RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2019

Săptămâna 22-28 decembrie 2019

Ordin 434/2019, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - ONJN

Ordinul nr. 434/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licențiați și a modelului de înștiințare de plată pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc  (M.O. Nr.1031/2019)

 

Lege 244/2019, Parlamentul României

Legea nr. 244/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Decret 1088/2019, Președintele României

Decretul nr. 1088/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Lege 245/2019, Parlamentul României

Legea nr. 245/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

Decret 1089/2019, Președintele României

Decretul nr. 1089/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

 (M.O. Nr.1032/2019)

 

Lege 249/2019, Parlamentul României

Legea nr. 249/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile

Decret 1291/2019, Președintele României

Decretul nr. 1291/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile

Lege 254/2019, Parlamentul României

Legea nr. 254/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Decret 1296/2019, Președintele României

Decretul nr. 1296/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

(M.O. Nr.1044/2019)

 

Ordin 3799/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3799/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.751/2019

(M.O. Nr.1045/2019)

Lege 263/2019, Parlamentul României

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Decret 1332/2019, Președintele României

Decretul nr. 1332/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M.O. Nr.1054/2019)


Săptămâna 15-21 decembrie 2019

Hotărâre 935/2019, Guvernul României

Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M.O. Nr.1010/2019)

Ordin 3321/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3321/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare (M.O. Nr.1011/2019)

Ordin 3751/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 (M.O. Nr.1012/2019)

Ordonanță de urgență 75/2019, Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru  (M.O. Nr.1015/2019)

Lege 238/2019, Parlamentul României

Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020  (M.O. Nr.1022/2019)

Decret 1078/2019, Președintele României

Decretul nr. 1078/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 (M.O. Nr.1022/2019)


Săptămâna 8-14 decembrie 2019

Ordin 3265/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3265/2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (M.O. Nr.1003/2019)


Săptămâna 24-30 noiembrie 2019

Lege 226/2019, Parlamentul României

Legea nr. 226/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Decret 852/2019, Președintele României

Decretul nr. 852/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M.O. Nr.942/2019)

Ordin 3008/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (M.O. Nr.945/2019)


Săptămâna 17-23 noiembrie 2019

Lege 222/2019, Parlamentul României

Legea nr. 222/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

Decret 834/2019, Președintele României

Decretul nr. 834/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

(M.O. Nr.933/2019)


Săptămâna 10-16 noiembrie 2019

Lege 211/2019, Parlamentul României

Legea nr. 211/2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Decret 808/2019, Președintele României

Decretul nr. 808/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Ordin 1142/2019, Secretariatul General al Guvernului

Ordinul nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

(M.O. Nr.912/2019)

Lege 214/2019, Parlamentul României

Legea nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (M.O. Nr.924/2019)

Decret 825/2019, Președintele României

Decretul nr. 825/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (M.O. Nr.924/2019)


Săptămâna 3-9 noiembrie 2019

Ordin 2862/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.897/2019)

Ordin 3391/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3391/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. Nr.900/2019)

 

Lege 199/2019, Parlamentul României

Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor

Decret 794/2019, Președintele României

Decretul nr. 794/2019 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor

Decret 797/2019, Președintele României

Decretul nr. 797/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

(M.O. Nr.903/2019)


Săptămâna 27 oct-2 nov 2019

Ordin 3308/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3308/2019 pentru completarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului a disponibilităților prevăzute la art. 57 și 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.386/2019 (M.O. Nr.874/2019)

Hotărâre 773/2019, Guvernul României

Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie (M.O. Nr.881/2019)


Săptămâna 13-19 octombrie 2019

Ordin 3265/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019 (M.O. Nr.832/2019)

Ordin 3175/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3175/1308/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2019 (M.O. Nr.841/2019)

 

Lege 185/2019, Parlamentul României

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (M.O. Nr.848/2019)

Decret 751/2019, Președintele României

Decretul nr. 751/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (M.O. Nr.848/2019)


Săptămâna 6-12 octombrie 2019

Lege 169/2019, Parlamentul României

Legea nr. 169/2019 pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Decret 726/2019, Președintele României

Decretul nr. 726/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

 

Lege 171/2019, Parlamentul României

Legea nr. 171/2019 privind exonerarea de la plată a unor obligații

Decret 728/2019, Președintele României

Decretul nr. 728/2019 pentru promulgarea Legii privind exonerarea de la plată a unor obligații

 

Lege 172/2019, Parlamentul României

Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Decret 729/2019, Președintele României

Decretul nr. 729/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M.O. Nr.815/2019)

Lege 179/2019, Parlamentul României

Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Decret 737/2019, Președintele României

Decretul nr. 737/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M.O. Nr.829/2019)


Săptămâna 1-5 oct 2019

Ordin 3063/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (M.O. Nr.794/2019)

Ordin 3040/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3040/2019 privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.741/2018

Ordin 3153/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. /2019 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M.O. Nr.798/2019)

 

