RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2017


Saptamana 5 – 11 iunie  2017

125. - Legea nr. 125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (M.O. nr.415/2017)

508. - Decretul nr. 508/2017 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (M.O. nr.415/2017)


Saptamana 29 mai – 4 iunie 2017

1.546. - Ordinul nr. 1546/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" (M.O. nr.401./2017)

769. - Ordinul nr. 769/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.410/2017)


Saptamana 22 - 28 mai  2017

730. - Ordinul nr. 730/2017 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar (M.O. nr.378/2017)

691. - Ordinul nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora (M.O. nr.383/2017)

1.517. - Ordinul nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare (M.O. nr.398/2017)


Saptamana 15 - 21 mai 2017

660. - Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică (M.O. nr.368/2017)


Saptamana 8 - 14 mai 2017

1.381. - Ordinul nr. 1381/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr.342/2017)

1.382. - Ordinul nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr.342/2017)


Saptamana 1 – 7 mai 2017

82. - Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (M.O. nr.313/2017)

419. - Decretul nr. 419/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (M.O. nr.313/2017)

284. - Hotărârea nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr.319/2017)

1.024. - Ordinul nr. 1024/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii (M.O. nr.321/2017)


Saptamana 24 – 30 aprilie 2017

76. - Legea nr. 76/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 (M.O. nr.297/2017)

402. - Decretul nr. 402/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 (M.O. nr.297/2017)

1.006. - Ordinul nr. 1006/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală (M.O. nr.297/2017)


Saptamana 17 – 23 aprilie 2017

1023. - Ordinul nr. 1023/2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili (M.O. nr.277/2017)


Saptamana 10 – 16 aprilie 2017

1.232. - Ordinul nr. 1232/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr.262/2017)

61. - Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.266/2017)

375. - Decretul nr. 375/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.266/2017)


Saptamana 3 – 9 aprilie 2017

543. - Ordinul nr. 543/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial (M.O. nr.243/2017)


Saptamana 27 martie – 2 aprilie 2017

26. - Legea nr. 26/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.210/2017)

320. - Decretul nr. 320/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.210/2017)


Saptamana 13 - 19 martie 2017

792. - Ordinul nr. 792/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară (M.O. nr.178/2017)

766. - Ordinul nr. 766/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun (M.O. nr.180/2017)

877. - Ordinul nr. 877/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.181/2017)

866. - Ordinul nr. 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016 (M.O. nr.187/2017)

867. - Ordinul nr. 867/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016 (M.O. nr.187/2017)


Saptamana 6 - 12 martie 2017

384. - Ordinul nr. 384/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug (M.O. nr.169/2017)

869. - Ordinul nr. 869/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.175/2017)


Saptamana 27 februarie – 5 martie 2017

350. - Ordinul nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (M.O. nr.151/2017)

356. - Ordinul nr. 356/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2017 (M.O. nr.151/2017)

735. - Ordinul nr. 735/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană (M.O. nr.156/2017)


Saptamana 13 - 19 februarie 2017

240. - Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 (M.O. nr.123/2017)


Saptamana 06 - 12 februarie 2017

191. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 (M.O. nr.103/2017)

581. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central (M.O. nr.105/2017)

174. - Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (M.O. nr.106/2017)

164. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale (M.O. nr.108/2017)

511. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr.110/2017)

648. - Ordin pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice (M.O. nr.114/2017)


Saptamana 30 ianuarie - 5 februarie 2017

166. - Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.86/2017)

590. - Ordin pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (M.O. nr.87/2017)

592. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" (M.O. nr.88/2017)

605. - Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (M.O. nr.93/2017)

591. - Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (M.O. nr.94/2017)


Saptamana 23 - 29 ianuarie 2017

7. - Ordonanţa de urgenţă privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 (M.O. nr.63/2017)

3697/727/2016. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" (M.O. nr.65/2017)

81. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun (M.O. nr.67/2017)


Saptamana 09 - 15 ianuarie 2017

3.706. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale (M.O. nr.19/2017)

2.920. - Ordin pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 (M.O. nr.20/2017)

3.737. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare (M.O. nr.25/2017)

63. - Ordin privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice (M.O. nr.32/2017)

94. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 (M.O. nr.35/2017)

2. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.O. nr.36/2017)

11. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.O. nr.36/2017)

210. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" (M.O. nr.40/2017)


Saptamana 02 - 08 ianuarie 2017

2.937. - Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii (M.O. nr.12/2017)

3. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.16/2017)