EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               COMUNICAT EXAMEN                ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE CONSULTANT FISCAL ȘI CONSULTANT FISCAL ASISTENT
                               HOTĂRÂRE EXAMEN
                               SUBIECTELE DE LA EXAMENUL DIN SESIUNEA 5 NOIEMBRIE 2016
Cursurile de pregătire profesională pentru consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți din 19 - 21 mai 2017, la Iași

Cursurile de pregătire profesională pentru consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți organizate de Camera Consultanţilor Fiscali, în perioada 19 - 21 mai 2017, la Iași, se desfăşoară la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, astfel:

vineri - 19 mai

- ora 15:00-17:00 - Impozitele și taxele locale

- ora 17:00-20:00 - Reglementări contabile

sâmbătă – 20 mai

- ora 09:00 - 11:00 - Dispoziții procedurale privind actele administrativ-fiscale, sancțiuni și căi de atac

- ora 11:00 - 15:00 - TVA - implicații în practica aplicării legislației în domeniu

duminică – 21 mai

- ora 09:00-11:00 - Procedura insolvenței

- ora 11:00-13:00 - Impozitul pe veniturile nerezidenților

Înscrierea consultanţilor fiscali și a consultanților fiscali asistenți se face până pe data de 17 mai 2017, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail: curs@ccfiscali.ro