RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2011

             

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 27 – 30 decembrie 2011

3.578.

Ordin nr. 3578/2011 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.922/2011).

3.596.

Ordin nr. 3596/2011 - privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.927/2011).

119.

Ordonanţă de urgenţă nr. 119/2011 - privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale (M.O. nr.929/2011).

3.022.

Ordin nr. 3022/2011 - privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 (M.O. nr.931/2011).

897.

Ordin nr. 897/2011 - privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 (M.O. nr.932/2011).

898.

Ordin nr. 898/2011 - privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 420/2010 (M.O. nr.932/2011).

125.

Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.938/2011).

3.642.

Ordin nr. 3642/2011 - privind depunerea declaraţiilor fiscale (M.O. nr.941/2011).

3.729.

Ordin nr. 3729/2011 - pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.434/2010 (M.O. nr.942/2011).

Pentru detalii suplimentare consultaţi: www.infofisc.ro
www.monitoruloficial.ro

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 19 – 23 decembrie 2011

291.

Lege nr. 291/2011 - pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 (M.O. nr.900/2011).

969.

Decret nr. 969/2011 - privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 (M.O. nr.900/2011).

16.

Ordin nr. 16/2011 - pentru modificarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 (M.O. nr.908/2011).

 

Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la Conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 (M.O. nr.917/2011).

 

Protocol la Conventia dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. (M.O. nr.917/2011).

 

Decret nr. 934/2011 - privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 (M.O. nr.917/2011).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 12 – 16 decembrie 2011

283.

Lege nr. 283/2011 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (M.O. nr.887/2011).

961.

Decret nr. 961/2011 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (M.O. nr.887/2011).

287.

Lege nr. 287/2011 - privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare (M.O. nr.894/2011).

965.

Decret nr. 965/2011 - pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare (M.O. nr.894/2011).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 5 – 9 decembrie 2011

 

1.165.

Decizie nr. 1165/2011 - referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) şi (2), art. 103 lit. h) şi art. 104 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr.855/2011).

1.166.

Decizie nr. 1166/2011 - referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) şi art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr.855/2011).

268.

Ordin nr. 268/2011 - privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale (M.O. nr.855/2011).

1.252.

Ordin nr. 1252/2011 - privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
(M.O. nr.855/2011).

 

Lege nr. 672/2002(r1) - privind auditul public intern (M.O. nr.856/2011).

238.

Lege nr. 238/2011 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (M.O. nr.861/2011).

903.

Decret nr. 903/2011 - privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (M.O. nr.861/2011).

240.

Lege nr. 240/2011 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare (M.O. nr.864/2011).

1.172.

Hotărâre nr. 1172/2011 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (M.O. nr.864/2011).

908.

Decret nr. 908/2011 - privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (M.O. nr.865/2011).

910.

Decret nr. 910/2011 - privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (M.O. nr.865/2011).

246.

Lege nr. 246/2011 - pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr.865/2011).

2.875.

Ordin nr. 2875/2011 - privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale (M.O. nr.871/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 28 noiembrie 2 decembrie 2011

9.129.

Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind abilitarea unor birouri vamale şi direcţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale de a efectua formalităţi vamale cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (M.O. nr.846/2011).

2.448.

Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011 (M.O. nr.848/2011).

222.

Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O. nr.852/2011).

862.

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O. nr.852/2011).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 21 – 25 noiembrie 2011

2.795.

Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA (M.O. nr.824/2011).

98.

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat (M.O. nr.827/2011).

259/2.842.

Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale (M.O. nr.838/2011).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 14 – 18 noiembrie 2011

3.389.

Ordin al presedintelui Agentiei nationale de Administrare Fiscala privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere (M.O. nr.804/2011).

253.

Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în România (M.O. nr.813/2011).

1.554.

Ordin al ministrului sanatatii privind desemnarea Laboratorului de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti ca laborator naţional de referinţă pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele (M.O. nr.813/2011).

1.545.

Ordin al ministrului sanatatii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic (M.O. nr.814/2011).

3.392.

Ordin al presedintelui Agentiei nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr.816/2011).

2.557.

Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (M.O. nr.817/2011).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 7 – 11 noiembrie 2011

894.

Ordin privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.787/2011).

5.564.

Ordin privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia (M.O. nr.790/2011).

1.078.

Hotărâre privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 (M.O. nr.791/2011).

3.395.

Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" (M.O. nr.794/2011).

1.100.

Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 (M.O. nr.795/2011).