Lege 163/2019, Parlamentul României

Legea nr. 163/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru modificarea alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război

Decret 710/2019, Președintele României

Decretul nr. 710/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru modificarea alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război

(M.O. Nr.799/2019)

 

Ordin 2547/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.800/2019)

Hotărâre 713/2019, Guvernul României

Hotărârea nr. 713/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (M.O. Nr.800/2019)

Ordin 3192/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3192/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug (M.O. Nr.805/2019)


Săptămâna 22-28 septembrie 2019

Ordin 3126/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei (M.O. Nr.786/2019)


Săptămâna 8-14 septembrie 2019

Regulament 2/2019, Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (M.O. Nr.736/2019)

Ordin 2883/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2883/2019 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 (M.O. Nr.738/2019)

 

Ordin 2288/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.741/2019)

Ordin 1053/2019, Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun (M.O. Nr.747/2019)


Săptămâna 1-7 septembrie 2019

Ordin 2876/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2876/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. Nr.729/2019)


Săptămâna 25-31 august 2019

 

Ordin 2273/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2273/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Raportul pentru fiecare țară în parte" (M.O. Nr.700/2019)

 

Ordin 2806/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice " (M.O. Nr.708/2019)


Săptămâna 18-24 august 2019

Ordin 2137/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2137/2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun

Ordin 2138/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2138/2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

Ordin 2741/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2741/2019 pentru aprobarea machetei "Solicitare de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale"

(M.O. Nr.683/2019)

 

Ordin 2227/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (M.O. Nr.687/2019)

 

Ordin 2010/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2010/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (M.O. Nr.688/2019)

 

Ordin 2643/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M.O. Nr.691/2019)

 

Ordonanță 15/2019, Guvernul României

Ordonanța nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare  (M.O. Nr.693/2019)

 

 

Ordonanță 19/2019, Guvernul României

Ordonanța nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Ordin 2254/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2254/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării

(M.O. Nr.694/2019)

 

Ordin 2201/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2201/2019 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății (M.O. Nr.697/2019)


Săptămâna 7-13 august 2019

Ordin 2464/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2464/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 (M.O. Nr.657/2019)

Ordin 2094/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor (M.O. Nr.669/2019)

Ordin 2098/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 (M.O. Nr.673/2019)

Ordin 1975/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1975/2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activității Direcției generale antifraudă fiscală  (M.O. Nr.674/2019)


Săptămâna 28 iulie-3 aug 2019

Ordin 2085/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2085/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 "Declarație privind taxa pe active financiare nete" (M.O. Nr.642/2019)

Lege 162/2019, Parlamentul României

Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990

Decret 656/2019, Președintele României

Decretul nr. 656/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990

(M.O. Nr.644/2019)


Săptămâna 21-27 iulie 2019

Ordin 1960/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 (M.O. Nr.600/2019)

Decret 637/2019, Președintele României

Decretul nr. 637/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M.O. Nr.625/2019)


Săptămâna 14-20 iulie 2019

Ordin 1984/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale (M.O. Nr.583/2019)

Lege 138/2019, Parlamentul României

Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

Decret 579/2019, Președintele României

Decretul nr. 579/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018

(M.O. Nr.587/2019)

Lege 129/2019, Parlamentul României

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Decret 569/2019, Președintele României

Decretul nr. 569/2019 privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M.O. Nr.589/2019)

Ordin 1888/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1888/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. Nr.592/2019)

Ordin 2493/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile (M.O. Nr.592/2019)


Săptămâna 7-13 iulie 2019

Ordin 1783/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"  (M.O. Nr.559/2019)

Ordin 1886/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (M.O. Nr.561/2019)

Ordin 2552/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2552/2019 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin lansarea unei serii noi de obligațiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, și redeschiderea emisiunii cu scadența în data de 3 aprilie 2049, cupon 4,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției (M.O. Nr.564/2019)


Săptămâna 1-6 iulie 2019

Ordin 2425/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2425/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 (M.O. Nr.548/2019)

Ordin 1757/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare  (M.O. Nr.549/2019)

 

Ordin 2488/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2488/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019  (M.O. Nr.552/2019)


Săptămâna 23-29 iunie 2019

Ordin 2215/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înființării Unității de implementare a ajutorului de stat individual în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (M.O. Nr.509/2019)

Ordin 2407/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug (M.O. Nr.514/2019)

Ordin 1699/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (M.O. Nr.529/2019)

 

Ordin 1503/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR (M.O. Nr.532/2019)

Ordin 2368/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2368/2604/2019 pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (M.O. Nr.532/2019)

Ordonanță de urgență 47/2019, Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. Nr.534/2019)


Săptămâna 9-15 iunie 2019

Ordin 1369/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică (M.O. Nr.479/2019)


Săptămâna 23-29 iunie 2019

Ordin 2215/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înființării Unității de implementare a ajutorului de stat individual în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (M.O. Nr.509/2019)

Ordin 2407/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug (M.O. Nr.514/2019)

