RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2013

Săptămâna 23 – 29 decembrie 2013

3.806. Ordin nr. 3806 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA  (M.O. nr.833/2013)


Săptămâna 16 – 22 decembrie 2013

2.011. Ordin nr. 2011 din 13 decembrie 2013 pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" prevazut in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995  (M.O. nr.786/2013)

3.763. Ordin nr. 3763 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal"  (M.O. nr.799/2013)

2.020. Ordin nr. 2020 din 17 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013  (M.O. nr.806/2013)

2.006. Ordin nr. 2006 din 13 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului  (M.O. nr.807/2013)

344. Lege nr. 344 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  (M.O. nr.811/2013)

1.088. Decret nr. 1088 din 16 decembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  (M.O. nr.811/2013)

345. Lege nr. 345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  (M.O. nr.811/2013)

1.089. Decret nr. 1089 din 16 decembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  (M.O. nr.811/2013)

346. Lege nr. 346 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice  (M.O. nr.811/2013)

1.090. Decret nr. 1090 din 16 decembrie 2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice  (M.O. nr.811/2013)

371. Lege nr. 371 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.816/2013)

1.116. Decret nr. 1116 din 17 decembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.816/2013)


Săptămâna 09 – 15 decembrie 2013

3.751. Ordin nr. 3751 din 5 decembrie 2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare  (M.O. nr.765/2013)

329. Lege nr. 329 din 5 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013  (M.O. nr.769/2013)

Acord din 8 martie 2013 intre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit  (M.O. nr.769/2013)

1.062. Decret nr. 1062 din 4 decembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013  (M.O. nr.769/2013)


Săptămâna 02 – 08 decembrie 2013

1.920. Ordin nr. 1920 din 27 noiembrie 2013 privind procedura de actualizare a garantiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.748/2013)

1.445/1.293/2.269. Ordin nr. 1445 din 29 august 2013 pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005  (M.O. nr.749/2013)

3.721. Ordin nr. 3721 din 2 decembrie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de control a Directiei Generale Antifrauda Fiscala  (M.O. nr.752/2013)

3.713. Ordin nr. 3713 din 2 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“  (M.O. nr.753/2013)


Săptămâna 25 noiembrie – 01 decembrie 2013

1.891. Ordin nr. 1891 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata în vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri  (M.O. nr.724/2013)

1.898. Ordin nr. 1898 din 22 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009  (M.O. nr.727/2013)

3.581. Ordin nr. 3581 din 20 noiembrie 2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili  (M.O. nr.728/2013)

3.582. Ordin nr. 3582 din 20 noiembrie 2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii  (M.O. nr.728/2013)

1.916. Ordin nr. 1916 din 26 noiembrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete  (M.O. nr.739/2013)


Săptămâna 18 - 24 noiembrie 2013

303. Lege nr. 303 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.709/2013)

886. Decret nr. 886 din 15 noiembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.709/2013)

1.877. Ordin nr. 1877 din 18 noiembrie 2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013  (M.O. nr.720/2013)


Săptămâna 11 - 17 noiembrie 2013

3.494.Ordin nr. 3494 din 11 noiembrie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala  (M.O. nr.695/2013)

102. Ordonanta de urgenta nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.703/2013)

871. Hotarare nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata  (M.O. nr.703/2013)

3.504. Ordin nr. 3504 din 13 noiembrie 2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (M.O. nr.704/2013)

35. Circulara nr. 35 din 11 noiembrie 2013 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013  (M.O. nr.704/2013)

36. Circulara nr. 36 din 11 noiembrie 2013 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2013  (M.O. nr.704/2013)


Săptămâna 04 - 10 noiembrie 2013

3.449. Ordin nr. 3449 din 1 noiembrie 2013 privind sigiliile aplicate in cadrul activitatii Directiei Generale Antifrauda Fiscala  (M.O. nr.678/2013)

33.Circulara nr. 33 din 5 noiembrie 2013 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.683/2013)

3.477.Ordin nr. 3477 din 7 noiembrie 2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii in Romania de bunuri aflate in bagajele personale ale calatorilor care vin dintr-o tara terta  (M.O. nr.686/2013)