1.788/C

Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (M.O. nr.800/2011).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 31 octombrie – 4 noiembrie 2011

2.677.

Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (M.O. nr.764/2011).

187.

Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (M.O. nr.766/2011).

767.

Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (M.O. nr.766/2011).

2.721.

Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 (M.O. nr.767/2011).

2.727.

Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2011 (M.O. nr.767/2011).

1.037.

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.O. nr.775/2011).

3.374.

Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.779/2011).

191.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr.780/2011).

780.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr.780/2011).

37.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (M.O. nr.780/2011).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 24 – 28 octombrie 2011

2.667.

Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2003/2011 (M.O. nr.743/2011).

3.294

Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administratie Fiscala privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale (M.O. nr.747/2011).

14.

Hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali (M.O. nr.753/2011).

2.029/C

Ordin al ministrului justitiei privind modificarea anexei A1 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării (M.O. nr.754/2011).

3.347

Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78¹ alin. (1) lit. (a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.754/2011).

2.696.

Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal (M.O. nr.756/2011).

2.706

Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.761/2011).

2.667.

Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2003/2011 (M.O. nr.743/2011).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 17 – 21 octombrie 2011

178.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr.30/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă (M.O. nr.730/2011).

184.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale (M.O. nr.733/2011).

 

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.738/2011).

3.333.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile de delegare a competenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare (M.O. nr.742/2011).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 10 – 14 octombrie 2011

2.618.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (M.O. nr.712/2011).

3.253.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale (M.O. nr.713/2011).

3.261.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (011) „Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății” (M.O. nr.727/2011).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 3 – 7 octombrie 2011

3.193.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora (M.O. nr.698/2011).

3.194.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe alocarea adăugată”, precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (M.O. nr.698/2011).

3.139.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, a modelului și conținutului formularului „Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat (M.O. nr.699/2011).

2.556.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și Atestatului pentrudistribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, în condițiile art. 244(1) alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (M.O. nr.705/2011).

1.927/C.

Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011 (M.O. nr.707/2011).

2.604.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.707/2011).

3.138.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun” și ale formularului „Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (M.O. nr.707/2011).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 26 septembrie – 1 octombrie 2011

77.

Ordonanță de urgență privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (M.O. nr.680/2011).

2.651.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență (M.O. nr.682/2011).

2.570.

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M.O. nr.686/2011).

32.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României (M.O. nr.695/2011).

79.

Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.696/2011).

2.204.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2011 (M.O. nr.697/2011).

2.205.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011 (M.O. nr.697/2011).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 19 - 23 septembrie 2011

1.786/C

Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia (M.O. nr.666/2011).

30.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2011 (M.O. nr.676/2011).

3.154.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind opțiunea pentru depunerea lunară a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.677/2011).

3.162.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” (M.O. nr.677/2011).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 12 - 16 septembrie 2011

1.749/C

Ordin al ministrului justiției privind modificarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/2010 (M.O. nr.655/2011).

15.

Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat (M.O. nr.658/2011).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 5 - 9 septembrie 2011

668.

Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (M.O. nr.631/2011).

645.

Hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (M.O. nr.645/2011).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 29 august - 2 septembrie 2011

13.

Ordonanță privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (M.O. nr.607/2011).

2.441.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.003/2011 (M.O. nr.608/2011).

2.467.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2011 (M.O. nr.611/2011).

2.461.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes'' (M.O. nr.613/2011).

823.

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.616/2011).

2.443.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice (M.O. nr.618/2011).

773.

Hotărâre privind modificarea și completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 (M.O. nr.620/2011).

23.

Ordonanță privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.622/2011).

28.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2011 (M.O. nr.622/2011).

29.

Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.626/2011).

30.

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.627/2011).

25.

Ordonanță pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (M.O. nr.628/2011).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 22 – 26 august 2011

2.389.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1 ), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (M.O. nr.597/2011).

14.

Ordonanță pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr.604/2011).


 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 16 – 19 august 2011

680.

Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției dintre România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993 (M.O. nr.577/2011).

26.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie—23 august 2011 (M.O. nr.577/2011).

2.247.

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M.O. nr.581/2011).

817.

Hotărâre pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 (M.O. nr.586/2011 ).

1.918.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic (M.O. nr.587/2011 ).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 8 – 12 august 2011

1.832/856.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere (M.O. nr.561/2011).

2.382.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.563/2011).

803.

Hotărâre privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozițiile art. 71 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora (M.O. nr.570/2011).

797.

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităților vamale la transporturile rutiere internaționale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975 (M.O. nr.575/2011 ).