Ordin 1699/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (M.O. Nr.529/2019)

Ordin 1503/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR (M.O. Nr.532/2019)

Ordin 2368/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2368/2604/2019 pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (M.O. Nr.532/2019)

Ordonanță de urgență 47/2019, Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. Nr.534/2019)


Săptămâna 9-15 iunie 2019

Ordin 1369/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică (M.O. Nr.479/2019)


Săptămâna 2-8 iunie 2019

Ordin 1437/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (M.O. Nr.452/2019)

Ordin 1443/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M.O. Nr.457/2019)

 


Săptămâna 19-25 mai 2019

Ordonanța de urgență nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M.O. Nr.403/2019)

 

Ordin 2165/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (M.O. Nr.404/2019)

 


Săptămâna 1-5 aprilie 2019

Ordinul nr. 1922/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019 (M.O. Nr.247/2019)

 

Ordinul nr. 1921/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019 (M.O. Nr.247/2019)


Săptămâna 25-29 martie 2019

Ordinul nr. 1878/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. Nr.229/2019)


Săptămâna 18-22 martie 2019

Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr.223/2019)

Ordonanța de urgență nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. Nr.222/2019)

Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015 (M.O. Nr.220/2019)

Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. Nr.211/2019)


Săptămâna 11-15 martie 2019

Decretul nr. 162/2019 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 (M.O. Nr.209/2019)

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 (M.O. Nr.209/2019)


Săptămâna 4-8 martie 2019

Ordinul nr. 1750/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirectde autoritățile publice centrale ori locale și pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări (M.O. Nr.180/2019)

Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (M.O. Nr.171/2019)

Ordinul nr. 508/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.171/2019)


Săptămâna 25 februarie-1 martie 2019

Ordinul nr. 1753/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2019 (M.O. Nr.166/2019)

Ordinul nr. 1748/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2019 (M.O. Nr.166/2019)

ORDIN Nr. 1719/2019 din 25 februarie 2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (M.O. Nr.166/2019)

ORDIN Nr. 169/2019 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoaneleimpozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizeazătrimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţieintracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şiconţinutului unor formulare (M.O. Nr.154/2019)


Săptămâna 18-22 februarie 2019

ORDIN Nr. 426/2019 din 20 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutuluiformularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. Nr.140/2019)


Săptămâna 11-15 februarie 2019

ORDIN Nr. 611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (M.O. Nr.123/2019)

ORDIN Nr. 114/2019 din 21 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune'' (M.O. Nr.109/2019)


Săptămâna 4-8 februarie 2019

Ordinul nr. 103/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O. Nr.87/2019)


Săptămâna 28-31 ianuarie 2019

ORDIN Nr. 167/2019 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazulînregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobareaProcedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicităînregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii deînregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. Nr.80/2019)

ORDONANȚĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. Nr.79/2019)

Ordinul nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M.O. Nr.72/2019)

Ordinul nr. 128/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug (M.O. Nr.70/2019)

Ordinul nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (M.O. Nr.68/2019)

Ordinul nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" (M.O. Nr.67/2019)


Săptămâna 21-25 ianuarie 2019

Ordinul nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central (M.O. Nr.61/2019)

Ordinul nr. 147/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018 (M.O. Nr.57/2019)


Săptămâna 14-18 ianuarie 2019

Decretul nr. 59/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. Nr.44/2019)

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. Nr.44/2019)

Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (M.O. Nr.43/2019)

Ordinul nr. 3369/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M.O. Nr.41/2019)

Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.40/2019)

Ordinul nr. 78/2019 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019 (M.O. Nr.39/2019)

ORDIN Nr. 51/2019 din 11 ianuarie 2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată (M.O. Nr.38/2019)

ORDIN Nr. 48/2019 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 "Declarație informativă privindimpozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207"Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari devenit nerezidenți"  (M.O. Nr.38/2019)

Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O. Nr.35/2019)


Săptămâna 7-11 ianuarie 2019

Decretul nr. 41/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M.O. Nr.33/2019)

LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. Nr.33/2019)

Ordinul nr. 3903/2018 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 (M.O. Nr.29/2019)

Decretul nr. 39/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. Nr.28/2019)

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În vigoare de la 13 ianuarie 2019. (M.O. Nr.28/2019)

ORDIN Nr. 3899/2018 din 27 decembrie 2018pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (M.O. nr.26/2019)

Ordinul nr. 3896/2018 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice. În vigoare de la 09 ianuarie 2019 (M.O.nr.20/2019)

ORDIN Nr. 3200/2018 din 20 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarațieprivind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele" (M.O. nr.18/2019)

ORDIN Nr. 3898/2018 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile deaplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M.O.nr. 14/2019)


Săptămâna 1-4 ianuarie 2019

Decretul nr. 1295/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. În vigoare de la 03 ianuarie 2019 (M.O. Nr.4/2019)

Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal În vigoare de la 06 ianuarie 2019 (M.O. Nr.4/2019)

LEGE Nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 3/2019)