Săptămâna 28 octombrie - 03 noiembrie 2013

3.329. Ordin nr. 3329 din 17 octombrie 2013 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare  (M.O. nr.659/2013)

3.330. Ordin nr. 3330 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.664/2013)


Săptămâna 21 - 27 octombrie 2013

1.673. Ordin nr. 1673 din 3 octombrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestora (M.O. nr.645/2013)

1.711. Ordin nr. 1711 din 14 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 (M.O. nr.646/2013)

1.714/3.246. Ordin nr. 1714 din 14 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor încasate în numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale (M.O. nr.648/2013)

31. Circulara nr. 31 din 15 octombrie 2013 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii începand cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013 (M.O. nr.648/2013)

1.743. Ordin nr. 1743 din 21 octombrie 2013 privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului (M.O. nr.658/2013)

3.331. Ordin nr. 3331 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.658/2013)


Săptămâna 14 - 20 octombrie 2013

270. Lege nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice (M.O. nr.642/2013)

819. Decret nr. 819 din 14 octombrie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice  (M.O. nr.642/2013)

Săptămâna 07 - 13 octombrie 2013

262. "Lege nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" (M.O. nr.621/2013)

785. Decret nr. 785 din 1 octombrie 2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.621/2013)


Săptămâna 30 septembrie – 06 octombrie 2013

3.136. Ordin nr. 3136 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.609/2013)

29. Circulara nr. 29 din 30 septembrie 2013 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.609/2013)


Săptămâna 09 - 15 septembrie 2013

1.504. Ordin nr. 1504 din 4 septembrie 2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale  (M.O. nr.578/2013)

2.986. Ordin nr. 2986 din 9 septembrie 2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA  (M.O. nr.582/2013)


Săptămâna 02 - 08 septembrie 2013

164. Ordin nr. 164 din 29 august 2013 privind aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitatii cluburilor de poker  (M.O. nr.555/2013)

136. Ordin nr. 136 din 27 august 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare  (M.O. nr.561/2013)

1.447. Ordin nr. 1447 din 3 septembrie 2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala (M.O. nr.567/2013)


Săptămâna 26 august – 01 septembrie 2013

644. Hotarare nr. 644 din 21 august 2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc  (M.O. nr.545/2013)


Săptămâna 19 - 25 august 2013

Hotarare nr. 613 din 14 august 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004  (M.O. nr.528/2013).

Hotarare nr. 73 din 6 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici (M.O. nr.529/2013).


Săptămâna 5 – 11 august 2013

Circulara nr. 22 din 5 august 2013 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.495/2013).

Ordin nr. 1081 din 1 august 2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul si continutul unor documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala  (M.O. nr.495/2013).

Ordin nr. 1021 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane juridice“  (M.O. nr.501/2013).

Ordin nr. 1024 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale“  (M.O. nr.501/2013).

Ordin nr. 1023 din 29 iulie 2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate în activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice (M.O. nr.504/2013).

Ordin nr. 1022 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului si continutului unor documente intocmite in activitatea de inspectie fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere (M.O. nr.505/2013).


Săptămâna 29 iulie – 4 august 2013

Hotarare nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (M.O. nr.473/2013).

Hotarare nr. 514 din 24 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice  (M.O. nr.475/2013).

Ordin nr. 2333/C din 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995  (M.O. nr.479/2013).

Ordin nr. 938 din 19 iulie 2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate“  (M.O. nr.485/2013).

Ordonanta nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.490/2013).


Săptămâna 22 – 28 iulie 2013

Lege nr. 245 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005 (M.O. nr.448/2013).

Ordin nr. 966 din 11 iulie 2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013  (M.O. nr.451/2013).

Lege nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor (republicare)  (M.O. nr.451/2013).

Ordin nr. 1013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici  (M.O. nr.455/2013).

Lege nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (M.O. nr.457/2013).

Decret nr. 693 din 19 iulie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (M.O. nr.457/2013).


