RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2015


 Saptamana 28 - 31 decembrie 2015

3.711. - Ordin privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala  (M.O. nr.965/2015)

3.710. - Ordin privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala intocmit la persoane juridice  (M.O. nr.967/2015)

3.706. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale"  (M.O. nr.968/2015)

3.707. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale"  (M.O. nr.968/2015)

3.708. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de impunere provizorie privind obligatiile fiscale principale"  (M.O. nr.968/2015)

3.709. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice"  (M.O. nr.968/2015)

3.699. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.969/2015)

342. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M.O. nr.970/2015)

1.056. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  (M.O. nr.970/2015)

3.772. - Ordin privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala intocmit la persoane fizice  (M.O. nr.972/2015)

3.704. - Ordin privind stabilirea elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale, precum si a modelului declaratiei  (M.O. nr.972/2015)

3.735. - Ordin pentru aprobarea procedurii privind emiterea si modificarea acordului de pret in avans, precum si continutul cererii de emitere si modificare a acordului de pret in avans  (M.O. nr.972/2015)

4.087. - Ordin privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  (M.O. nr.972/2015)

2.068. - Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale  (M.O. nr.975/2015)

3.741. - Ordin privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.975/2015)

3.743. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare  (M.O. nr.975/2015)

4.121. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri  (M.O. nr.976/2015)

1.000. - Hotarare privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare (M.O. nr.977/2015)

3.637. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia  (M.O. nr.978/2015)

3.698. - Ordin pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal (M.O. nr.979/2015)

3.771. - Ordin privind aprobarea modelului si continutului unor documente utilizate in cadrul inspectiei fiscale la persoane fizice  (M.O. nr.980/2015)

3.733. - Ordin privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor si a procedurii de aplicare a acestora  (M.O. nr.981/2015)

3.744. - Ordin privind stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita  (M.O. nr.981/2015)

4.120. - Ordin privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 270 alin. (10) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  (M.O. nr.981/2015)

3.838. - Ordin privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de control a Directiei generale antifrauda fiscala  (M.O. nr.982/2015)

3.770. - Ordinpentru aprobarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.983/2015)

3.833. - Ordin pentru aprobarea formularului „Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala“  (M.O. nr.983/2015)

4.133. - Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale  (M.O. nr.983/2015)

3.834. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare  (M.O. nr.984/2015)

4.115. - Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora  (M.O. nr.984/2015)

4.153. - Ordin nr.  pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.075/2015  (M.O. nr.986/2015)

358. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.988/2015)

1.072. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.988/2015)


Saptamana 21 – 27 decembrie 2015

3.622. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice  (M.O. nr.943/2015)

3. - Hotarare pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a cladirilor  (M.O. nr.946/2015)

3.695. - Ordin privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale si a activitatilor preliminare acesteia  (M.O. nr.947/2015)

3.696. - Ordin pentru stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii  (M.O. nr.947/2015)

52. - Lege privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri  (M.O. nr.947/2015)

4.075. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015  (M.O. nr.950/2015)

3.647. - Ordin privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul organizarii activitatii de administrare a contribuabililor mari si mijlocii  (M.O. nr.952/2015)

3.648. - Ordin privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili  (M.O. nr.952/2015)

3.649. - Ordin privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii  (M.O. nr.952/2015)

3.654. - Ordin privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora  (M.O. nr.954/2015)

61. - Ordonanta de urgenta nr. 61 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice  (M.O. nr.962/2015)

3.736. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate  (M.O. nr.964/2015)

3.740. - Ordin privind conditiile de delegare a competentei de solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare (M.O. nr.964/2015)

 


Saptamana 14 - 20 decembrie 2015

2.727. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative  (M.O. nr.924/2015)

3.604. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata  (M.O. nr.926/2015)

3.605. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.926/2015)

3.602. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala  (M.O. nr.930/2015)

3.628. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) "Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“  (M.O. nr.934/2015)

327. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal  (M.O. nr.937/2015)

3.635. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali  (M.O. nr.938/2015)

3.631. - Ordin pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare  (M.O. nr.939/2015)

4.044. - Ordin privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventia prevazuta la art. 336 alin. (1) lit. t) si de a aplica sanctiunea prevazuta la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.940/2015)

339. -  Legea bugetului de stat pe anul 2016  (M.O. nr.941/2015)

340. -  Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016  (M.O. nr.942/2015)

 


Saptamana 7 – 13 decembrie 2015

2.634. - Ordin privind documentele financiar-contabile  (M.O. nr.910/2015)

3.497. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita  (M.O. nr.912/2015)

3.495. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“  (M.O. nr.914/2015)

 


Saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie 2015

182. - Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar  (M.O. nr.897/2015)

 


Saptamana 23-29 noiembrie 2015

3.831. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central  (M.O. nr.874/2015)

2.963. - Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015, precum si a modelului si continutului formularului 602 "Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor“  (M.O. nr.879/2015)

 


Saptamana 16-22 noiembrie 2015

3.832. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii  (M.O. nr.870/2015)

 


Saptamana 9-15 noiembrie 2015

801. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe  (M.O. nr.826/2015)

267. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr.839/2015)

815. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr.839/2015)

2.791/994. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, in vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de 1 ianuarie 2012 si pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.842/2015)


Saptamana 2-8 noiembrie 2015

50. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.817/2015)

254. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(M.O. nr.818/2015)

792. -  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(M.O. nr.818/2015)

8. -  Hotarare privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate in efectuarea activitatii de consultanta fiscala(M.O. nr.818/2015)

9. -  Hotarare privind eliminarea din Programul anual de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali a sistemului de învatamant e-learning(M.O. nr.820/2015)

261. -  Lege nr. 261 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe(M.O. nr.826/2015)

801. -  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe(M.O. nr.826/2015)


Saptamana 26 octombrie – 1 noiembrie 2015

1.157. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011  (M.O. nr.798/2015)


Saptamana 19 - 25 octombrie 2015

44. - Ordonanta de urgenta privind acordarea unor facilitati fiscale (M.O. nr.785/2015)


Saptamana 12 - 18 octombrie 2015

2.252. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat  (M.O. nr.758/2015)

1.198. -  Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile  (M.O. nr.759/2015)

2.594. -  Ordinal presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal  (M.O. nr.759/2015)

42. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc (M.O. nr.767/2015)


Saptamana 5 - 11 octombrie 2015

1.139. -  Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finan?elor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu  (M.O. nr.742/2015)


Saptamana 28 septembrie – 4 octombrie 2015

7. - Hotarare privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015 (M.O. nr.734/2015)


Saptamana 21-27 septembrie 2015

2.319. - Ordin al presedintelui Agentiei nationale de \Administrare Fiscalapentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate“ si a formularului 632 „Decizie privind desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate“ (M.O. nr.709/2015)

897. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor (M.O. nr.711/2015)


Saptamana 14-20 septembrie 2015

70. - Hotarare privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal COM (2015) 135 (M.O. nr.694/2015)

71. - Hotarare privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind transparenta fiscala in scopul combaterii evaziunii fiscale licite si ilicite COM (2015) 136 (M.O. nr.694/2015)

1.082. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International (M.O. nr.699/2015)

1.113. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005 (M.O. nr.700/2015)

1.115. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (M.O. nr.700/2015)


Saptamana 7 - 13 septembrie 2015

2.204. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole, si pentru aprobarea unor formulare (M.O. nr.684/2015)

227. - Lege privind Codul fiscal (M.O. nr.688/2015)


Saptamana 31 august – 6 septembrie 2015

39. - Ordonanta privind cazierul fiscal (M.O. nr.655/2015)


Saptamana 24- 30 august 2015

876/506. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei“ (M.O. nr.643/2015)

2.092. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 163/2015 (M.O. nr.643/2015)

633. - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (M.O. nr.645/2015)

2.203. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate (M.O. nr.647/2015)

939. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (M.O. nr.649/2015)

961. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 (M.O. nr.649/2015)


Saptamana 17- 23 august 2015

1.987/513. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate (M.O. nr.630/2015)

2.097. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu (M.O. nr.634/2015)

2.108. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (M.O. nr.635/2015)

2.202. - Ordin al presedintelui Agentiei nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale si al Legii nr. 225/2015 privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice (M.O. nr.637/2015)

26. - Ordonanta privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.639/2015)


Saptamana 10 - 16 august 2015

1.713/1.991. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania. (M.O. nr.603/2015)


Saptamana 3 - 9 august 2015

1.965. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata (M.O. nr.579/2015)

1.966. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA“ (M.O. nr.580/2015)

896. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 (M.O. nr.590/2015)

1.959. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile a Directiei generale a vamilor si structurilor vamale subordonate (M.O. nr.597/2015)


Saptamana 27 iulie – 2 august 2015

1.964. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA (M.O. nr.566/2015)

22. - Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.577/2015)

884. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2015 (M.O. nr.577/2015)


Saptamana 20 - 26 iulie 2015

209. - Lege privind anularea unor obligatii fiscale (M.O. nr.540/2015)

661. - Decret pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligatii fiscale (M.O. nr.540/2015)

812. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii dintre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, prevazuta la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, si a Conventiei de colaborare prevazute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 936/2013 (M.O. nr.540/2015)