12.

Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr.575/2011 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 1 – 5 august 2011

25.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna august 2011 (M.O. nr.544/2011).

10

Hotărâre privind aprobarea Registrului consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală (M.O. nr.548/2011).

754.

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate și a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M.O. nr.553/2011).

624.

Ordin privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 400/2010 (M.O. nr.559/2011 ).

10.

Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare (M.O. nr.560/2011 ).

11.

Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (M.O. nr.560/2011 ).

 LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 25 – 29 iulie 2011

2.239.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate (M.O. nr.522/2011 ).

2.317.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului (M.O. nr.522/2011)

2.336.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publiceeschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului (M.O. nr.523/2011 ).

2.357.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2011 (M.O. nr.531/2011 ).

2.358.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2011 (M.O. nr.538/2011 ).

 LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 18 – 22 iulie 2011

154.

Lege pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.510/2011).

632.

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.510/2011).

2.286.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61—65 și ale art. 74—80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (M.O. nr.515/2011).

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 11 – 15 iulie 2011

149.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.490/2011).

627.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.490/2011).

151.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.493/2011).

629.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M.O. nr.493/2011 ).

2.230.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) și art. 144 (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006 (M.O. nr.498/2011 ).

 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.505/2011 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 4 – 8 iulie 2011

 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (M.O. nr.469/2011).

1.062/458.

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (M.O. nr.473/2011).

2.234.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici (M.O. nr.483/2011).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 27 iunie – 1 iulie 2011

642.

Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de țigarete (M.O. nr.447/2011).

2.224.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare (M.O. nr.450/2011).

131.

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (M.O. nr.452/2011).

608.

Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (M.O. nr.452/2011).

132.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.452/2011).

609.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.452/2011).

2.215.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 296 (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.455/2011).

2.220.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și a comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (M.O. nr.456/2011).

2.221.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și a comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul programului „Prima casă" (M.O. nr.456/2011).

2.222.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (M.O. nr.456/2011).

59.

Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în omeniul pensiilor (M.O. nr.457/2011).

68.

Ordonanță de urgență privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/200 (M.O. nr.457/2011).

2.229.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011 (M.O. nr.457/2011).

5.015.

Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE Turcia (M.O. nr.457/2011).

63.

Ordonanță de urgență pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.460/2011).

2.351.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 (M.O. nr.464/2011).

22.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2011 (M.O. nr.464/2011).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 20 - 24 iunie 2011

109.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr.428/2011 ).

568.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr.428/2011 ).

569.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (M.O. nr.428/2011 ).

111.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (M.O. nr.428/2011 ).

570.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (M.O. nr.428/2011 ).

106.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.O. nr.429/2011 ).

565.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.O. nr.429/2011 ).

115.

Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M.O. nr.429/2011 ).

574.

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M.O. nr.429/2011 ).

125.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.433/2011 ).

585.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.433/2011 ).

126.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.433/2011 ).

586.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.433/2011 ).

124.

Ordin al ministrului administrației și internelor privind activitățile desfășurate la nivelul Ministerului Administrației și Internelor de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese (M.O. nr.433/2011 ).

2.142.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.433/2011 ).

20.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai—23 iunie 2011 (M.O. nr.436/2011 ).

2.200.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 (M.O. nr.439/2011 ).

2.223.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor (M.O. nr.441/2011 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 14 - 17 iunie 2011

784.

Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (M.O. nr.413/2011 ).

1.616.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (M.O. nr.415/2011 ).

2.152.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat (M.O. nr.415/2011 ).

2.117.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului și conținutului unor documente și formulare utilizate în activitatea de inspecție fiscală la persoane fizice (M.O. nr.418/2011 ).

100.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O. nr.426/2011 ).

559.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O. nr.426/2011 ).

102.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.426/2011 ).

561.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.426/2011 ).

103.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (M.O. nr.426/2011 ).

562.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (M.O. nr.426/2011 ).

603.

Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale (M.O. nr.426/2011 ).

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 6 10 iunie 2011

70.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare (M.O. nr.396/2011 ).

517.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare (M.O. nr.396/2011 ).

2.014.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (M.O. nr.396/2011 ).

2.156.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor (M.O. nr.398/2011 ).

92.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii (M.O. nr.402/2011 ).

549.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii (M.O. nr.402/2011 ).

94.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.404/2011 ).

551.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscal (M.O. nr.404/2011 ).

95.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (M.O. nr.404/2011 ).

564.

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (M.O. nr.407/2011 ).

785.

Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (M.O. nr.407/2011 ).

