Relatii Internationale

BUGET FINANŢE

Ordin nr. 511 din 16 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  (M.O. nr.232/2013).

Lege nr. 98 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.213/2013).

Decret nr. 372 din 11 aprilie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare  (M.O. nr.213/2013).

 Ordin nr. 348 din 18 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia (M.O. nr.155/2013).

Lege nr. 45 din 14 martie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.148/2013).

Decret nr. 296 din 13 martie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.148/2013).

Lege nr. 16/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative (M.O. nr.122/2013).

"Decret nr. 260/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative" (M.O. nr.122/2013).

Ordin nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia (M.O. nr.100/2013).

Ordin nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (M.O. nr.63/2013).

Ordin nr. 1720 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012 (M.O. nr.871/2012).

Ordin nr. 1662 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011 (M.O. nr.842/2012).

Ordin nr. 1339 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.706/2012).

Ordin nr. 1297, de aplicare a prevederilor art. 7, alin (14) din ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.687/2012).

Ordin nr. 1284, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr.684/2012).

Ordin nr. 1248 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 (M.O. nr.666/2012).

Ordonanta de urgenta nr. 47 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.635/2012).

Ordin nr. 1151 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr.629/2012).

Ordin nr. 1119 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011 (M.O. nr.616/2012).

Circulară nr. 14/2012 - privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012 (M.O. nr.262/2012).

Ordin nr. 52/2012 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (M.O. nr.46/2011).

Lege nr. 22/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (M.O. nr.28/2011).

Decret nr. 25/2012 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (M.O. nr.28/2011).

Lege nr. 14/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.20/2012).

Decret nr. 17/2012 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.20/2012).

Ordin nr. 17/2012 - privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.19/2012).

Ordin nr. 18/2012 - pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011 (M.O. nr.19/2012).

Lege nr. 291/2011 - pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 (M.O. nr.900/2011).

Decret nr. 969/2011 - privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 (M.O. nr.900/2011).

Legenr. 283/2011 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (M.O. nr.887/2011).

Decret nr. 961/2011 - pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (M.O. nr.887/2011).

Lege nr. 240/2011 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare (M.O. nr.864/2011).

Ordin nr.259 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale (M.O. nr.838/2011).

Hotărârea nr. 803 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozițiile art. 71 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora (M.O. nr.570/2011).

Ordonanța nr. 10cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare (M.O. nr.560/2011).

Ordonanța nr. 11 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (M.O. nr.560/2011).

Ordonanța nr. 63 de urgență pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.460/2011).

Legea nr. 109 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr.428/2011).

Decret nr. 568 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr.428/2011).

Decret nr. 569 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (M.O. nr.428/2011).

Legea nr. 103 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (M.O. nr.426/2011).

Decret nr. 562 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (M.O. nr.426/2011).

Ordin nr. 2152 al ministrului finanțelor publice privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat (M.O. nr.415/2011).

Legea nr. 70 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare (M.O. nr.396/2011).

Decret nr. 517 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare (M.O. nr.396/2011).

1.787/1.171. Ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială (M.O. nr.331/2011).

1.865. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (M.O. nr.271/2011).

1.282. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (M.O. nr.880/2010).

287. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (M.O. nr.880/2010).

1.281. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 (M.O. nr.879/2010).

286. Legea bugetului de stat pe anul 2011 (M.O. nr.879/2010).

115. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (M.O. nr.851/2010).

2.839. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010 (M.O. nr.851/2010).

1.235. Hotărâre privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (M.O. nr.838/2010).

1.181. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (M.O. nr.831/2010).

234. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (M.O. nr.831/2010).

103. Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (M.O. nr.780/2010 ).

104. Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 201 (M.O. nr.780/2010 ).

2.647. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.699/2010).

2.414. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 (M.O. nr.692/2010).

19. Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr.590/2010).

18. Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (M.O. nr.590/2010).

127. Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (M.O. nr. 453/2010).

122. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (M.O. nr. 452/2010).

63. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar (M.O. nr. 450/2010).

1.832. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor de aplicare a Ordonanței deurgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea dela bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.003/2008 (M.O. nr. 445/2010).

118. Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (M.O. nr. 441/2010). 1.901. Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare (M.O. nr. 441/2010).

57. Ordonanță de urgență pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice (M.O. nr. 436/2010). 56. Ordonanță de urgență pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale (M.O. nr. 436/2010).

1.885. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 432/2010).

521. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (M.O. nr. 348/2010). 90. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (M.O. nr. 348/2010).

1.080. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009 (M.O. nr. 345/2010).

1.088. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008 (M.O. nr. 327/2010).

980. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010 (M.O. nr. 282/2010).

996. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (M.O. nr. 281/2010).

69. Legea responsabilității fiscal-bugetare (M.O. nr. 252/2010).

859. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 198/2010).

47. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare (M.O. nr. 187/2010).

225. Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat încazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Comunității Europene și în cazulcompensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum și pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Național în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 296/2007 (M.O. nr. 156/2010).

197. Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2010, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (M.O. nr. 99/2010).

79. Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 (M.O. nr. 63/2010).

12. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr. 61/2010).

11. Legea bugetului de stat pe anul 2010 (M.O. nr. 60/2010).