207. - Lege privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.547/2015)

659. - Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.547/2015)

837. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 (M.O. nr.549/2015)

210. - Lege pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (M.O. nr.550/2015)

662. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (M.O. nr.550/2015)


Saptamana 13 - 19 iulie 2015

152. - Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (M.O. nr.519/2015)

550. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (M.O. nr.519/2015)

805. - Ordin pentru modificarea formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“, prevazut in anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 (M.O. nr.524/2015)

808. - Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (M.O. nr.528/2015)

197. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.529/2015)

645. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.529/2015)


Saptamana 6 – 12 iulie 2015

183. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (M.O. nr.496/2015)

607. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (M.O. nr.496/2015)

775. - Ordin pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent (M.O. nr.498/2015)

187. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.499/2015)

611. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.499/2015)

195. - Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (M.O. nr.504/2015)

625. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (M.O. nr.504/2015)

773. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile (M.O. nr.509/2015)


Saptamana 29 iunie – 5 iulie 2015

178. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.481/2015)

179. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (M.O. nr.481/2015)

1.451. - Ordin privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (M.O. nr.487/2015)


Saptamana 22 - 28 iunie 2015

666. - Ordin privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat (M.O. nr.442/2015)

1.301. - Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit (M.O. nr.445/2015)


Saptamana 15 - 21 iunie 2015

668. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind valorificarea masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, evidenta actiunilor de inspectie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate si rezultatele actiunilor efectuate (M.O. nr.424/2015)

657. - Ordin pentru reglementarea procedurii de raportare si actualizare a indicatorilor utilizati de ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (M.O. nr.432/2015)


Saptamana 8 - 14 iunie 2015

1.111. - Ordin al pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun (M.O. nr.401/2015)

124. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative (M.O. nr.407/2015)

676. - Ordin privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie catre populatie transformate in depozite la Trezoreria Statului (M.O. nr.414/2015)

670. - Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 625/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015 (M.O. nr.417/2015)


Saptamana 1 - 7 iunie 2015

121. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitati nr. 82/1991 (M.O. nr.382/2015)

495. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.O. nr.382/2015)

81. - Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solu?ionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor transferuri de fonduri (M.O. nr.389/2015)

841. - Ordin privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala (M.O. nr.390/2015)


Saptamana 25 - 31 mai 2015

577. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.369/2015)

367. - Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.373/2015)

625. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015 (M.O. nr.378/2015)


Saptamana 18 - 24 mai 2015

564. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.342/2015)

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice(republicare) (M.O. nr.346/2015)

572. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014 (M.O. nr.355/2015)


Saptamana 11 - 17 mai 2015

1.065. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 163/2015 (M.O. nr.321/2015)

528. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare (M.O. nr.328/2015)

36. - Hotarare cu privire la Propunerea de Directiva a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final (M.O. nr.333/2015)

37. - Hotarare cu privire la Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal - COM (2015) 135 final (M.O. nr.333/2015)

38. - Hotarare cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru platile directe in ceea ce priveste anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final (M.O. nr.333/2015)

110. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare (M.O. nr.335/2015)

468. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare (M.O. nr.335/2015)


Saptamana 4 - 10 mai 2015

97. - Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr.316/2015)

444/837. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane (M.O. nr.316/2015)

17. - Circulara nr. 17 din 6 mai 2015 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.316/2015)


Saptamana 27 aprilie – 3 mai 2015

86. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (M.O. nr.282/2015)

411. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (M.O. nr.282/2015)

761/470. - Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale (M.O. nr.283/2015)

513. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal (M.O. nr.300/2015)


Saptamana 20 - 26 aprilie 2015

880. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare (M.O. nr.261/2015)

77. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative (M.O. nr.263/2015)

402. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative (M.O. nr.263/2015)

79. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora (M.O. nr.263/2015)

404. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora (M.O. nr.263/2015)

465. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice (M.O. nr.263/2015)

447. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modelul, continutul si conditiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara (M.O. nr.266/2015)

85. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.270/2015)

410. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.270/2015)

838. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. nr.279/2015)


Saptamana 13 - 19 aprilie 2015

6. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.250/2015)

863. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizia de reverificare"  (M.O. nr.259/2015)


Saptamana 6 -12 aprilie 2015

417. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (M.O. nr.240/2015)

837. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa(M.O. nr.246/2015)

134.Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (republicare 2015)(M.O. nr.247/2015)


Saptamana 30 martie – 5 aprilie 2015

325. - Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2015 (M.O. nr.217/2015)

654. - Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia (M.O. nr.218/2015)

12. - Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.219/2015)

63. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.220/2015)

376. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.220/2015)

344. - Ordin nr. 344 din 1 aprilie 2015 privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 (M.O. nr.223/2015)


