O. nr.205/2014)

283. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (M.O. nr.205/2014)

29. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare (M.O. nr.205/2014)

287. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare (M.O. nr.205/2014)

443. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de control intern al activitatii desfasurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (M.O. nr.216/2014)


Saptamana 17 – 23 martie 2014

415. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la Trezoreria Statului  (M.O. nr.190/2014)

182. - Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2014  (M.O. nr.196/2014)


Saptamana 10 – 16 martie 2014

353. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala (M.O. nr.172/2014)

Proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr.173/2014)

3. - Hotarare privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014 (M.O. nr.179/2014)

4. - Hotarare privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania (M.O. nr.182/2014)

380. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita (M.O. nr.184/2014)


Saptamana 3 – 9 martie 2014

13. - Lege pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012 (M.O. nr.155/2014)

248. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012 (M.O. nr.155/2014)

319. -  Ordin al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor  (M.O. nr.159/2014)

190/76. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011  (M.O. nr.160/2014)

16. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri  (M.O. nr.161/2014)

251. -  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri  (M.O. nr.161/2014)

301. -  Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentiala in cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.822/2007  (M.O. nr.167/2014)


Saptamana 24 februarie - 2 martie 2013

235. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.133/2014)

256. -  Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual  (M.O. nr.135/2014)

225. -  Ordin  al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii  (M.O. nr.149/2014)

330. -  Ordin  al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare  (M.O. nr.149/2014)

8. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.151/2014)

9. -  Ordonanta de urgenta pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale  (M.O. nr.151/2014)


Saptamana 17 - 23 februarie 2013

223. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic (M.O. nr.114/2014)

248. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor (M.O. nr.128/2014)


Saptamana 10 - 16 februarie 2013

94. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse strategice  (M.O. nr.101/2014)

200. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare  (M.O. nr.102/2014)

117. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor“  (M.O. nr.103/2014)

73. - Hotarare  privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003  (M.O. nr.108/2014)

77. - Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004  (M.O. nr.108/2014)


Saptamana 03 - 09 februarie 2013

127. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.85/2014)

123. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. nr.87/2014)

2. - Hotarare privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2014  (M.O. nr.88/2014)

7. - Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.90/2014)

3. - Ordonanta de urgenta pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (M.O. nr.98/2014)


Saptamana 27 ianuarie - 2 februarie 2014

1.918/2013/65/2.014. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru (M.O. nr.68/2014)

59. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3 / 2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri / servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene (M.O. nr.68/2014)

86. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.69/2014)

79. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (M.O. nr.70/2014)

2.503/2013. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor (M.O. nr.73/2014)

93. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative (M.O. nr.76/2014)


Saptamana 20 - 26 ianuarie 2014

24. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia (M.O. nr.47/2014)

1.977/2.757/1.580/2013. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“ (M.O. nr.57/2014)


Saptamana 13 - 19 ianuarie 2014

17. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 (M.O. nr.25/2014)

35. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor (M.O. nr.36/2014)

3.851. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente" (M.O. nr.41/2013)

3.853. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual / trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit" (M.O. nr.41/2014)


Saptamana 06 - 12 ianuarie 2013

2.067. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile (M.O. nr.6/2014)

3.854. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014), "Notificare privind modificarea anului fiscal" (M.O. nr.10/2014)

3.884. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" (M.O. nr.10/2014)

3.816. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala (M.O. nr.14/2014)

1. - Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.14/2014)

4. - Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale (M.O. nr.15/2014)

4. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale (M.O. nr.15/2014)

1.086. - Hotarare pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern (M.O. nr.17/2014)


Saptamana 01 - 05 ianuarie 2014

3.883. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.2/2014)

Essential SSL