Relatii Internationale

COD VAMAL

507. Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M.O. nr.251/2012).

615. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor (M.O. nr.225/2012).

9.129. Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind abilitarea unor birouri vamale şi direcţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale de a efectua formalităţi vamale cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (M.O. nr.846/2011).

797. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităților vamale la transporturile rutiere internaționale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975 (M.O. nr.575/2011).

2.286. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61—65 și ale art. 74—80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (M.O. nr.515/2011).

5.015. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE Turcia (M.O. nr.457/2011).

90. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabil (M.O. nr.77/2011).

9.880 / 2010. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 (M.O. nr.45/2011).

119. Ordonanță de urgență privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr.892/2010).

9.599. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 (M.O. nr.890/2010).

9.600. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009 (M.O. nr.890/2010).

119. Ordonanță de urgență privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr.892/2010).

9.600. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009 (M.O. nr.890/2010).

9.599. Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 (M.O. nr.890/2010).

1.095. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, și la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 (M.O. nr.865/2010).

215. Lege privind aderarea României la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 (M.O. nr.865/2010).

875. Hotărâre pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707-2006 (M.O. nr.609/2010).

6.709. Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 (M.O. nr.535/2010).

6.693. Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată  a declaraţiei vamale la import.. (M.O. nr.528/2010).

1.996. Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plată în vamă a taxei pe valoarea adaugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007  (M.O. nr.517/2010).

1.975. Ordin al ministrului finanţelor publice  pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în Romania de către persoanele fizice  (M.O. nr.494/2010).

6.504. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaraţiei vamale RCDPS  (M.O. nr.493/2010).

544. Hotărâre pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în M.O. nr. 451/2010).

202. Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete (M.O. nr. 99/2010).