71.

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.409/2011 ).

518.

Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.O. nr.409/2011 ).

88.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.411/2011 ).

545.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.411/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 30 mai – 3 iunie 2011

2.042.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011 (M.O. nr.380/2011 ).

2.137.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.380/2011 ).

49.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale (M.O. nr.381/2011 ).

18.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iunie 2011 (M.O.nr.383/2011 ).

2.146.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București (M.O. nr.386/2011 ).

2.147.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O. nr.386/2011 ).

2.151.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal (M.O. nr.390/2011 ).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 23 – 27 mai 2011

1.474.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 (M.O. nr.360/2011 ).

1.984.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (M.O. nr.361/2011 ).

2.017.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (M.O. nr.362/2011 ).

2.016.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 (M.O. nr.372/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 16 – 20 mai 2011

433.

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (M.O. nr.345/2011 ).

 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr.345/2011 ).

17.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie — 23 mai 2011 (M.O. nr.349/2011 ).

46.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (M.O. nr.350/2011 ).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 9 – 13 mai 2011

62.

Legea dialogului social (M.O. nr.322/2011 ).

460.

Decret privind promulgarea Legii dialogului social (M.O. nr.322/2011 ).

1.787/1.171.

Ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială (M.O. nr.331/2011 ).

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 2 -6 mai 2011

1.439/1.930.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr.300/2011 ).

1.936.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2011 (M.O. nr.300/2011 ).

15.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2011 (M.O. nr.300/2011).

42.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (M.O. nr.303/2011).

1.925.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.901/2010 (M.O. nr.311/2011 ).

6/87.

Ordin al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (M.O. nr.315/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 25 – 29 aprilie 2011

1.825.

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea evidenței pe plătitori, declararea, constatarea și controlul contribuțiilor prevăzute la art. 363¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea contestațiilor și încasarea contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010 (M.O. nr.295/2011)

1.924. Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011 (M.O. nr. 298/2011)

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 18 – 22 aprilie 2011

1.865.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (M.O. nr.271/2011)

1.967.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentruaprobarea modelului și conținutului unui formular (M.O. nr.271/2011)

52.

Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr.276/2011)

431.

Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr.276/2011)

1.872.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011 (M.O. nr.278/2011)

1.873.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 (M.O. nr.278/2011)

1.874.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011 (M.O. nr.278/2011)

1.977.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr.282/2011)

14.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie—23 aprilie 2011 (M.O. nr.282/2011)

202.

Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România (M.O. nr.282/2011)

37.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente (M.O. nr.285/2011)
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 11 – 15 aprilie 2011

35.

Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale (M.O. nr.253/2011)

1.930/623/ 431/186

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea obligațiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare și transmitere a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.254/2011)

337.

Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului adițional la Protocolul de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 (M.O. nr.260/2011)

1.957.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule (M.O. nr.265/2011)

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 4 – 8 aprilie 2011

1.825.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009 (M.O. nr.235/2011 ).

1.805.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligațiuni denominate în euro pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1.500 milioane euro, cu o scadență de minimum 5 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției (M.O. nr.236/2011 ).

1.817.

Ordin al ministrului finanțelor publice privin completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (M.O. nr.236/2011 ).

1.801.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare (M.O. nr.238/2011 ).

1.932.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.244/2011 ).

46.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.245/2011 ).

416.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.245/2011 ).

1.853.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (M.O. nr.249/2011 ).

 LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2011

1.823.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011 (M.O. nr.222/2011)

39.

Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 51¹ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.O. nr.224/201)

294.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 51¹ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.O. nr.224/2011)

12.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna aprilie 2011(M.O. nr.230/2011)

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 21 - 25 martie 2011

3.

Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr.193/2011 ).

1.765.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (M.O. nr.195/2011 ).

29.

Ordonanță de urgență privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (M.O. nr.200/2011 ).

11.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie—23 martie 2011 (M.O. nr.201/2011 ).

34.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (M.O. nr.205/2011 ).

277.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (M.O. nr.205/2011 ).

37.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare (M.O. nr.205/2011 ).

280.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare (M.O. nr.205/2011 ).

30.

Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (M.O. nr.205/2011 ).

 
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 14 - 18 martie 2011

1.719.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (M.O. nr.176/2011 ).

13.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M.O. nr.179/2011 ).

254.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare (M.O. nr.179/2011 ).

14.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.183/2011 ).

255.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.183/2011 ).

22.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice (M.O. nr.184/2011 ).

263.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice (M.O. nr.184/2011 ).