Săptămâna 15 – 21 iulie 2013

Ordonanta nr. 12 din 4 iulie 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.428/2013).

Ordin nr. 878 din 9 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.432/2013).

Lege nr. 227 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.433/2013).

Decret nr. 667 din 11 iulie 2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc  (M.O. nr.433/2013).

Lege nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative (M.O. nr.434/2013).

Decret nr. 661 din 11 iulie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative  (M.O. nr.434/2013).

Ordin nr. 877 din 09 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente“ (M.O. nr.439/2013).


Săptămâna 1 – 7 iulie 2013

Circulara nr. 17 din 1 iulie 2013 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (M.O. nr.397/2013).

Lege nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate  (M.O. nr.405/2013).

Ordin nr. 608 din 13 mai 2013 privind constituirea Evidentei autovehiculelor inmatriculate sau transcrise care intra sub incidenta timbrului de mediu pentru autovehicule  (M.O. nr.406/2013).


Săptămâna 24 – 30 iunie 2013

Ordin nr. 814 din 17 iunie 2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 (M.O. nr.385/2013).

Lege nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe (M.O. nr.388/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru  (M.O. nr.392/2013).

Hotarare nr. 401 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania (M.O. nr.393/2013).


Săptămâna 17 – 23 iunie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.363/2013).

 

Săptămâna 10 – 16 iunie 2013

Ordin nr. 641 din 4 iunie 2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.341/2013).

Ordin nr. 607 din 29 mai 2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.345/2013).

Ordin nr. 606 din 29 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.351/2013).


Săptămâna 3 – 9 iunie 2013

Lege nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor (M.O. nr.318/2013).

Decret nr. 567 din 28 mai 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor  (M.O. nr.318/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor masuri fiscale  (M.O. nr.320/2013).

Lege nr. 173 din 31 mai 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului  (M.O. nr.321/2013).

Ordin nr. 608 din 29 mai 2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.323/2013).

Ordin nr. 688 din 23 mai 2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale  (M.O. nr.323/2013).

Ordin nr. 618 din 30 mai 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic  (M.O. nr.326/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr.331/2013).

Săptămâna 27 mai – 2 iunie 2013

Ordin nr. 632 din 16 mai 2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013  (M.O. nr.308/2013).

Ordin nr. 2109 din 21 februarie 2013 pentru completarea anexelor nr. 4 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003  (M.O. nr.308/2013).

Lege nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.310/2013).

Decret nr. 574 din 29 mai 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.310/2013).

Hotarare nr. 298 din 29 mai 2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc  (M.O. nr.311/2013).

 

Săptămâna 20 – 26 mai 2013

Ordonanta de urgenta nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei (M.O. nr.287/2013).

Ordin nr. 614 din 14 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale (M.O. nr.290/2013).


Săptămâna 13 – 17 mai 2013

Lege nr. 158 din 15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania  (M.O. nr.280/2013).


Săptămâna 7 – 11 mai 2013

Ordin nr. 504 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS  (M.O. nr.252/2013).

Ordin nr. 393 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice  (M.O. nr.255/2013).

 

Săptămâna 29 aprilie – 2 mai 2013

Ordin nr. 476 din 22 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.244/2013).

Ordin nr. 521 din 19 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar (M.O. nr.244/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 32 din 23 aprilie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.245/2013).

 

Săptămâna 22 – 26 aprilie 2013

Ordin nr. 511 din 16 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.232/2013).

Ordin nr. 512 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene  (M.O. nr.232/2013).

Ordin nr. 1534 din 11 aprilie 2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara  (M.O. nr.235/2013).

Ordin nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.236/2013).

Ordin nr. 520 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia (M.O. nr.241/2013).

 

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2013

Lege nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.211/2013).

Decret nr. 374 din 11 aprilie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.211/2013).

Lege nr. 98 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.213/2013).

Decret nr. 372 din 11 aprilie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.213/2013).

 

Săptămâna 8 -12 aprilie 2013

Lege nr. 90 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.197/2013).

Decret nr. 363 din 4 aprilie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.197/2013).

