Relatii Internationale

COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordin nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.236/2013).

Ordin nr. 1534 din 11 aprilie 2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara  (M.O. nr.235/2013).

Ordin nr. 512 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene  (M.O. nr.232/2013).

Lege nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.211/2013).

Decret nr. 374 din 11 aprilie 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.211/2013).

Ordin nr. 378 din 1 aprilie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2137/2011 (M.O. nr.199/2013).

Ordin nr. 342 din 29 martie 2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu  (M.O. nr.194/2013).

Ordin nr. 393 din 27 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora  (M.O. nr.185/2013).

Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului  (M.O. nr.126/2013).

Ordin nr. 195 din 20 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.111/2013).

Ordin nr. 231 din 19 februarie 2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free  (M.O. nr.104/2013).

Ordin nr. 161 din 8 februarie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative  (M.O. nr.91/2013).

Ordin nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative  (M.O. nr.56/2013).

Ordin nr. 8 din 7 ianuarie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 172 „Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate“  (M.O. nr.23/2013).

Ordin nr. 1994 din 27 decembrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“  (M.O. nr.9/2013).

Ordin nr. 1950 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. nr.887/2012).

Ordin nr. 1951 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic (M.O. nr.856/2012).

Ordin nr. 2423 privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic (M.O. nr.799/2012).

Ordin nr. 1714 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare (M.O. nr.798/2012).

Lege nr. 222 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa (M.O. nr.796/2012).

Decret nr. 717 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa (M.O. nr.796/2012).

Ordin nr. 24 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare (M.O. nr.692/2012).

162. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.691/2012).

617. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O. nr.691/2012).

1.303. Ordin al presedintelui ANAF privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale (M.O. nr.637/2012).

1.235.Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic (M.O. nr.619/2012).

1.042.Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" (M.O. nr.600/2012).

1.180. Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.587/2012).

1.135. Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. nr.582/2012).

714. Ordin nr. 714/2012 - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii (M.O. nr.350/2012).

 640. Ordin nr. 640/2012 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată" (M.O. nr.316/2012).

 649. Ordin nr. 649/2012 - privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.O. nr.224/2012).

283. Ordin nr. 283/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale (M.O. nr.158/2012).

 144. Ordin nr. 144/2012 - pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative (M.O. nr.137/2012).

 155. Ordin nr. 155/2012 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr.119/2012).

 138. Ordin nr. 138/2012 - privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia (M.O. nr.109/2012).

110. Ordin nr. 110/2012 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.94/2012).

2. Ordonanţă nr. 2/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.71/2012).

 15. Lege nr. 15/2012 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (M.O. nr.20/2012).

18. Decret nr. 18/2012 - privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (M.O. nr.20/2011).

3.642. Ordin nr. 3642/2011 - privind depunerea declaraţiilor fiscale (M.O. nr.941/2011).

3.022. Ordin nr. 3022/2011 - privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 (M.O. nr.931/2011).

3.596. Ordin nr. 3596/2011 - privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.927/2011).

3.578. Ordin nr. 3578/2011 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.922/2011).

3.392. Ordin al presedintelui Agentiei nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr.816/2011).

3.395. Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" (M.O. nr.794/2011).

1.078. Hotărâre privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 (M.O. nr.791/2011).

3.374. Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.779/2011).

2.677. Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (M.O. nr.764/2011).

2.706. Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.761/2011).

2.696. Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal (M.O. nr.756/2011).

3.347. Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78¹ alin. (1) lit. (a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.754/2011).

3.333. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile de delegare a competenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare (M.O. nr.742/2011).

3.154. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind opțiunea pentru depunerea lunară a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.677/2011).

3.162. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” (M.O. nr.677/2011).

29. Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.626/2011). 23. Ordonanță privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.622/2011).

773. Hotărâre privind modificarea și completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 (M.O. nr.620/2011).

2.336. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice eschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului (M.O. nr.523/2011).

2.351. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 (M.O. nr.464/2011).

2.224. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare (M.O. nr.450/2011).

2.200. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 (M.O. nr.439/2011).

126. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.433/2011).

586. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.433/2011).

2.117. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului și conținutului unor documente și formulare utilizate în activitatea de inspecție fiscală la persoane fizice (M.O. nr.418/2011).

