Relatii Internationale

LEGISLAŢIA MUNCII

2.557. Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (M.O. nr.817/2011).

187. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (M.O. nr.766/2011).

767. Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (M.O. nr.766/2011).

14. Hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali (M.O. nr.753/2011).

184. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale (M.O. nr.733/2011).

178. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr.  30/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă (M.O. nr.730/2011).

2.204. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2011 (M.O. nr.697/2011).

2.205. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011 (M.O. nr.697/2011).

1.918. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic (M.O. nr.587/2011).

817. Hotărâre pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 (M.O. nr.586/2011).

1.832/856. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere (M.O. nr.561/2011).

59. Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în omeniul pensiilor (M.O. nr.457/2011).

132. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.452/2011).

609. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.452/2011).

106. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.O. nr.429/2011).

565. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.O. nr.429/2011).

111. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (M.O. nr.428/2011).

570. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (M.O. nr.428/2011).

102. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.426/2011).

561. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.426/2011).

1.616. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (M.O. nr.415/2011).

1.474. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 (M.O. nr.360/2011).

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr.345/2011).

1.439/1.930. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr.300/2011).

52. Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr.276/2011).

431. Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr.276/2011).

24. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (M.O. nr.184/2011).

265. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (M.O. nr.184/2011).

123. Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002 (M.O. nr.172/2011).

1.083. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaților angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau și completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă (M.O. nr.171/2011).

52. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.78/2011).

5. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al  ormularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare (M.O. nr.35/2011).

1.759/ 2010/1 Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind completarea Clasificării ocupațiilor din România (M.O. nr.27/2011).

2.890. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2003 (M.O. nr.898/2010).

1.352. Hotărâre privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România — nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor — ISCO 08 (M.O. nr.894/2010).

2.890. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2003 (M.O. nr.898/2010).

1.352. Hotărâre privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08 (M.O. nr.894/2010).

1.224. Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr.852/2010).

263. Lege privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr.852/2010).

1.180. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.831/2010).

233. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.831/2010).

111. Ordonanță de urgență privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.830/2010).

108. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.830/2010).

598. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobatăprin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (M.O. nr. 555/2010).

453/1.365. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind completarea Clasificării ocupațiilor din România (M.O. nr. 447/2010).

363. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestațiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii (M.O. nr. 333/2010).

36. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 268/2010).

135. Ordin al ministrului munci, familiei şi protecţiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul l al anului 2010 (M.O. nr. 104/2010).

89. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 (M.O. nr. 103/2010).

1. Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2010 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercițiul financiar 2009, publicată în (M.O. nr. 76/2010).

5. Ordonanţă pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O. nr. 69/2010).

63. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru anul 2010,  publicat în (M.O. nr. 59/2010).

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M.O. nr. 18/2010).