Ordin nr. 378 din 1 aprilie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2137/2011 (M.O. nr.199/2013).

Ordin nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.203/2013).

Ordin nr. 426 din 2 aprilie 2013 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare  (M.O. nr.203/2013).

Ordin nr. 435 din 3 aprilie 2013 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  (M.O. nr.204/2013).

 

Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013

Ordin nr. 393 din 27 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora  (M.O. nr.185/2013).

Ordin nr. 416 din 1 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009  (M.O. nr.190/2013).

Ordin nr. 342 din 29 martie 2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu  (M.O. nr.194/2013).

Ordin nr. 415 din 1 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005  (M.O. nr.194/2013).

Ordin nr. 430 din 3 aprilie 2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale  (M.O. nr.194/2013).

 

Săptămâna 25 – 29 martie 2013

Ordin nr. 353 din 19 martie 2013 privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene  (M.O. nr.163/2013).

 

Săptămâna 18 - 22 martie 2013

Ordin nr. 296 din 15 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.142/2013).

Hotarare nr. 89 din 13 martie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (M.O. nr.145/2013).

Lege nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale  (M.O. nr.146/2013).

Decret nr. 301 din 13 martie 2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale  (M.O. nr.146/2013).

Lege nr. 45 din 14 martie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.148/2013).

Decret nr. 296 din 13 martie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.148/2013).

Ordin nr. 354 din 19 martie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004  (M.O. nr.152/2013).

Ordin nr. 348 din 18 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia  (M.O. nr.155/2013).

 

Săptămâna 11 - 15 martie 2013

Hotarare nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004  (M.O. nr.136/2013).

 

Săptămâna 4 – 8 martie 2013

Lege nr. 16/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative  (M.O. nr.122/2013).

Decret nr. 260/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative (M.O. nr.122/2013).

Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului  (M.O. nr.126/2013).

Ordonanta de urgenta nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene  (M.O. nr.127/2013).

 

Săptămâna 25 februarie – 1 martie 2013

Ordin nr. 195 din 20 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.111/2013).

 

Săptămâna 18 – 22 februarie 2013

Ordin nr. 213 din 15 februarie 2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012  (M.O. nr.100/2013).

Ordin nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia  (M.O. nr.100/2013).

Ordin nr. 184 din 13 februarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.101/2013).

Ordin nr. 231 din 19 februarie 2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free  (M.O. nr.104/2013).

Ordin nr. 241 din 20 februarie 2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (M.O. nr.104/2013).

Hotarare nr. 50 din 19 februarie 2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete (M.O. nr.105/2013).

 

Săptămâna 11 – 15 februarie 2013

Ordin nr. 140 din 4 februarie 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011 (M.O. nr.90/2013).

Ordin nr. 161 din 8 februarie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative  (M.O. nr.91/2013).

 

Săptămâna 28 ianuarie – 1 februarie 2013

Ordin nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012  (M.O. nr.63/2013).

 

Săptămâna 21 - 28 ianuarie 2013

Ordin nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice  (M.O. nr.44/2013).

Ordin nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.45/2013).

Hotarare nr. 20 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (M.O. nr.48/2013).

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.54/2013).

Ordin nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative  (M.O. nr.56/2013).

 

Săptămâna 14 - 18 ianuarie 2013

Ordin nr. 279 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale  (M.O. nr.32/2013).

Ordin nr. 17 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale  (M.O. nr.36/2013).

 

Săptămâna 7 - 11 ianuarie 2013

Ordin nr. 1994 din 27 decembrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“  (M.O. nr.9/2013).

Ordin nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.16/2013).

Ordin Nr. 1992 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA  (M.O. nr.17/2013).

Ordonanta nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale  (M.O. nr.18/2013).

Ordin nr. 1545 din 23 noiembrie 2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei (M.O. nr.20/2013).

Ordin nr. 1553 din 26 noiembrie 2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara  (M.O. nr.20/2013).

Ordin nr. 8 din 7 ianuarie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 172 „Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate“  (M.O. nr.23/2013).