CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2012

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 24 – 28 decembrie 2012

1.950.

Ordin nr. 1950 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.887/2012 ).

1.717.

Ordin nr. 1717 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal  (M.O. nr.896/2012 ).

1.309.

Hotarare nr. 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013  (M.O. nr.898/2012 ).

Pentru detalii suplimentare consultaţi: www.infofisc.ro
                                                            
www.monitoruloficial.ro

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 17 – 21 decembrie 2012

1.913.

Ordin nr. 1913 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.850/2012 ).

1.708.

Ordin nr. 1708 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice (M.O. nr.852/2012 ).

1.951.

Ordin nr. 1951 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic  (M.O. nr.856/2012 ).

1.690.

Ordin nr. 1690 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile  (M.O. nr.857/2012 ).

1.720.

Ordin nr. 1720 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012  (M.O. nr.871/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 10 – 14 noiembrie 2012

1.662.

Ordin nr. 1662 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011  (M.O. nr.842/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 3 – 7 decembrie 2012

1.822.

Ordin nr. 1822 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti  (M.O. nr.809/2012 ).

1.823.

Ordin nr. 1823 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili  (M.O. nr.809/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 26 – 30 noiembrie 2012

1.790.

Ordin nr. 1790 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"  (M.O. nr.791/2012 ).

1.519.

Ordin nr. 1519 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare  (M.O. nr.792/2012 ).

1.768.

Ordin nr. 1768 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal  (M.O. nr.795/2012 ).

222.

Lege nr. 222 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa  (M.O. nr.796/2012 ).

717.

Decret nr. 717 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa  (M.O. nr.796/2012 ).

1.525.

Ordin nr. 1525 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, si a formularului "Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii", cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995  (M.O. nr.796/2012 ).

1.714.

Ordin nr. 1714 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare  (M.O. nr.798/2012 ).

2.423.

Ordin nr. 2423 privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic  (M.O. nr.799/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 19 – 23 noiembrie 2012

68.

Ordonanta de urgenta nr. 68 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.778/2012 ).

1.751.

Ordin nr. 1751 AL Ppresedintelui ANAF privind legitimatiile de verificare fiscala  (M.O. nr.782/2012 ).

2.

Norme in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei  (M.O. nr.783/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna  12 – 16 noiembrie 2012

1.449.

Ordin nr. 1449 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent  (M.O. nr.763/2012 ).

208.

Lege nr. 208 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.772/2012 ).

697.

Decret nr. 697 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.772/2012 ).

209.

Lege nr. 209 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.772/2012 ).

698.

Decret nr. 698 din 12 noiembrie 2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.772/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 5 – 9 noiembrie 2012

196.

Lege nr. 196 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice  (M.O. nr.743/2012 ).

671.

Decret nr. 671 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice  (M.O. nr.743/2012 ).

202.

Lege nr. 202 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.743/2012 ).

677.

Decret nr. 677 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.743/2012 ).


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 22 – 26 octombrie 2012

12.

Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012  (M.O. nr.715/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 15 – 19 octombrie 2012

1.330.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.706/2012 ).

1.339.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.706/2012 ).

1.529.

Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" (M.O. nr.707/2012 ).

177.

Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.712/2012 ).

644.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.712/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 8 – 12 octombrie 2012

162.

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.691/2012 ).

617.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.691/2012 ).

24.

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare  (M.O. nr.692/2012 ).

2.028.

Ordin al vicepresedintelui ANAF pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara  (M.O. nr.693/2012 ).

1.400.

Ordin al presedintelui ANAF privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente  (M.O. nr.695/2012 ).

656.

Lege nr. 656 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism (republicare, 2012)  (M.O. nr.702/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 1 – 5 octombrie 2012

1.272.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012
 (M.O. nr.679/2012 ).

1.273.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna octombrie 2012  (M.O. nr.679/2012 ).

156.

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  (M.O. nr.680/2012 ).

603.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  (M.O. nr.680/2012 ).

157.

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare  (M.O. nr.680/2012 ).

604.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare (M.O. nr.680/2012 ).

1.284.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.684/2012 ).

1.286.


Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
 (M.O. nr.687/2012 ).

1.297.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, de aplicare a prevederilor art. 7, alin (14) din ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.687/2012 ).

1.436.

Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.688/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 17 – 21 septembrie 2012

1.248.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009  (M.O. nr.666/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 10 – 14 septembrie 2012

1.352.

Ordin al presedintelui ANAF privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale  (M.O. nr.654/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 3 – 7 septembrie 2012

1.163.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2012  (M.O. nr.630/2012 ).

47.

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
 (M.O. nr.635/2012 ).

1.303.

Ordin al presedintelui ANAF privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale  (M.O. nr.637/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 27 august – 1 septembrie 2012

1.119.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011  (M.O. nr.616/2012 ).