Saptamana 23 - 29 martie 2015

54. - Lege pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.198/2015)

356. - Decret nr. 356 din 23 martie 2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.198/2015)


Saptamana 16 - 22 martie 2015

256/3.331. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice pentru modificarea si completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 (M.O. nr.178/2015)

632. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" (M.O. nr.178/2015)

338. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr.184/2015)

41. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (M.O. nr.185/2015)

333. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (M.O. nr.185/2015)

271. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (M.O. nr.185/2015)


Saptamana 9 - 15 martie 2015

221. - Ordin pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008  (M.O. nr.165/2015)

246. - Ordin pentru imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor prevazute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare  (M.O. nr.166/2015)


Saptamana 2 - 8 martie 2015

580. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii  (M.O. nr.153/2015)

612. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania  (M.O. nr.158/2015)

223. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 (M.O. nr.159/2015)

614. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative (M.O. nr.160/2015)


Saptamana 23 februarie – 1 martie 2015

410. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) "Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" (M.O. nr.133/2015)

20.Hotarare pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a Investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului" (NI-ASR-05-III/0) (M.O. nr.133/2015)

467. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili (M.O. nr.134/2015)

468. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii (M.O. nr.135/2015)

150. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 (M.O. nr.136/2015)

170. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla (M.O. nr.139/2015)

197. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia (M.O. nr.139/2015)

195. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor (M.O. nr.142/2015)

15. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.144/2015)

292. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.144/2015)

193. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 (M.O. nr.148/2015)

210. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2015 (M.O. nr.148/2015)


Saptamana 16 - 22 februarie 2015

151. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanta pentru încasarea de impozite, taxe si contributii“, cod 14.20.09/TS, prevazut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 (M.O. nr.119/2015)

360. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita (M.O. nr.120/2015)

6. - Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 (M.O. nr.122/2015)

7. - Circulara privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 (M.O. nr.122/2015)

157. - Ordin al ministrului finantelor poblice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componentei Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale (M.O. nr.123/2015)

158. - Ordin al ministrului finantelor poblice privind aprobarea modelului autorizatiei de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale (M.O. nr.123/2015)

166. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete (M.O. nr.129/2015)

161. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014 (M.O. nr.130/2015)

162. - Ordin al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instructiunilor cuprinzand procedura de asistare a contribuabililor in domeniul fiscal (M.O. nr.130/2015)

168. - Ordin al ministrului finantelor publice privind abrogarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii (M.O. nr.130/2015)

178. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008 (M.O. nr.130/2015)

159. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru stabilirea modelului si continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr.131/2015)


Saptamana 9- 15 februarie 2015

117. - Ordin al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA (M.O. nr.107/2015)

116. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare (M.O. nr.109/2015)

138. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011 (M.O. nr.113/2015)


Saptamana 2 - 8 februarie 2015

106. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale (M.O. nr.91/2015)

5. - Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.95/2015)


Saptamana 26 - 31 ianuarie 2015

60. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de primire turistica, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului (M.O. nr.68/2015)

65. - Ordin al ministrului finantelor publice privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (M.O. nr.69/2015)

4. - Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.74/2015)

83. - Ordin al ministrului finantelor publice privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015 (M.O. nr.76/2015)

5. - Ordonanta pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (M.O. nr.78/2015)

10. - Ordonanta pentru organizarea loteriei bonurilor fiscale (M.O. nr.81/2015)

96. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014 (M.O. nr.81/2015)

99. - Ordin pentru aprobarea formei si continutului conventiei, a contractului de garantare si a inscrisului prevazute la art. 91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015 (M.O. nr.82/2015)


Saptamana 19 – 25 ianuarie 2015

159/38. - Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministerului finantelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judete si municipiul Bucuresti (M.O. nr.47/2015)

12. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr.52/2015)

30. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr.52/2015)

23. - Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa (M.O. nr.54/2015)


Saptamana 12 – 18 ianuarie 2015

19. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.19/2015)

1.820/2014. - Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 (M.O. nr.20/2015)

11. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.24/2015)

21. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.24/2015)

18. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.32/2015)

112. - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata (M.O. nr.40/2015)

14. - Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (M.O. nr.41/2015)


Saptamana 5 – 11 ianuarie 2015

4.024/2014. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. nr.2/2015)

1.815/2014. - Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2015 (M.O. nr.3/2015)

1.801/2014. - Ordin privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod 14.20.06/TS, prevazut in anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 (M.O. nr.4/2015)

1. - Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (M.O. nr.14/2015)

6. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar (M.O. nr.16/2015)

7. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar (M.O. nr.16/2015)

1. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (M.O. nr.18/2015)

2. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (M.O. nr.18/2015)