24.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (M.O. nr.184/2011 ).

265.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (M.O. nr.184/2011 ).

13.

Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (M.O. nr.185/2011 ).

5.

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 (M.O. nr.185/2011 ).

1.718.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M.O. nr.186/2011 ).

426.

Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996 și regulamentele emise în aplicarea acesteia (M.O. nr.186/2011 ).

248.

Hotărâre privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate (M.O. nr.191/2011 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 7 - 11 martie 2011

5.

Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2011 (M.O. nr.168/2011 ).

6.

Hotărâre privind convocarea Conferinței naționale anuale a Camerei Consultanților Fiscali din România (M.O. nr.168/2011).

1.083.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaților angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau și completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă (M.O. nr.171/2011 ).

123.

Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002 (M.O. nr.172/2011 ).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 28 februarie - 4 martie 2011

9.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna martie
2011 (M.O. nr.149/2011 ).

150.

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.150/2011).

1.688.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011 (M.O. nr.152/2011 ).

15.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr.153/2011 ).

4.

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea (M.O. nr.155/2011 ).

2.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr.158/2011 ).

241.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr.158/2011 ).

8.

Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă (M.O. nr.159/2011 ).

247.

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă (M.O. nr.159/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 21 - 25 februarie 2011

724.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare (M.O. nr.131/2011 ).

46/C.

Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (M.O. nr.133/2011 ).

1.654.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor bănești primite sub formă de donații pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.810/2010 (M.O. nr.137/2011 ).

33/1.633.

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O. nr.138/2011 ).

1.649.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (M.O. nr.140/2011 ).

1.752.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 (M.O. nr.141/2011 ).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 14 - 18 februarie 2011

 

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (M.O.nr.115/2011 ).

62.

Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Normele privind privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.193/2004 (M.O. nr.119/2011 ).

7.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie—23 februarie 2011 (M.O. nr.124/2010 ).

1.635.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (M.O. nr.126/2011 ).

 
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 7 - 11 februarie 2011

86/344.

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarațieinventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr.101/2011 ).

233.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.101/2011 ).

1.080.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.103/2011 ).

1.081

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informativ (M.O. nr.103/2011 ).

96.

Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (M.O. nr.108/2011 ).


 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 31 ianuarie - 4 februarie 2011

90.

Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabil (M.O. nr.77/2011 ).

52.

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.78/2011 ).

5.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna februarie 2011 (M.O. nr.84/2011 ).

53/25.

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr.85/2011 ).

95.

Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare (M.O. nr.87/2011 ).

232.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura de predare primire a informațiilor și/sau a documentelor privind creanțele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor (M.O. nr.88/2011 ).

73.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.89/2011 ).

183.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr.91/2011 ).

40.

Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.91/2010 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 24 - 28 ianuarie 2011

76.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurilor și modalităților de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, și din drepturile care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, precum și de reținere și gestionare a cheltuielilor legale (M.O. nr.60/2011 ).

85.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M.O. nr.66/2011 ).

52.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii și contribuții sociale și procedura de declarare a obligațiilor prevăzute în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 (M.O. nr.68/2011 ).

120.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional” și „Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional” (M.O. nr.74/2011 ).

26.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI (M.O. nr.76/2011 ).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 17 - 21 ianuarie 2011

2.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010—23 ianuarie 2011 (M.O. nr.38/2011 ).

3.

Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2011 (M.O. nr.38/2011 ).

11.

Ordin al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicației informatice privind transmiterea în format electronic a informațiilor conform art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice (M.O. nr.44/2011 ).

9.880 / 2010.

Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 (M.O. nr.45/2011 ).

59.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010 (M.O. nr.46/2011 ).

55.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr.47/2011 ).

30.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr.54/2011 ).

29.

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 (M.O. nr.54/2011 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 10 - 14 ianuarie 2011

2.922/C/2010

2.922/C/2010. — Ordin al ministrului justiției privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995 (M.O. nr.19/2011 ).

2.924/C/2010

Ordin al ministrului justiției pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 943/C/2005 (M.O. nr.19/2011 ).

34.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor (M.O. nr.21/2011 ).

13.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) „Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal” (M.O. nr.25/2011 ).

1.759/ 2010/1

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind completarea Clasificării ocupațiilor din România (M.O. nr.27/2011 ).

5.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și alormularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare (M.O. nr.35/2011 ).

52.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor și la jocurile de noroc tip slot-machine (M.O. nr.37/2011 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 3 - 7 ianuarie 2011

1.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna ianuarie 2011 (M.O. nr.3/2011 ).