1.235.

Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic  (M.O. nr.619/2012 ).

15.

Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.621/2012 ).

23.

Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati  (M.O. nr.624/2012 ).

1.151.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.629/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 20 – 24 august 2012

1.087.

Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 26/2011 (M.O. nr.592/2012 ).

1.834.

Ordin al vicepresedintelui ANAF pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile (M.O. nr.595/2012 ).

854.

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Hotararii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si a Hotararii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare (M.O. nr.596/2012 ).

1.107.

Ordin al ministrului finantelor publice privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale  (M.O. nr.598/2012 ).

1.042.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"  (M.O. nr.600/2012 ).

1.118.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 (M.O. nr.603/2012 ).

44.

Ordonanta de urgenta privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M.O. nr.606/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 13 – 17 august 2012

232.

Ordin al presedintelui Oficiului National de prevenire si Combatere a Spalarii banilor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare si Actiune Împotriva Retelelor Financiare Ilegale din Republica Franceza (TRACFIN) cu privire la cooperarea in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism  (M.O. nr.581/2012 ).

1.135.

Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.582/2012 ).

1.180.

Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.587/2012 ).

1.092.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia  (M.O. nr.590/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 6 – 10 august 2012

1.076.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind incasarea sumelor reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale  (M.O. nr.558/2012 ).

1.100.

Ordin al presedintelui ANAF privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular (M.O. nr.569/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 30 iulie – 3 august 2012

760.

Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (M.O. nr.538/2012 ).

1.039.

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2012  (M.O. nr.542/2012 ).

134/2010. 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M.O. nr.545/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 16 – 20 iulie 2012

23.

Circulara nr. 23 din 16 iulie 2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2012 (M.O. nr.499/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 9 – 13 iulie 2012

106.

Lege nr. 106 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.461/2012 ).

455.

Decret nr. 455 din 3 iulie 2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.461/2012 ).

665.

Hotarare nr. 665 din 4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (M.O. nr.481/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 2 – 6 iulie 2012

917.

Ordin nr. 917 din 28 iunie 2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012  (M.O. nr.449/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 25 – 29 iunie 2012

846.

Ordin nr. 846 din 15 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.577/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti  (M.O. nr.424/2012 ).

847.

Ordin nr. 847 din 15 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili  (M.O. nr.424/2012 ).

891.

Ordin nr. 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate  (M.O. nr.429/2012 ).

892.

Ordin nr. 892 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ (M.O. nr.430/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 18 – 22 iunie 2012

19.

Circulară nr. 19/2012 - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2012 (M.O. nr.410/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 4 – 8 iunie 2012

24.

Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.384/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 28 mai – 1 iunie 2012

 

774.

Ordin nr. 774/2012 - Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2012 (M.O. nr.374/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 21 – 25 mai 2012

714.

Ordin nr. 714/2012 - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii (M.O. nr.350/2012 ).

7.

Regulament nr. 7/2012 - privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului (M.O. nr.350/2012 ).

700.

Ordin nr. 700/2012 - pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.356/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 14 – 18 mai 2012

17.

Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2012 - privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr.336/2012 ).


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 7 – 11 mai 2012

15.

ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice (M.O. nr.306/2012 ).

640.

Ordin nr. 640/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată" (M.O. nr.316/2012 ).

647.

Ordin nr. 647/2012 - privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.316/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 30 aprilie – 4 mai 2012

570.

Ordin nr. 570/2012 - privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2012 (M.O. nr.288/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 16 – 20 aprilie 2012

479.

Ordin nr. 479/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012 (M.O. nr.254/2012 ).

63.

Lege nr. 63/2012 - pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O. nr.258/2012 ).

354.

Decret nr. 354/2012 - privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O. nr.258/2012 ).

13.

Circulară nr. 13/2012 - privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2012 (M.O. nr.262/2012 ).

14.

Circulară nr. 14/2012 - privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012 (M.O. nr.262/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 9 – 13 aprilie 2012

136.

Ordin nr. 136/2012 - privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru (M.O. nr.250/2012 ).

108.

Decizie nr. 108/2012 - privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012 (M.O. nr.251/2012 ).

507.

Ordin nr. 507/2012 - pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M.O. nr.251/2012 ).


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 2 – 6 aprilie 2012

415.

Ordin nr. 415/2012 - privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012 (M.O. nr.217/2012 ).

649.

Ordin nr. 649/2012 - privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.O. nr.224/2012 ).

615.

Ordin nr. 615/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor (M.O. nr.225/2012 ).

6.

Ordin nr. 6/2012 - pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere în conturile asigurătorilor a primelor de asigurare încasate de intermediarii în asigurări (M.O. nr.225/2012 ).

479.