2.014. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (M.O. nr.396/2011).

2.151. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal (M.O. nr.390/2011).

2.146. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București (M.O. nr.386/2011).

2.147. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O. nr.386/2011).

2.137. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.380/2011).

1.957. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule (M.O. nr.265/2011).

35. Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale (M.O. nr.253/2011).

1.853. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (M.O. nr.249/2011).

 46. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.245/2011).

416. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.245/2011).

1.932. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.244/2011).

37. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare (M.O. nr.205/2011).

280. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare (M.O. nr.205/2011).

30. Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (M.O. nr.205/2011).

29. Ordonanță de urgență privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (M.O. nr.200/2011).

4. Hotărâre pentru aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea (M.O. nr.155/2011).

1.752. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 (M.O. nr.141/2011).

1.080. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.103/2011).

1.081 Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informativ (M.O. nr.103/2011).

232. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura de predare primire a informațiilor și/sau a documentelor privind creanțele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor (M.O. nr.88/2011).

26. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI (M.O. nr.76/2011).

52. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii și contribuții sociale și procedura de declarare a obligațiilor prevăzute în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 (M.O. nr.68/2011).

30. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr.54/2011).

34. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor (M.O. nr.21/2011).

2.689. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.789/2010).

2.691. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (M.O. nr.786/2010).

2.606. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.706/2010).

2.600. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 „Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise”  (M.O. nr.704/2010).

2.568. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii  (M.O. nr.704/2010).

953. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.699/2010).

188. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.699/2010).

2.559. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.692/2010).

2.389. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.684/2010).

2.374. Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de declarare și de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr.679/2010).

2.520. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii (M.O. nr.670/2010).

88. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.669/2010).

2.491. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.656/2010).

2.287. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007 (M.O. nr.651/2010).

Acord între Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Direcția Generală a Finanțelor Publice din Franța pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale (M.O. nr.589/2010).

823.Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Direcția Generală a Finanțelor Publice din Franța pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Paris la 26 februarie 2010 (M.O. nr.589/2010).

2.289.Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită (M.O. nr. 573/2010).

2.265. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi (M.O. nr. 560/2010).  

2.258. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi (M.O. nr. 552/2010).

2.245. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr. 539/2010).

2.238. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr. 538/2010). 

2.221.Ordin al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.527/2010).

2.176.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi (M.O.nr.494/2010).

2.157.Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei si internelor pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare (M.O. nr.480/2010).

2.112.Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 443/2010).

2.101.Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 429/2010).

2.104.Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru reglementarea unor aspecte legate de plata și distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (M.O. nr. 425/2010).

1.059.Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înregistrarea fiscală a contribuabililor (M.O. nr. 318/2010).

1.786.Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 292/2010).

39.Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 278/2010).

836.Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (M.O. nr. 232/2010).

1.709.Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr. 231/2010).

199.Decizie pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal (M.O. nr. 222/2010).

1.589.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi (M.O. nr.190/2010).

4.634.Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației sumare și a documentului administrative unic (M.O. nr. 184/2010).

4.663.Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009 (M.O. nr. 179/2010).

328.Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 143/2010).

263.Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (M.O. nr. 131/2010).

1.490.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr. 119/2010).

1.429.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a Listei contribuabililor reactivaţi (M.O. nr. 101/2010).

1.451. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 105 "Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc", cod 14.13.03.14/j (M.O. nr. 98/2010).

1.430.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 83/2010).

77.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (M.O. nr. 67/2010).

76. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" (M.O. nr. 67/2010).

101. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistrați ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor, publicat în  (M.O. nr. 65/2010).

99. Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.321/2009 (M.O. nr. 64/2010).

75. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr. 59/2010).

14. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale (M.O. nr. 40/2010).

7. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 32/2010).

6. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr. 32/2010).

5. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (M.O. nr. 32/2010).

4. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (M.O. nr. 32/2010).

3. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite in România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene (M.O. nr. 32/2010).

20. Ordinal ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministrul Economiei şi Finanţelor prin trecerea in proprietate publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007 (M.O. nr. 17/2010).

3. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009privind legitimaţiile de inspecţie fiscală (M.O. nr. 9/2010).

1850. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formule utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M.O. nr. 7/2010).