Ordin nr. 479/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M.O. nr.227/2012 ).

256.

Hotărâre nr. 256/2012 - pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete (M.O. nr.233/2012 ).

418.

Ordin nr. 418/2012 - pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M.O. nr.234/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 26 – 30 martie 2012

9.

Circulară nr. 9/2012 - privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012 (M.O. nr.195/2012 ).

418.

Ordin nr. 418/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal" (M.O. nr.199/2012 ).

12.

Circulară nr. 12/2012 - privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (M.O. nr.213/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 5 – 9 martie 2012

208.

Ordin nr. 208/2012 - pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile (M.O. nr.145/2012 ).

101.

Hotărâre nr. 101/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare (M.O. nr.148/2012 ).

30/276.

Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurle si al ministrului finantelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit (M.O. nr.148/2012 ).

492/C/205.

Ordin al ministrului justitiei si al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (M.O. nr.148/2012 ).

363.

Ordin nr. 363/2012 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (M.O. nr.152/2012 ).

283.

Ordin nr. 283/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale (M.O. nr.158/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 27 februarie – 2 martie 2012

144.

Ordin nr. 144/2012 - pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative (M.O. nr.137/2012 ).

207.

Ordin nr. 207/2012 - privind aprobarea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile (M.O. nr.138/2012 ).

270.

Ordin nr. 270/2012 - privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012 (M.O. nr.139/2012 ).


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 20 – 24 februarie 2012

225.

Ordin nr. 225/2012 - privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit annual (M.O. nr.122/2012 ).

245.

Ordin nr. 245/2012 - privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora (M.O. nr.128/2012 ).

247.

Ordin nr. 247/2012 - privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.129/2012 ).

191.

Ordin nr. 191/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr.133/2012 ).

 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 13 – 17 februarie 2012

155.

Ordin nr. 155/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr.119/2012 ).

163.

Ordin nr. 163/2012 - privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.120/2012 ).

  

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 6 – 10 februarie 2012

110.

Ordin nr. 110/2012 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.94/2012 ).

99.

Ordin nr. 99/2012 - pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România (M.O. nr.96/2012 ).

108.

Ordin nr. 108/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.99/2012 ).

138.

Ordin nr. 138/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia (M.O. nr.109/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 30 ianuarie – 3 februarie 2012

2.

Ordonanţă nr. 2/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.71/2012 ).

65.

Ordin nr. 65/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr.71/2012 ).

52.

Ordin nr. 52/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.72/2012 ).

74.

Ordin nr. 74/2012 - pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice (M.O. nr.73/2012 ).

70.

Ordin nr. 70/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr.75/2012 ).

78.

Ordin nr. 78/2012 - pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.75/2012 ).

50.

Hotărâre nr. 50/2012 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.78/2012 ).


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 23 - 27 ianuarie 2012

53.

Ordin nr. 53/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum şi ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal" (M.O. nr.60/2012 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 16 - 20 ianuarie 2012

33.

Ordin nr. 33/2012 - pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare" (M.O. nr.33/2011 ).

24.

Ordin nr. 24/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (M.O. nr.37/2011 ).

52.

Ordin nr. 52/2012 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (M.O. nr.46/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 9 - 13 ianuarie 2012

2.993/2011.

Ordin nr. 2993/2011 - privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" si a Ordinului ministrului economiei si finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (M.O. nr.14/2012).

17.

Ordin nr. 17/2012 - privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.19/2012).

18.

Ordin nr. 18/2012 - pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011 (M.O. nr.19/2012).

14.

Lege nr. 14/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.20/2012).

17.

Decret nr. 17/2012 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.20/2012).

15.

Lege nr. 15/2012 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (M.O. nr.20/2012).

18.

Decret nr. 18/2012 - privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (M.O. nr.20/2011 ).

16.

Lege nr. 16/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale (M.O. nr.20/2011 ).

19.

Decret nr. 19/2012 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale (M.O. nr.20/2011 ).

22.

Lege nr. 22/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (M.O. nr.28/2011 ).

25.

Decret nr. 25/2012 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (M.O. nr.28/2011 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES

Săptămâna 3 - 6 ianuarie 2012

3.665/2011.

Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (M.O. nr.1/2012).

3025/2011.

Ordin nr. 3025/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă” (M.O. nr.4/2012).

3026/2011.

Ordin nr. 3026/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală (M.O. nr.4/2012).

3027/2011.

Ordin nr. 3027/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
(M.O. nr.4/2012).

3028/2011.

Ordin nr. 3028/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu (M.O. nr.4/2012).

3029/2011.

Ordin nr. 3029/2011 - privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (M.O. nr.4/2012).

65/2009.

Hotărâre nr. 65/2009 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (M.O. nr.6/2012).

 

Essential SSL